Národní síť Zdravých měst ČR


[ přehled ] ZPRAVODAJ NSZM ČR

Měsíční e-zpravodaj Zdravých měst ČR informuje o aktuálně připravovaných akcích či aktivitách pro všechny zájemce o témata udržitelný rozvoj, místní Agenda 21, strategické plánování a řízení, zapojování veřejnosti do rozvoje obcí a regionů atp. Zároveň přináší střípky, dobrou praxi a praktické ukázky těchto témat z praxe v ČR i zahraničí.

Pokud máte zájem o pravidelné zasílání Zpravodaje NSZM ČR, přihlašte se prosím do naší e-konference:
Místní Agenda 21 prostřednictvím stránky: E-konference.

Archiv, historie

Zpravodaj NSZM ČR: 2014
Newsletter HCCZ: 2014
Zpravodaj NSZM ČR: 2013
Newsletter HCCZ: 2013
Zpravodaj NSZM ČR: 2012
Zpravodaj NSZM ČR: 2011
Zpravodaj NSZM ČR: 2010
Zpravodaj NSZM ČR: 2009
Zpravodaj NSZM ČR: 2008
Zpravodaj NSZM ČR: 2007
Zpravodaj NSZM ČR: 2006
Zpravodaj NSZM ČR: 2005
Zpravodaj NSZM ČR: 2004
Zpravodaj NSZM ČR: 2003
Zpravodaj NSZM ČR: 2002
ZM Telegram - 2001
Bulletin Zdravých měst - 1999


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2018; Server DtP verze 1.3744
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz