Národní síť Zdravých měst ČR


Podzimní škola NSZM: Psaní projektů, audity udržitelného rozvoje, změna klimatu - Krnov, 2.11.

Podzimní školu Zdravých měst, již tradiční setkání zástupců obcí z celé ČR zaměřené na téma udržitelného rozvoje obcí, bude ve dnech 2. - 4. listopadu 2016 hostit Zdravé městě Krnov. 

Školu již tradičně zahájí úvodní seminář, který je otevřen všem zájemcům o novinky a inspirace z oblasti strategického řízení a udržitelného rozvoje obcí. Seminář představí příklady dobré praxe ze Zdravých měst, osvědčené kampaně či nabídku spolupráce s odbornými partnery. Účastníci budou moci získat nejaktuálnější informace k možnostem financovaní aktivit měst, obcí a regionů, či nabídky zapojení do právě probíhajících projektů. K tématu podpory řízení kvality v obcích se vyjádří přímo zástupci dotčených ministerstev. (20.9.2016)
více»
 

Veřejné obhajoby MA21 2016 - nejlepší Zdravá města a obce "na domácím hřišti" - 18.-26.10.

Národní síť Zdravých měst ČR ve spolupráci s Výborem pro udržitelné municipality a Pracovní skupinou pro místní Agendu 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj Vás zvou na inspirativní veřejné prezentace měst, obcí a regionů. Municipality, které v metodě místní Agenda 21 (MA21) dosáhly nejvyšších kategorií „A“ a „B“, představí své praktické postupy, výsledky a zkušenosti na takzvaných „obhajobách MA21 v místě“. Akce proběhnou v říjnu 2016 - 18. 10. Kopřivnice, 19. 10. Vsetín, 24. 10. Litoměřice, 25. 10. Křižánky, 26. 10. Chrudim.
(20.6.2016)
více»
 

Město Chrudim připravuje Adaptační strategii na změny klimatu

Příprava Adaptační strategie města Chrudimi na změny klimatu pokračuje projednáním analytických závěrů a diskusí o možných opatřeních. Na začátku října se sešla již podruhé pracovní skupina, složená ze zástupců města, aby projednala hlavní rizika vyplývající z předpokládaných změn klimatu a hlavní adaptační opatření ve městě a jeho okolí. Do budoucna se ve městě počítá zejména s nárůstem průměrných i sezónních teplot, úbytkem srážek zejména v letních měsících a častějším výskytem extrémních jevů, jako jsou sucha, vlny veder, povodně nebo přívalové srážky. Cílem strategie není reagovat na jednu hrozbu, která se může akutně projevit v některém roce, ale sledovat klimatické trendy a připravit Chrudim na co nejvíce těchto extrémních jevů. (11.10.2016)
více»
 

Národní ocenění pro Zdravá města a obce za spolupráci se starší generací

Cenu Makropulos za péči o seniory získala Zdravá obec Křižánky, třetím místem Ceny Rady vlády pro seniory a stárnutí se může pyšnit Zdravé město Prachatice. U příležitosti připomínky Mezinárodního dne seniorů (5.10.) se v Národním divadle v Praze uskutečnilo předávání Ceny Makropulos za péči o seniory, které každý rok pořádá občanské sdružení Život 90. Letošní Cenu Makropulos získaly Křižánky. Tato obec na Vysočině se kvalitou života seniorské populace ve městě a zapojením seniorů do komunitního života zabývá dlouhodobě. Třetí místo ocenění Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v kategorii kolektiv získala Rada seniorů města Prachatice, která představuje dobrovolný poradní orgán Rady města Prachatice pro řešení závažných otázek a potřeb seniorů ve městě v kterékoli oblasti udržitelného rozvoje. (11.10.2016)
více»
 

Konference NSZM ČR "UDRŽITELNÉ MĚSTO 2016" - Praha, 1.12.

1. prosince 2016 se v pražském Hotelu Jalta uskuteční 23. celostátní Konference Národní sítě Zdravých měst ČR: UDRŽITELNÉ MĚSTO 2016. Konference se zaměří na sdílení osvědčených postupů v obcích, městech a regionech a na témata související s kvalitou úřadů, udržitelným rozvojem, zapojováním veřejnosti, plánováním a řízením či s mezinárodní spoluprací. V pátek 2. prosince pak naváže odborný seminář na téma metody řízení kvality měst a regionů. Na akci budou slavnostně udělena prestižní ocenění v kategoriích „Udržitelné město“, „Systémově řízené město“, „Komunikující město“ a „Skokan roku“

Záštitu nad akcí převzal předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka. Účast a předání ocenění přislíbili ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, ministr životního prostředí Richard Brabec, místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek, osloveni byli i další čelní představitelé vrcholných institucí ČR. Moderátorem akce je Aleš Cibulka. (20.6.2016)
více»
 

KAUNAS, Litva: Udržitelný rozvoj a zdraví v praxi Zdravých měst a Zdravých regionů WHO

