• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

16.4.2009

Diskusní setkání "Zdravá městská část - kvalita, finance, inspirace, místní Agenda 21"

Magistrát hl. m. Prahy (Mariánské nám. 2, Praha 1).

10.00 - 13.00 hod.

Národní síť Zdravých měst připravila ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy setkání ke sdílení dobré praxe v městských částech. Akce proběhla 16. dubna a byla určena všem zájemcům o realizaci místní Agendy 21 (MA21) a Projektu Zdravé město. Během tohoto setkání mohli jeho účastníci načerpat inspiraci zejména od zástupců Zdravých městských částí Praha-Libuš a Písnice, Praha-Slivenec, Praha-Dolní Počernice a Praha 7, které realizují MA21 a mohou tedy nabídnout cenné a v praxi vyzkoušené postupy.

Radní hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petr Štěpánek hovořil o rozvoji městských částí v souladu s MA21, Marie Petrová z Ministerstva životního prostředí představila možnosti finanční a systémové podpory pro zavádění a realizaci MA21. Setkání proběhlo v rámci projektu NSZM „MAgNET – síťová spolupráce MA21“ podpořeného ze zdrojů Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.

zpět na přehled akcí

TISK
i