• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

1.4. - 3.4.2009

🌿 Jarní škola NSZM 2009 v Jihlavě

Ve dnech 1.–3. dubna se uskutečnila ve Zdravém městě Jihlava další Škola NSZM, která odstartovala již 3. běh akreditovaného vzdělávacího programu. Jarní školu zahájil diskusní seminář, během kterého byly prezentovány informace k financování rozvoje města, obce či regionu. Zástupci obcí a regionů sdíleli zkušenosti s plánovacími akcemi, např. s Fóry Zdravých měst dle modelu „10P – desatero problémů“, ale i příklady dobré praxe a ukázkové postupy v tématech jako jsou udržitelná doprava či energetika, podpora zdraví nebo udržitelná spotřeba.

Během druhého dne školy se začátečníci věnovali metodám práce s veřejností a komunikačním technikám. Pokročilí koordinátoři pracovali na popisu procesů místní Agendy 21 a harmonogramu kroků postupu Zdravého města ke kvalitě. Důležitým tématem bylo zapojení celého úřadu do realizace programu Zdravé město. Třetí den Jarní školy se zaměřil na nácvik práce s DATAPLÁNEM NSZM - informačním nástrojem pro strategické řízení města i úřadu.

zpět na přehled akcí

TISK
i