Národní síť Zdravých měst ČR


Proč je dobré být Zdravým městem: Město Opava (časopis Pro města a obce, říjen 2017)

Přihlášením se do sítě Zdravých měst došlo k velkému zlepšení komunikace mezi odbory magistrátu a zlepšilo se i řízení přípravy projektů. Třecí plochy mezi úřadem a lidmi se odstraňují díky veřejnému projednávání. Školení pro koordinátora a případně i politiky nás pak připravuje na situace, které mohou nastat, a zlepšuje následnou participaci a přípravu. (20.10.2017)
více»
 

Podzimní škola Zdravých měst k tématu zdraví obyvatel i ke zvyšování kvality veřejné správy - Vsetín, 1.11.

Ve dnech 1. - 3. listopadu 2017 se ve Zdravém městě Vsetín uskuteční Podzimní škola Zdravých měst, již tradiční setkání zástupců obcí z celé ČR zaměřené na téma udržitelného rozvoje obcí. Úvodní otevřený seminář představí inspirace i zajímavé aktivity Zdravých měst či odborných partnerů včetně možností spolupráce. Vzdělávání v dalších dnech je určeno zejména pracovníkům úřadů měst, obcí a regionů. (25.9.2017)
více»
 

Proč je dobré být Zdravým krajem: Kraj Vysočina (časopis Pro města a obce, říjen 2017)

NSZM svým členům poskytuje metodickou pomoc při realizaci aktivit, ať již Zdravého kraje, tak při realizaci místní Agendy 21. Pracovníci NSZM jsou prakticky kdykoliv připraveni poradit. Velkou výhodou členství je možnost výměny zkušeností a dobré (ale také té špatné) praxe s ostatními členy sítě, kteří řeší v této oblasti velmi podobné problémy. Koordinátor programu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 využívá možnosti akreditovaného vzdělávání a získávání nových odborných informací na školách NSZM. Tyto vzdělávací akce jsou také příležitostí k osobnímu setkání s koordinátory a politiky Zdravých měst a regionů a dalších významných osobností napříč celou republikou. (16.10.2017)
více»
 

REGISTRACE OTEVŘENA! Konference NSZM ČR "UDRŽITELNÉ MĚSTO", 7.12.

7. prosince 2017 se v pražském hotelu Jalta uskuteční 24. celostátní Konference Národní sítě Zdravých měst ČR: UDRŽITELNÉ MĚSTO 2017. Konferenci předchází zajímavá panelová diskuse významných mezinárodních partnerů a hostů, akce samotná se zaměří na sdílení osvědčených postupů v obcích, městech a regionech a na témata související s kvalitou úřadů, udržitelným rozvojem, zapojováním veřejnosti, plánováním a řízením či s mezinárodní spoluprací.  (29.6.2017)
více»
 

Proč je dobré být Zdravou městskou částí: Praha 20 (časopis Pro města a obce, říjen 2017)

Členství v síti Zdravých měst nám přináší velké množství zkušeností v různých oblastech života díky nezištnému předávání dobré praxe od ostatních členů a bezplatné kvalitní vzdělávání naší koordinátorky. To vše nám velmi pomáhá při inspiraci a organizaci všech aktivit v rámci našeho projektu Zdravá městská část Horní Počernice. Členství v NSZM nás inspirovalo k organizování pravidelného setkávání s občany na každoročním veřejném Fóru udržitelného rozvoje. Obyvatelé Prahy 20 při něm mají možnost dávat náměty ze všech oblastí, které by mohly zlepšit život. V loňském roce jsme se pustili do participativního rozpočtování. (11.10.2017)
více»
 

Evropské sítě Zdravých měst jednaly v Praze. NSZM ČR nabídla i získala řadu inspirací

V polovině měsíce září (18.-20. 9. 2017) měla Národní síť Zdravých měst ČR čest hostit mezinárodní pracovní setkání národních sítí Zdravých měst WHO evropského regionu. Akce proběhla pod záštitou evropské úřadovny Světové zdravotní organizace (WHO) v Kodani, pobočky WHO v Praze a ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze a hlavním městem Praha, které pro tento účel poskytlo historické prostory Staroměstské radnice. (22.9.2017)
více»
 

