• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

18.5.2009 10:00 - 14:00

Stálá Sekce NSZM 2009: Jak na dopravu ve městech a obcích? (finance, inspirace, projekty)

Dne 18. května 2009 se v budově Ministerstva dopravy uskutečnila Stálá Sekce Národní sítě Zdravých měst věnovaná problematice udržitelné dopravy ve městech a obcích. Akce byla zaměřena na aktuální otázky spojené se zaváděním opatření omezujících nadměrnou motorovou dopravu v centrech měst, rozvíjejících cyklodopravu, pěší dopravu a další formy nemotorové dopravy, přispívajících k bezpečnosti dopravy a jejímu šetrnosti k životnímu prostředí. Seminář nabídnl také přehled aktuálních finančních zdrojů jak ze strany Ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury, tak z prostředků Regionálních operačních programů.

Stálá Sekce NSZM rovněž seznámila účastníky s ukázkami systémového pohledu na dopravu v podobě propojování územních plánů, rozvojových strategií a dopravních koncepcí měst, měření indikátorů apod. Účastníci semináře měli možnost diskutovat s přítomnými zástupci odborných a výzkumných institucí na témata související s udržitelnými formami dopravy.

zpět na přehled akcí

TISK
i