Národní síť Zdravých měst ČR


Nejlepší Zdravá města, obce a regiony "na domácím hřišti" 2016

Národní síť Zdravých měst ČR ve spolupráci s Výborem pro udržitelné municipality a Pracovní skupinou pro místní Agendu 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj Vás zvou na inspirativní prezentace měst, obcí a regionů. Municipality, které v metodě místní Agenda 21 (MA21) dosáhly nejvyšších kategorií „A“ a „B“, představí své praktické postupy, výsledky a zkušenosti na takzvaných „obhajobách MA21 v místě“. Akce proběhnou v říjnu 2016 - 18. 10. Kopřivnice, 19. 10. Vsetín, 24. 10. Litoměřice, 25. 10. Křižánky, 26. 10. Chrudim.
(20.6.2016)
více»
 

Soutěž "Cesty městy 2016". Čtyři ze šesti ocenění získala Zdravá města

Patnáctý ročník soutěže Cesty městy již má své vítěze. V úterý 20. září předala Nadace Partnerství na slavnostním vyhlášení v Mladé Boleslavi ocenění nejlepším městům a obcím, které se tak mohou stát příkladem v péči o bezpečnost dopravy. Většina příkladů ukazuje cestu, jak zvýšit nejen bezpečnost, ale i celkovou kvalitu prostředí v našich městech, vesnicích i krajině. (20.9.2016)
více»
 

Podzimní škola Zdravých měst: Psaní projektů, adaptace na klima, audity udržitelného rozvoje

Podzimní školu Zdravých měst, již tradiční setkání zástupců obcí z celé ČR zaměřené na téma udržitelného rozvoje obcí, bude ve dnech 2. - 4. listopadu 2016 hostit Zdravé městě Krnov. 

Školu již tradičně zahájí úvodní seminář, který je otevřen všem zájemcům o novinky a inspirace z oblasti strategického řízení a udržitelného rozvoje obcí. Seminář představí příklady dobré praxe ze Zdravých měst, osvědčené kampaně či nabídku spolupráce s odbornými partnery. Účastníci budou moci získat nejaktuálnější informace k možnostem financovaní aktivit měst, obcí a regionů, či nabídky zapojení do právě probíhajících projektů. K tématu podpory řízení kvality v obcích se vyjádří přímo zástupci dotčených ministerstev. (20.9.2016)
více»
 

Konference NSZM ČR "UDRŽITELNÉ MĚSTO", 1.12.2016

1. prosince 2016 se v pražském Hotelu Jalta uskuteční 23. celostátní Konference Národní sítě Zdravých měst ČR: UDRŽITELNÉ MĚSTO 2016. Konference se zaměří na sdílení osvědčených postupů v obcích, městech a regionech a na témata související s kvalitou úřadů, udržitelným rozvojem, zapojováním veřejnosti, plánováním a řízením či s mezinárodní spoluprací. V pátek 2. prosince pak naváže odborný seminář na téma metody řízení kvality měst a regionů. Na akci budou slavnostně udělena prestižní ocenění v kategoriích „Udržitelné město“, „Systémově řízené město“, „Komunikující město“ a „Skokan roku“

Záštitu nad akcí převzal předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka. Účast a předání ocenění přislíbili ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, ministr životního prostředí Richard Brabec, místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek, osloveni byli i další čelní představitelé vrcholných institucí ČR. Moderátorem akce je Aleš Cibulka. (20.6.2016)
více»
 

Ve Zdravých městech proběhne v říjnu tradiční kampaň Dny zdraví

Tradiční kampaň Dny zdraví, která je oslavou zdravého životního stylu, probíhá zejména v první polovině října. Tématickou různorodostí i zapojením odborných partnerů v jednotlivých městech se jedná o vůbec nejrozsáhlejší akci na podporu zdravého životního stylu v České republice. Hlavním cílem Dnů zdraví je zajímavou formou informovat občany o tom, jak správně pečovat o své zdraví, jak je možné předcházet zdravotním potížím a zároveň jim také nabídnout aktivity, které mohou dlouhodobě přispívat k jejich fyzické i duševní pohodě.
(20.9.2016)
více»
 

Letošní téma Evropského týdne mobility: "Chytrá a čistá mobilita. Silná ekonomika"

Kampaň Evropský týden mobility (16. - 22. 9.), která probíhá každoročně od roku 2002, má za cíl propagovat bezpečné, ekologicky šetrné způsoby dopravy ve městech a obcích. Také letos se do kampaně zapojí Zdravá města, obce a regiony. Kampaň představuje ideální příležitost prezentovat alternativy udržitelné mobility občanům, vysvětlit problémy, se kterými se města a obce potýkají, s cílem vyvolat změny v chování a učinit pokrok směrem k vytvoření udržitelnější dopravní strategie pro Evropu. (23.6.2016)
více»
 