Ve dnech 22. a 23. září 2016 proběhlo v litevském Kaunasu 23. setkání Sítě Zdravých regionů (Regions for Health Network - RHN). Tato asociace je mladší sestrou mezinárodní Sítě Zdravých měst a jejích jednotlivých národních asociací (Healthy Cities Network – HCN), která příští rok mimojiné oslaví již 30. výročí od svého založení. Obě sítě fungující pod patronací Světové zdravotní organizace (WHO) mají podobné cíle i metody práce, mezi něž patří např. systémová podpora zdraví i konkrétní praktické aplikace v souvislosti s udržitelným rozvojem, spolupráce napříč sektory i úrovněmi, osvětová a vzdělávací činnost, sdílení dobrých praxí či vyhodnocování dopadů konkrétních projektů. A právě jedním z témat proběhlé konference byla diskuse o větší spolupráci a provázání probíhajících či plánovaných aktivit obou sítí. (4.10.2016)
více»
 

Soutěž "Cesty městy 2016". Čtyři ze šesti ocenění získala Zdravá města

Patnáctý ročník soutěže Cesty městy již má své vítěze. V úterý 20. září předala Nadace Partnerství na slavnostním vyhlášení v Mladé Boleslavi ocenění nejlepším městům a obcím, které se tak mohou stát příkladem v péči o bezpečnost dopravy. Většina příkladů ukazuje cestu, jak zvýšit nejen bezpečnost, ale i celkovou kvalitu prostředí v našich městech, vesnicích i krajině. (20.9.2016)
více»
 

Ve Zdravých městech probíhá v říjnu tradiční kampaň Dny zdraví

Tradiční kampaň Dny zdraví, která je oslavou zdravého životního stylu, probíhá zejména v první polovině října. Tématickou různorodostí i zapojením odborných partnerů v jednotlivých městech se jedná o vůbec nejrozsáhlejší akci na podporu zdravého životního stylu v České republice. Hlavním cílem Dnů zdraví je zajímavou formou informovat občany o tom, jak správně pečovat o své zdraví, jak je možné předcházet zdravotním potížím a zároveň jim také nabídnout aktivity, které mohou dlouhodobě přispívat k jejich fyzické i duševní pohodě.
(20.9.2016)
více»
 

Letošní téma Evropského týdne mobility: "Chytrá a čistá mobilita. Silná ekonomika"

Kampaň Evropský týden mobility (16. - 22. 9.), která probíhá každoročně od roku 2002, má za cíl propagovat bezpečné, ekologicky šetrné způsoby dopravy ve městech a obcích. Také letos se do kampaně zapojí Zdravá města, obce a regiony. Kampaň představuje ideální příležitost prezentovat alternativy udržitelné mobility občanům, vysvětlit problémy, se kterými se města a obce potýkají, s cílem vyvolat změny v chování a učinit pokrok směrem k vytvoření udržitelnější dopravní strategie pro Evropu. (23.6.2016)
více»
 

Galerie udržitelného rozvoje se plní osvědčenými řešeními

Necelých tři čtvrtě roku uplynulo od doby, kdy NSZM spustila specializovaný internetový rozcestník k 11 tématům udržitelného rozvoje s názvem "Galerie udržitelného rozvoje". Mezitím se z Galerie stal uznávaný a stále častěji navštěvovaný informační portál, v němž lze nalézt zajímavé inspirace z měst a obcí – dobré praxe i jednotlivé „střípky“, odkazy na daná témata obsažené ve strategiích a koncepcích, specializované audity udržitelného rozvoje, či kontakty a odkazy na další zajímavé domácí i zahraniční informační zdroje. (20.9.2016)
více»
 

Přeshraniční spolupráce funguje. NSZM a Litoměřice pomáhají Trnavě

Spolupráce se Zdravým městem Trnava, které spolu s Bratislavou a Banskou Bystricou patří mezi jediná Zdravá města na Slovensku, se započala v zimních měsících letošního roku, kdy energetický manažer Zdravého města Litoměřic prezentoval v Trnavě zkušenosti na konferenci o udržitelné energetice. Velký zájem o tyto otázky a také o možnost spolupráce projevil trnavský primátor Peter Bročka, který koncem února spolu s dalšími spolupracovníky navštívil Zdravé město Litoměřice a při setkání se starostou Ladislavem Chlupáčem byla domluvena spolupráce nejen v této oblasti, ale také na úrovni Zdravých měst. (20.9.2016)
více»
 

500 aktuálních strategických dokumentů v Databázi strategií

Počet strategií evidovaných v národním systému Databáze strategií, kterou pro MMR spravuje NSZM ČR, dosáhl rekordního počtu 500 aktuálních strategií. Portál Databáze od uvedení do provozu v listopadu 2011 zaznamenal již více než 40 tisíc návštěv. Při pilotním připomínkování dokumentu „Česká republika 2030“ prostřednictvím Databáze bylo v srpnu t.r. předáno Úřadu vlády 385 připomínek veřejnosti. Návštěvnost Databáze se přitom pětinásobně navýšila proti průměru předchozích měsíců. (6.9.2016)
více»
 
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 31 | Další


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2016; Server DtP verze 1.3570
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: info@nszm.cz