• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Již 25. Konference Národní sítě Zdravých měst "UDRŽITELNĚ A ZDRAVĚ VE MĚSTECH" přinese příklady a inspirace v tématech kvality života, udržitelného rozvoje, metody MA21, plánování a řízení, participace a kvality činnosti radnic. Těšíme se na setkání v Praze ve dnech 24. - 25. ledna 2019.(18.6.2018)
více
Národní síť Zdravých měst ČR a Frank Bold advokáti vás srdečně zvou na diskusní seminář: PLÁNOVÁNÍ V ÚZEMÍ: smlouvy mezi městy a developery - možnosti a rizika. (6.12.2018)
více
Rádi bychom Vás pozvali do královského města Litoměřice na odbornou konferenci a workshop, které napomohou k výměně příkladů dobré praxe a rozvoji další spolupráce na poli udržitelné energetiky a dopravy na místní úrovni. (6.12.2018)
více
V průběhu roku 2018 bylo do databáze Dobrá praxe vloženo 17 detailních příkladů té nejlepší praxe sesbírané v prostředí měst, obcí a regionů České republiky. Na podzimní Škole Zdravých měst v Břeclavi byla odstartována soutěž „Nejlepší praxe“ Zdravých měst.(7.11.2018)
více
Film v krátkých vstupech odpovídá na otázky: Co Vás první napadne, když se řekne Zdravé město, obec, region? Jakou službu asociace nejvíce oceňujete? Kolikátým rokem je město, obec, region členem asociace NSZM? Čím se můžete jako Zdravé město, obec, region pochlubit? V čem vynikáte?
(5.10.2018)
více
Ve dnech 31. října. - 2. listopadu 2018 se ve Zdravém městě Břeclav uskutečnila podzimní Škola Zdravých měst, již tradiční setkání zástupců obcí z celé ČR zaměřené na téma kvality života a udržitelného rozvoje měst, obcí a regionů v ČR. (2.11.2018)
více
Speciální díl webináře NSZM byl tentokrát věnován výhradně tématu aktuálně připravovaných DOTAČNÍCH PROGRAMŮ a VÝZEV, podporující energetická opatření a inovace ve městech.(10.9.2018)
více
Na 600 zástupců měst a obcí, organizací a institucí, neziskovek i univerzit a výzkumných pracovišť v 6 plenárních sekcích, 49 paralelních workshopech, na doplňkových programech a ukázkách z praxe - 30 let mezinárodního programu Zdravých měst OSN/WHO. (7.11.2018)
více
Tradiční kampaň Dny zdraví, která je oslavou zdravého životního stylu, proběhla v první polovině října. Tematickou různorodostí i zapojením odborných partnerů v jednotlivých městech se jedná o vůbec nejrozsáhlejší akci na podporu zdravého životního stylu v České republice. (5.11.2018)
více
V národním informačním systému Databáze strategií je evidován rekordní počet 1000 aktuálních dokumentů z Česka i desítky mezinárodních dokumentů. Portál Databáze od uvedení do provozu zaznamenal již 560 tisíc návštěv. Databázi pro MMR spravuje NSZM ČR.(30.7.2018)
více
Kampaň Evropský týden mobility (16. - 22. 9.), která probíhá každoročně od roku 2002, má za cíl propagovat bezpečné, ekologicky šetrné způsoby dopravy ve městech a obcích. Také letos se do kampaně zapojila Zdravá města, která byla již mezi jejími prvními realizátory v ČR. (1.10.2018)
více
Byli jste se přesvědčit o kvalitě (nejen) Zdravých měst, obcí a městských částí na "Obhajobách MA21 v místě"?(26.10.2018)
více
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 38 | Další
TISK
i