Galerie udržitelného rozvoje se plní osvědčenými řešeními

Necelých tři čtvrtě roku uplynulo od doby, kdy NSZM spustila specializovaný internetový rozcestník k 11 tématům udržitelného rozvoje s názvem "Galerie udržitelného rozvoje". Mezitím se z Galerie stal uznávaný a stále častěji navštěvovaný informační portál, v němž lze nalézt zajímavé inspirace z měst a obcí – dobré praxe i jednotlivé „střípky“, odkazy na daná témata obsažené ve strategiích a koncepcích, specializované audity udržitelného rozvoje, či kontakty a odkazy na další zajímavé domácí i zahraniční informační zdroje. (20.9.2016)
více»
 

Přeshraniční spolupráce funguje. NSZM a Litoměřice pomáhají Trnavě

Spolupráce se Zdravým městem Trnava, které spolu s Bratislavou a Banskou Bystricou patří mezi jediná Zdravá města na Slovensku, se započala v zimních měsících letošního roku, kdy energetický manažer Zdravého města Litoměřic prezentoval v Trnavě zkušenosti na konferenci o udržitelné energetice. Velký zájem o tyto otázky a také o možnost spolupráce projevil trnavský primátor Peter Bročka, který koncem února spolu s dalšími spolupracovníky navštívil Zdravé město Litoměřice a při setkání se starostou Ladislavem Chlupáčem byla domluvena spolupráce nejen v této oblasti, ale také na úrovni Zdravých měst. (20.9.2016)
více»
 

500 aktuálních strategických dokumentů v Databázi strategií

Počet strategií evidovaných v národním systému Databáze strategií, kterou pro MMR spravuje NSZM ČR, dosáhl rekordního počtu 500 aktuálních strategií. Portál Databáze od uvedení do provozu v listopadu 2011 zaznamenal již více než 40 tisíc návštěv. Při pilotním připomínkování dokumentu „Česká republika 2030“ prostřednictvím Databáze bylo v srpnu t.r. předáno Úřadu vlády 385 připomínek veřejnosti. Návštěvnost Databáze se přitom pětinásobně navýšila proti průměru předchozích měsíců. (6.9.2016)
více»
 

Adaptace na klimatickou změnu? V Chrudimi už začali

V Chrudimi se poprvé sešel tým, který má za úkol diskutovat o opatřeních, které zmírní dopady klimatické změny na město a případně i jeho blízké okolí. I přes občasná popírání celého tématu je z řady modelů zřejmé, že se do budoucna bude v našich geografických podmínkách nejen zvyšovat teplota, ubývat srážek, ale přibude i extrémních výkyvů a jevů počasí, jako jsou přívalové deště, bleskové povodně apod. Chrudim, jako první město, které prošlo důkladným auditem udržitelného rozvoje, chce být připravena.

(13.6.2016)
více»
 

Kulturní plánování ve městech? Ukázky z Litoměřic a Jihlavy

Kultura, přestože je významným faktorem rozvoje města, bývá často podceňovaným tématem s malým dosahem do strategické či územní dokumentace. Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) ve spolupráci s expertními partnery z Culture Matters a Kvas hledá pro tuto situaci řešení. Výsledkem tohoto snažení jsou 2 nově vznikající metodiky, které budou pilotně odzkoušeny ve Zdravých městech Litoměřice a Jihlava. Obě metodiky, jejichž pilotáž je financována z projektu NSZM Kvalitní MA21 v obcích a regionech podpořeného ze zdrojů OPZ, budou následně nabídnuty k využití všem dalším zájemcům.   (13.6.2016)
více»
 

Proběhla Letní škola Zdravých měst 2016 - finance, kvalita, bydlení, zdraví a udržitelný rozvoj

Na 140 zástupců měst a obcí, zapojených do Národní sítě Zdravých měst ČR, ale i dalších zájemců se v chrudimském Muzeu zúčastnilo Letní školy Zdravých měst. Mezi hlavní témata patřily finanční zdroje, kvalita úřadů, udržitelný rozvoj, problematika dostupného bydlení, bezodpadové hospodářství, kvalita života seniorů či ocenění pro mladé, co se nebojí velkých cílů apod. Další dva dny navázally tréninkové bloky na témata spolupráce s médii, kompetenční modely, projektové řízení či metodické postupy u těch, kteří s programem Zdravé město začínají. (15.6.2016)
více»
 
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 30 | Další


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2016; Server DtP verze 1.3488
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: info@nszm.cz