Národní síť Zdravých měst ČR


V Česku jsme aktivní již 25 let, říká ředitel Národní sítě Zdravých měst

Koncept Zdravých měst jsme nevymysleli v Česku, ale zapojili jsme se do programu, který vznikl při evropské kanceláři Světové zdravotní organizace (WHO) v roce 1988. Českou síť Zdravých měst zakládalo 11 starostů v roce 1994 a dnes máme 130 členů. Jsou mezi nimi jak města, tak i malé obce, kraje, místní akční skupiny či mikroregiony. Všechny nás spojuje myšlenka zlepšování kvality života lidí za pomoci udržitelného rozvoje a podpory zdraví. Noví členové k nám vstupují zpravidla proto, že hledají řešení nějaké situace či problému na svém území. Chtějí kontakt na někoho, kdo už podobný problém řešil nebo je v dané oblasti odborníkem. Naše síť tyto kontakty a výměnu znalostí a zkušeností zprostředkovává.  (19.1.2018)
více»
 

Jaké akce nás čekají v prvním pololetí roku 2018

V roce 2018 proběhne řada inspirativních akcí pro nejen pro Zdravá města, obce a regiony, ale všechny zájemce o prezentovaná témata. Rádi bychom připomněli zejména tyto nejbližší. Setkání (nejen) Zdravých městských částí, Jarní Škola Zdravých měst, diskusní setkání Zdraví obyvatel - téma pro obce a kraje a Valná Hromada NSZM ČR, Setkání (nejen) Zdravých krajů, Seminář Chytré a udržitelné město, Letní Škola Zdravých měst a další.
(9.1.2018)
více»
 

Služby sítě Zdravých měst, obcí, regionů za rok 2017 v číslech

I v roce 2017 využili členové řadu služeb asociace Národní síť Zdravých měst.

103 konzultací v místě
60 Fór pro veřejnost  / 4488 účastníků
29 „mladých“ a „školních“ fór 
5 celostátních akcí k dobré praxi/ 393 účastníků
15 akreditovaných vzdělávání 
6 webinářů

(9.1.2018)
více»
 

Asociace NSZM ČR v minulém roce přijala o 4 nové členy

Mezi Zdravá města, obce a regiony se v roce 2017 zařadily obce Bystřice, Červená Voda, město Rožnov pod Radhoštěm a městská část Praha 15. Asociace měla k závěru roku 2017 celkem 130 členů, s regionálním vlivem na 2152 měst a obcí, ve kterých žije 5,441 milionu obyvatel (52 % populace ČR). (9.1.2018)
více»
 

Kvalita, strategie, řízení a hodnocení – máme co nabídnout

Pro obce a regiony jsme vytvořili a nabízíme řadu praktických nástrojů i ověřených metodických postupů. Hledáme a nabízíme inspirace, jak vyhodnocovat postup k udržitelnému rozvoji a kvalitě života, jak nastavit a řídit žádané procesy v úřadech, jak správně strategicky plánovat a řídit. Spolu s odbornými partnery pomáháme v řadě inovativních témat - v roce 2017 to byla například plánování pro zdraví, adaptace na změny klimatu, plánování a vyhodnocování kultury, indikátory kvality života a jejich benchmarking a mnohé jiné. S městy a pro ně jsme vyvinuli praktické on-line nástroje, například pro pasport nemovitostí, grantové systémy, evaluace projektů z pohledu udržitelného rozvoje a mnohem více… (9.1.2018)
více»
 

Participace, fóra Zdravých měst, pocitové mapy …

Zdravá města, obce a regiony pořádají pro své občany pravidelná setkání, na kterých lidé diskutují o nejpalčivějších problémech místa, kde žijí. Fórum Zdravého města proběhlo v roce 2017 na 60 místech s celkovou účastí 4488 občanů. Oblíbená jsou také tzv. mladá a školní Fóra, během nichž o rozvoji obcí diskutují žáci a studenti. Výsledky těchto veřejných setkání putují, stejně jako v případě „dospěláckých“ fór, přímo do zastupitelstva obce či města, které se náměty dále zabývá. Smyslem akcí je mj. probouzet u všech generací zájem o veřejné dění. K problematice školních Fór, kterých bylo 29 v roce 2017, byl vytvořen propagační film. (9.1.2018)
více»
 

Jak komunikujeme on-line?

