• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

13.3.2024

🔔 ÚSTECKÝ KRAJSKÝ INSPIRATON: Aktivní a bezpečný pohyb dětí ve městě

FOTOGALERIE

KRAJSKÁ INOVAČNÍ KONFERENCE PRO MĚSTA A OBCE
ÚSTECKÝ KRAJ – CESTOU ZDRAVÉHO ROZVOJE

13. března 2024 / Ústí nad Labem - Event space Hradební

50 aktivních zástupců měst a obcí diskutovalo na KRAJSKÉM INSPIRATONU ve Zdravém Ústeckém kraji.

Hlavním tématem byla dotační podpora zdraví v kraji a zejména pak možnosti aktivního volnočasového pohybu dětí a mládeže ve městech a obcích. Zazněla řada praktických přístupů například v oblasti bezpečné cesty dětí do škol, souvisejících dopravních opatření (nové Zóny setkávání), otevřených školních hřišť ad.

Akce proběhla ve spolupráci Zdravého Ústeckého kraje, NSZM ČR, Inovačního centra Ústeckého kraje (ICUK) a Fakulty zdravotnických studií UJEP.

Záštitu pro konferenci poskytl pan Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje.

MMR ČR Aktivity NSZM ČR jsou realizovány za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

zpět na přehled akcí

TISK
i