Národní síť Zdravých měst ČR


Na inspirativním setkání "Dobrá místa pro život" budou představena chytrá řešení

V pondělí 26. února 2018 se uskuteční inspirativní setkání Dobrá místa pro život - Chytře a udržitelně pro města a obce. Seminář, pod záštitou UN Global Compact, organizuje společnost T-Mobile ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst, Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou a Nadací Via. Akce je určena jak zástupcům měst a obcí, tak neziskové i firemní sféry. V rámci akce zazní příspěvky na témata: co města a obce potřebují, partnerství jako jeden z předpokladů udržitelnosti, praktické uplatnění udržitelnosti a využití IT ve městech, chytrá řešení pro města a obce, odpovědné chování firem ve světle energeticko-úsporných opatření, či životaschopná komunita a co pro ni můžeme udělat. (15.2.2018)
více»
 

Webinář představí 2 inovativní přístupy k plánování kultury

V pátek 16.2.2018 od 10:00 hodin proběhne speciální díl: dvojwebinář, který bude věnován výhradně tématu KULTURY. Představíme 2 inovativní přístupy k plánování kultury, které jsou čerstvým produktem z dílny zástupců expertního týmu NSZM. Oba přístupy byly loni pilotně ověřeny v praxi měst. Webinář je určen pracovníkům odborů kultury (případně odborů strategického a územního plánování), koordinátorům ZM a MA21 a dalším zájemcům o toto téma.

(15.2.2018)
více»
 

Summit starostů evropských Zdravých měst WHO - Kodaň 2018

Ve dnech 12. - 13. února 2018 se uskutečnil významný Summit starostů evropských Zdravých měst WHO, který pořádal Regionální úřad Světové zdravotní organizace (WHO) pro Evropu v centrále OSN v Kodani. Akce se účastnilo 43 starostů evropských měst spolu s 85 dalšími vysoce postavenými politiky, poradci a zástupci spolků a organizací z celého světa. Národní síť Zdravých měst České republiky byla rovněž zastoupena.

(14.2.2018)
více»
 

Městské části se setkají ke sdílení dobré praxe

V úterý 6. března 2018 pořádají NSZM ČR a hl. město Praha pravidelné Setkání (nejen) Zdravých městských částí. Akce bude zaměřena především na témata: Zdravá městská část, metoda MA21, strategické plánování a řízení k udržitelnému rozvoji, participativní rozpočtování, zapojování mladých, vzdělávání, aktivity pro podporu zdraví, aktuální finanční zdroje a mnoha dalších. Své zkušenosti budou prezentovat jednotlivé městské části a zazní řada inspirativních postupů a příkladů dobré praxe. Akce je určena nejen zástupcům městských částí, ale i všem dalším zájemcům, spolupracujícím organizacím a institucím.

(15.2.2018)
více»
 

Jarní Škola Zdravých měst přinese dobrou praxi i informace o evropských zdrojích

Ve dnech 21. - 23. března 2018 bude hostit Zdravé město Dačice jarní Školu Zdravých měst, obcí a regionů z celé ČR. Již tradiční akce NSZM ČR je zaměřena na téma udržitelného rozvoje, kvality života a zdraví. Školu zahájí úvodní seminář, který je otevřen všem zájemcům o novinky a inspirace z oblasti strategického řízení a udržitelného rozvoje obcí a regionů. Seminář představí příklady dobré praxe ze Zdravých měst, osvědčené kampaně či nabídku spolupráce s odbornými partnery. Účastníci získají nejaktuálnější informace k možnostem financovaní aktivit měst, obcí a regionů či nabídky zapojení do právě probíhajících projektů. K tématu podpory řízení kvality v obcích se vyjádří přímo zástupci ministerstev. (15.2.2018)
více»
 