Vydali jsme 5 webových Zpravodajů s tím nejaktuálnějším, co se v daných měsících dělo, včetně překladů do anglického jazyka. Zpravodaje byly distribuovány na více než 2000 adres v ČR a 300 adres v zahraničí. Vyhledáváme a propagujeme příklady dobré praxe - na unikátním webovém rozcestníku GALERIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE naleznete 301 tematicky členěných příkladů dobré praxe z 85 míst v ČR i zahraničí a za rok 2017 přibylo 374 nových střípků – drobných projektů, inspirativních akcí či aktivit. Náš INSPIROMAT pro obce a regiony s novinkami distribuujeme všem zájemcům 3x měsíčně.
(9.1.2018)
více»
 

AKCE NSZM 2017: Byli jste u toho s námi? Přidejte se (i) příště!

3x třídenní Školy Zdravých měst
4x osvětové a diskusní akce
12x akreditované kurzy 
5x „obhajoby v místě“
1x celostátní konference „Udržitelné město 2017“ 
6x mezinárodní akce či významné jednání se zahraničními partnery
6x webinář k aktualitám, dotazům a metodickým postupům Zdravých obcí, měst a regionů

 

(9.1.2018)
více»
 

Co je Zdravé město a NSZM? Nový videospot

Pročíst můžete naše Základní informace s přehledem toho nezákladnějšího o asociaci, jejích členech i aktivitách, shlédněte náš videospot, který během jedné minuty shrnuje vlastnosti, kterými se Zdravá města, obce a regiony mohou pyšnit, či se na nás kdykoli obraťte a rádi se Vám budeme věnovat.

(9.1.2018)
více»
 

NSZM ČR: POUR FÉLICITER 2018

Dovolte, abychom Vám do nového roku popřáli hodně zdraví, elánu a spokojenosti v pracovním i osobním životě. Přejme si i v roce 2018 mnoho Zdravých, udržitelných, chytrých a spolupracujících měst otevřených svým občanům. Úspěšný rok 2018 Vám přeje Petr Švec spolu s týmem Kanceláře NSZM ČR.

(2.1.2018)
více»
 

Jak zajistit lepší prostředí po život obyvatel? Cestou je sdílení dobrých praxí ve Zdravých městech

Často slýchávám, že zastupitelská demokracie dává sama o sobě dostatečný prostor k vyjádření se, že zvolení reprezentanti již mají mandát svých voličů, aby realizovali priority na základě svých programů a politických vizí. Občané prý pro konkrétní řešení nemají dosti odbornosti a erudice, aby byli schopni posoudit celou šíři navrhovaných problémů, nejsou odborníci v zákonech a celou věc často zbytečně prodlužují a ztěžují. .. My v Litoměřicích jsme se rozhodli jít jinou cestou. Jako členové Národní sítě Zdravých měst, které mám tu čest předsedat, víme, že včasná a dlouhodobá spolupráce s občany a otevřenost města i úřadu mají velký smysl. Zdravá města to dělají ne proto, že jim to někdo nakázal, ale protože sama chtějí a hledají cesty, jak to dělat nejlépe. (12.12.2017)
více»
 

Zdravé Křižánky: Fóra s veřejností v malé obci i první lokální měna v Česku

Doslova na česko-moravské hranici leží obec Křižánky s necelými čtyřmi sty obyvateli. Už jste zmínil členství obce ve Zdravých městech a obcích. Opravdu je pro malou obec přínosem? Určitě ano. Malých obcí není v NSZM mnoho. Kromě nás bych zmínil například obec Zbyslavice na Ostravsku nebo Bolatice na Hlučínsku. NSZM, do níž jsou začleněna hlavně města, ale i některé kraje, si nás hodně „opečovává“. Například na veřejná fóra k nám NSZM vysílá facilitátory, protože třeba já coby představitel obce bych mohl být v diskusích s občany a při výběru 10 P brán jako podjatý. Podpora ze strany NSZM je však daleko rozsáhlejší a členství mohu menším obcím jen doporučit. (13.12.2017)
více»
 
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 35 | Další


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2018; Server DtP verze 1.3744
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz