• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Proběhlé akce


20.11.2008

Fórum pro udržitelný rozvoj 2008

V pořadí již páté Fórum pro udržitelný rozvoj 2008 se zaměřilo na priority předsednictví ČR v Radě EU v oblasti udržitelného rozvoje a stalo se jedním z mezníků procesu aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR, který bude pokračovat do konce roku 2009.
5.11. - 7.11.2008

Podzimní škola NSZM 2008 v Hodoníně

V termínu od 5. do 7. listopadu se uskutečnila ve Zdravém městě Hodonín další Škola NSZM zařazená do akreditovaného vzdělávacího programu. Akce s názvem „Škola Zdravých měst – inspirace pro vás“ a podtitulem „Finance, osvědčená praxe, novinky“ se zaměřila na kvalitní postupy ve městech a představila osvědčená řešení spolupráce uvnitř úřadu i s partnery. Důraz byl kladen na zapojování veřejnosti a také na marketingovou značku „Zdravé město“. Podzimní školu zahájil tradičně diskusní seminář, který se věnoval kvalitnímu postupu ve městech a úřadech, spolupráci uvnitř úřadu i s partnery a systémovému postupu v rámci vybraných oblastí rozvoje města (úspory energií, kvalita řízení). V dalších dnech Podzimní školy probíhal nácvik manažerských dovedností koordinátora ZM pro začátečníky, workshop o postupu ke kvalitě pro pokročilé a pro všechny pak praktický nácvik práce s DATAPLÁNEM NSZM.

« | 1 | .. | 9 | 10 | 11
TISK
i