• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Města a obce se stále mohou přihlásit k energetické kampani DISPLAY

Jak snížit náklady na provoz budov ve vlastnictví města? Před realizací úsporných opatření je třeba vždy vycházet z aktuálních informací o spotřebě energie. Právě takový postup nabízí celoevropská kampaň DISPLAY, která vychází z povinného energetického štítkování budov, v ČR povinného od začátku roku 2009. Štítky DISPLAY nabízí samosprávám možnost, jak s občany komunikovat atraktivní formou plakátů umístěných přímo na budovách. Na plakátech se objeví také konkrétní opatření, která by spotřebu energie v budově snížila. Města a obce, která se přihlásí ke kampani DISPLAY, získají účinný nástroj k řízení spotřeby energie v budovách a ke snížení souvisejících finančních nákladů. Do kampaně DISPLAY se zatím zapojilo Zdravé město Litoměřice a Zdravá městská část Praha-Libuš a Písnice. Více informací naleznete v příloze zářijového čísla časopisu Moderní obec.
více

Lidé ve Zdravých městech vybírají deset nejpalčivějších problémů

Během podzimních měsíců se uskuteční v dalších Zdravých městech setkání s veřejností, na kterých budou lidé diskutovat o nejpalčivějších problémech. Fórum Zdravého města je setkání, během kterého jeho účastníci určují „10P – desatero problémů“ daného města, obce či regionu. Problémy, vyhodnocené na Fóru jako nejpalčivější, jsou následně ověřeny v anketě, do níž se zapojí širší okruh občanů. Během září proběhla Fóra ve Zdravých městech Litoměřice, Varnsdorf a Velké Meziříčí, v říjnu pak tato setkání s veřejností proběhnou ve Zdravých městech Říčany, Lomnice nad Popelkou, Vsetín, Tábor, Jaroměř a Ústí nad Labem.
více

Efektivní a udržitelné hospodaření s energií bylo tématem semináře NSZM

Jak účelně hospodařit s energií na úrovni měst a obcí a jak úsporná opatření financovat? Právě těmito otázkami se zabývala Stálá sekce NSZM, která se uskutečnila 1. října v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností v Praze na Novotného lávce. Seminář byl zaměřen na energetický management měst a obcí, nabídl konkrétní zkušenosti s měřením indikátorů udržitelné energetiky a se zaváděním energetického managementu do praxe úřadu. Účastníci semináře byly seznámeni s aktivitami navazujícími na „Pakt starostů a primátorů“ („Covenant of Mayors“), prezentovány byly rovněž tuzemské zkušenosti s kampaní DISPLAY, která je zaměřena na energetické štítkování budov ve vlastnictví měst a obcí.
více

Aktuálně v TV Zdravá města

Soutěž Cesty městy, zaměřená na zklidňování dopravy, zná své letošní vítěze

V Krásné Lípě byla 17. září slavnostně předána ocenění v soutěži Cesty městy, kterou již po osmé vyhlásila Nadace Partnerství a do níž se letos přihlásilo rekordních 43 projektů. Ve velké konkurenci nakonec zvítězila dopravní řešení realizovaná ve Zdravém městě Litomyšl a ve městech Mariánské Lázně a Plzeň. Zvláštní cenu získalo Zdravé město Blansko a města Bílovec a Kadaň. Generálním partnerem soutěže je společnost Škoda Auto, oficiální záštitu poskytuje Ministerstvo dopravy – BESIP. Jedním z tradičních partnerů je také Národní síť Zdravých měst ČR. Soutěž byla letos poprvé rozdělena do kategorií podle typu realizovaného opatření – na řešení bodová, liniová a plošná. Obě Zdravá města byla oceněna v kategorii bodových řešení.
více

Projekt „Bezpečná cesta dětí do školy“ v Mladé Boleslavi podporuje také známá automobilka

Zástupci společnosti Škoda Auto, Města Mladá Boleslav a Národní sítě Zdravých měst ČR podepsali ve čtvrtek 6. srpna dohodu o spolupráci na projektu Bezpečná cesta dětí do školy. Po dlouhých přípravách, na nichž se podílelo Zdravé město Mladá Boleslav společně s Nadací Partnerství, tak odstartuje dlouhodobá spolupráce i za účasti známé automobilky, která se díky aktivní podpoře zdraví svých zaměstnanců řadí mezi tzv. Zdravé firmy. Projekt Bezpečná cesta dětí do školy má za cíl zvýšit bezpečnost dětí při cestě do svých škol, motivovat je k cestám na kole nebo pěšky a učit je, aby byly vnímavé ke svému okolí.
více