Vznikly 2 inovativní metodiky pro plánování kultury

Efektivní plánování kultury není v českých městech běžnou praxí. Strategické vize a cíle se zde často zabývají jinými „důležitějšími“ tématy. Přesto hraje kultura v rámci udržitelného rozvoje měst, obcí i regionů zásadní roli. NSZM ve spolupráci s vybranými členy expertního týmu pro téma kultury usiluje o vylepšení této situace. Výstupem tohoto snažení jsou 2 inovativní metodiky pro plánování kultury, které jsou v rámci ČR zcela novým počinem. (14.2.2018)
více»
 

"Manuál pro Zdravotní plán města" v novém kabátě

NSZM ČR společně s expertními partnery připravila novou verzi návodu, jak připravit a řídit koncepční podporu zdraví - "Zdravotní plán města". Místní postup města v souladu s dokumentem Zdraví 2020 považujeme za součást zvyšování zdravotní gramotnosti. Podle zkušeností Zdravých měst v Evropě je zdraví obyvatel pro komunální politiky silné téma. (23.1.2018)
více»
 

Jaké akce NSZM nás čekají v prvním pololetí roku 2018

V roce 2018 proběhne řada inspirativních akcí pro nejen pro Zdravá města, obce a regiony, ale všechny zájemce o prezentovaná témata. Rádi bychom připomněli zejména tyto nejbližší. Setkání (nejen) Zdravých městských částí, Jarní Škola Zdravých měst, diskusní setkání Zdraví obyvatel - téma pro obce a kraje a Valná Hromada NSZM ČR, Setkání (nejen) Zdravých krajů, Seminář Chytré a udržitelné město, Letní Škola Zdravých měst a další.
(9.1.2018)
více»
 

Inspirace z Chrudimi: Adaptační strategie města na klimatickou změnu

Zastupitelstvo města Chrudim v závěru roku 2017 schválilo „Adaptační strategii města Chrudim na klimatickou změnu“. Dokument již od roku 2016 připravovala pracovní skupina složená ze zástupců vedení města, městského úřadu a komisí, za odborné podpory expertů Národní sítě Zdravých měst ČR. Dokument je inspirací pro další města, jak koncepčně přistoupit k tématu adaptace na klimatickou změnu.   (22.1.2018)
více»
 

Služby sítě Zdravých měst, obcí, regionů za rok 2017 v číslech

I v roce 2017 využili členové řadu služeb asociace Národní síť Zdravých měst.

103 osobních konzultací
60 Fór pro veřejnost  / 4488 účastníků
29 „mladých“ a „školních“ fór 
8 celostátních Škol NSZM a akcí k dobré praxi / 959 účastníků
12 akreditovaných vzdělávání 
6 webinářů

(9.1.2018)
více»
 

V Česku jsme aktivní již 25 let, říká ředitel Národní sítě Zdravých měst

Koncept Zdravých měst jsme nevymysleli v Česku, ale zapojili jsme se do programu, který vznikl při evropské kanceláři Světové zdravotní organizace (WHO) v roce 1988. Českou síť Zdravých měst zakládalo 11 starostů v roce 1994 a dnes máme 130 členů. Jsou mezi nimi jak města, tak i malé obce, kraje, místní akční skupiny či mikroregiony. Všechny nás spojuje myšlenka zlepšování kvality života lidí za pomoci udržitelného rozvoje a podpory zdraví. Noví členové k nám vstupují zpravidla proto, že hledají řešení nějaké situace či problému na svém území. Chtějí kontakt na někoho, kdo už podobný problém řešil nebo je v dané oblasti odborníkem. Naše síť tyto kontakty a výměnu znalostí a zkušeností zprostředkovává.  (19.1.2018)
více»
 

Asociace NSZM ČR v minulém roce přijala 4 nové členy

Mezi Zdravá města, obce a regiony se v roce 2017 zařadily obce Bystřice, Červená Voda, město Rožnov pod Radhoštěm a městská část Praha 15. Asociace měla k závěru roku 2017 celkem 130 členů, s regionálním vlivem na 2152 měst a obcí, ve kterých žije 5,441 milionu obyvatel (52 % populace ČR). (9.1.2018)
více»
 
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 36 | Další


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2018; Server DtP verze 1.3744
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz