• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

1.4. - 3.4.2009

Jarní škola NSZM 2009 v Jihlavě

Ve dnech 1.–3. dubna se uskutečnila ve Zdravém městě Jihlava další Škola NSZM, která odstartovala již 3. běh akreditovaného vzdělávacího programu „Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO“. Jarní školu zahájil diskusní seminář, během kterého byly prezentovány informace k financování MA21 a rozvoje města, obce či regionu. Zástupci obcí a regionů sdíleli zkušenosti s plánovacími akcemi, např. s Fóry Zdravých měst dle modelu „10P – desatero problémů“, ale i příklady dobré praxe a ukázkové postupy v tématech jako jsou udržitelná doprava či energetika, podpora zdraví nebo udržitelná spotřeba.

Během druhého dne školy se začátečníci věnovali metodám práce s veřejností a komunikačním technikám. Pokročilí koordinátoři pracovali na popisu procesů místní Agendy 21 a harmonogramu kroků postupu Zdravého města ke kvalitě. Důležitým tématem bylo zapojení celého úřadu do realizace Projektu Zdravé město a MA21. Třetí den Jarní školy se zaměřil na nácvik práce s DataPlánem NSZM - informačním nástrojem pro strategické řízení města i úřadu.

zpět na přehled akcí

TISK
i