Zástupci evropských Zdravých měst a národních sítí se setkali na pobřeží Atlantiku

V portugalském městě Viana do Castelo se uskutečnilo celoevropské setkání Zdravých měst a národních sítí pod záštitou Světové zdravotní organizace (WHO). Významné akce se zúčastnilo více než 300 stovek delegátů z 29 zemí. Setkání odstartovalo již 5. fázi mezinárodního Projektu Zdravé město, která potrvá do roku 2013. V rámci seminářů a plenárních zasedání diskutovali zástupci měst, národních sítí a dalších institucí možnosti, jak naplnit během následujících pěti let hlavní cíle, které pro toto období byly stanoveny: rovné šance a spravedlivý přístup ke zdraví pro všechny, propojení tématu zdraví s ostatními oblastmi jako je doprava, energetika, ochrana životního prostředí apod. V rámci plenárního zasedání prezentovala svůj postup také Národní síť Zdravých měst ČR.
více

Evropský koordinátor Zdravých měst kandiduje na regionálního ředitele WHO pro Evropu

O významný post ve Světové zdravotní organizaci (WHO) se uchází Dr. Agis Tsouros, který má v současné době na starosti koordinaci aktivit evropských Zdravých měst. V rámci své kampaně za zvolení do funkce regionálního ředitele WHO pro Evropu přichází Dr. Tsouros s programem, který zahrnuje širokou podporu členských států ze strany Regionální kanceláře WHO v oblasti veřejného zdraví. Navrhované změny by ve svých důsledcích měly vést k lepšímu zdravotnímu stavu všech občanů. Kampaň je významnou příležitostí pro diskusi o potřebách členských zemí WHO v evropském regionu.
více

Startují tradiční osvětové kampaně a soutěže zaměřené na téma obezity

Státní zdravotní ústav, který je odborným partnerem Národní sítě Zdravých měst ČR, vyhlašuje i letos soutěžní programy, jejichž cílem je prevence obezity a podpora zdravého životního stylu. Již 4. ročník kampaně „Přijmi a vydej“, zaměřené tentokrát hlavně na cílovou skupinu rodin s dětmi, probíhá od 15. srpna do 15. listopadu a na jeho pořádání se podílí také Ministerstvo zdravotnictví ČR. Ve stejném termínu probíhá také kampaň „S pohybem každý den“, spojená se soutěží pro děti školního věku. Cílem kampaně je snížení zdravotních rizik z nedostatku pohybových aktivit. Obě kampaně realizuje SZÚ a jeho pracoviště v jednotlivých krajských městech ČR.
více

Kampaň Dny bez úrazů je zacílena zejména na bezpečnost dětí v dopravě

Také letos probíhá ve Zdravých městech, obcích a regionech preventivní kampaň s názvem Dny bez úrazů. Kampaň upozorňuje na možnosti prevence úrazů zejména u nejohroženějších skupin, kterými jsou děti a senioři. Většina úrazů je předvídatelná, prevence má tedy smysl a je tak nejúčinnějším prostředkem ke snížení počtu úrazů a ke zmírnění jejich následků. Pro účinnou prevenci dětských úrazů a osvětu v této oblasti je možné využít osvědčených metodik, jako jsou například programy „Na kolo jen s přilbou, „Vidíš mě“ nebo „Bezpečná cesta do školy“. Kampaň Dny bez úrazů podporuje Státní zdravotní ústav a jeho regionální pracoviště.
více

Kampaň Den bez tabáku varuje před škodlivými účinky kouření

Světový Den bez tabáku se koná každoročně 31. května a připomíná zejména zdravotní rizika spojená s kouřením. Kampaň je podporovaná Státním zdravotním ústavem a jeho regionálními pracovišti. Stále aktuální zůstávají témata jako je nekouření ve veřejných prostorách nebo prevence kouření u mladistvých. Letos se kampaň Den bez tabáku zaměřuje zejména na varování před škodlivými účinky kouření na zdraví, které bývá umístěno přímo na tabákových výrobcích. Varování kombinující obrázky s textem se v zemích, kde je uplatňováno, ukázalo jako vysoce účinná cesta ke zvýšení veřejného povědomí o vážných zdravotních rizicích užívání tabáku.
více
« | 1 | .. | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | .. | 60 | »
TISK
i