• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Zpravodaj NSZM ČR

Měsíční e-zpravodaj Zdravých měst ČR informuje o aktuálně připravovaných akcích či aktivitách pro všechny zájemce o témata udržitelný rozvoj, místní Agenda 21, strategické plánování a řízení, zapojování veřejnosti do rozvoje obcí a regionů atp. Zároveň přináší střípky, dobrou praxi a praktické ukázky těchto témat z praxe v ČR i zahraničí.

Pokud máte zájem o pravidelné zasílání Zpravodaje, přihlašte se prosím do naší rozesílací e-konference:
Zpravodaj NSZM ČR prostřednictvím stránky E-konference.  

cz en
TISK
i