Ve Zdravých městech bude v říjnu probíhat tradiční kampaň Dny zdraví

Tradiční kampaň Dny zdraví, která je oslavou zdravého životního stylu, probíhá zejména v první polovině října. Tematickou různorodostí i zapojením odborných partnerů v jednotlivých městech se jedná o vůbec nejrozsáhlejší akci na podporu zdravého životního stylu v České republice. Hlavním cílem Dnů zdraví je zajímavou formou informovat občany o tom, jak správně pečovat o své zdraví, jak je možné předcházet zdravotním potížím a zároveň jim také nabídnout aktivity, které mohou dlouhodobě přispívat k jejich fyzické i duševní pohodě.  (25.9.2017)
více»
 

Pozvánka: "Veřejné obhajoby" - Zdravá města a obce jsou nejúspěšnější v metodě MA21

Přijeďte se přesvědčit, jak lze výsledky pokročilých Zdravých měst a obcí vyhodnotit za využití metody MA21 na tzv. Obhajobách v místě. Akce probíhají: KOPŘIVNICE (16. října), JIHLAVA (18. října), KŘIŽÁNKY (19. října), LITOMĚŘICE (23. října), CHRUDIM (25. října)
(11.9.2017)
více»
 

Jaké akce čekají Zdravá města, obce a regiony v posledním čtvrtletí 2017?

I ke konci roku 2017 proběhne řada inspirativních akcí nejen pro Zdravá města, obce a regiony, ale všechny zájemce o prezentovaná témata. Rádi bychom připomněli zejména tyto nejbližší: Obhajoby MA21, Dny zdraví, Podzimní škola Zdravých měst, Webináře NSZM, Konference Udržitelné město 2017. (25.9.2017)
více»
 

Veřejná fóra ve Zdravých městech mají úspěch u veřejnosti i radnic

Do necelého konce září 2017 proběhlo již 47 veřejných Fór Zdravého města. Nejvíce účastníků dorazilo na Fórum Zdravého města Litoměřice, kde akci navštívilo na 200 občanů. Do konce roku nás čeká ještě 16 takovýchto setkání ve městech, obcích, ale i regionech České republiky. Veřejné Fórum Zdravého města je setkáním, během kterého občané definují největší problémy a možnosti rozvoje v dané obci a hlasováním určují "10P" - desatero priorit. (25.9.2017)
více»
 

Proběhl Evropský týden mobility: Zdravá města, obce a regiony byly jako každý rok součástí

Kampaň Evropský týden mobility (16. - 22. 9.), která probíhá každoročně od roku 2002, má za cíl propagovat bezpečné, ekologicky šetrné způsoby dopravy ve městech a obcích. Také letos se do kampaně zapojila Zdravá města, která byla již mezi jejími prvními realizátory v ČR. Kampaň představuje ideální příležitost prezentovat alternativy udržitelné mobility občanům, vysvětlit problémy, se kterými se města a obce potýkají, s cílem vyvolat změny v chování a učinit pokrok směrem k vytvoření udržitelnější dopravní strategie pro Evropu. (25.9.2017)
více»
 

Ministerská konference WHO přijala "Ostravskou deklaraci", evropská Zdravá města a regiony hrají významnou roli

Světová zdravotní organizace (WHO) uspořádala ve dnech 13. až 15. června 2017 v Ostravě Šestou ministerskou konferenci s názvem "Životní prostředí a zdraví". Konference se zúčastnilo na 500 delegátů a pozorovatelů z 53 členských států evropského regionu WHO, ale i zástupci Kanady, Filipín a Spojených států a 15 mezinárodních a nevládních organizací. Během tří dní proběhlo 9 plenárních zasedání a 16 tematických akcí (side events), zdůrazněny byly zejména oblasti jako kvalita ovzduší, chemická bezpečnost, změna klimatu, odpady, voda a sanitace či život ve městech. Jedním z témat byla spolupráce se Zdravými městy a regiony WHO. Byla opakovaně dokumentována zásadní vazba mezi kvalitou životního prostředí a zdravím obyvatel a poprvé byla významně akcentována role měst a regionů při dosahování udržitelného rozvoje a naplňování cílů mezinárodních závazků Zdraví 2020 a Agendy 2030 (SDGs). (19.6.2017)
více»
 
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 34 | Další


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2017; Server DtP verze 1.3698
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz