• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

31.3.2010 10:00 - 13:30

Seminář NSZM: Podpora výzkumu v oblasti veřejného zdraví

Dne 31. března 2010 se v prostorách Ministerstva zdravotnictví ČR uskutečnil odborný seminář Národní sítě Zdravých měst věnovaný tématu zdraví. Akce představila dosavadní zkušenosti s výzkumem v oblasti veřejného zdraví na celostátní i místní úrovni. Důraz byl kladen na zapojení zástupců občanské společnosti do aktivit souvisejících s podporou zdraví. Jako tématem užší diskuze byla problematika prevence úrazů. Byly představeny rovněž příklady dobré praxe vybraných měst.

STEPS_LOGO_web.jpg

EC_web.jpg

zpět na přehled akcí

TISK
i