• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

20.4.2009

Setkání ke kampaním Den bez tabáku, Dny bez úrazů, Dny zdraví (2009)

Dne 20. dubna se uskutečnila v prostorách Státního zdravotního ústavu (SZÚ) koordinační schůzka ke komunitním kampaním Den bez tabáku, Dny bez úrazů a Dny zdraví. Během setkání byly prezentovány nejrůznější aktivity, které je možné do jednotlivých kampaní zařadit. Zástupci SZÚ nabídli členům NSZM podporu ze strany svých regionálních pracovišť při přípravě kampaní.

NSZM a SZÚ budou rovněž spolupracovat při procesu komunitního plánování a také při tvorbě Zdravotních plánů a Profilů zdraví měst a regionů. V roce 2010 je ze strany Rady vlády pro udržitelný rozvoj očekáváno vyhlášení Společného tématu „Podpora zdraví“, které bude zahrnovat řadu akcí a aktivit, do nichž se členové NSZM budou moci zapojit a využít odborné podpory ze strany SZÚ.

zpět na přehled akcí

TISK
i