• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Rada vlády pro udržitelný rozvoj projednala Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR

Během zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR), které proběhlo na vrcholné úrovni – za účasti premiéra vlády ČR, ministra životního prostředí, ministra pro místní rozvoj, zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva práce a sociálních věcí i zástupců odborných institucí – dne 25. listopadu 2009 v Lichtenštejnském paláci v Praze, byl projednán Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR. Dokument bude na začátku roku 2010 předložen ke schválení vládě. Završuje se tak proces připomínkování a aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR, kterou nahradí právě Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR, připravený pracovními orgány RVUR.

Do přípravy Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR (SUR ČR) se aktivně zapojovaly všechny zainteresované resorty, výsledný dokument proto vznikl na základě konsenzu. Díky aktivitě Ministerstva pro místní rozvoj, které hrálo v přípravě SUR ČR velkou roli, je dokument silně orientován právě na rozvoj území, a to na všech úrovních veřejné správy, od obcí přes regiony a kraje až po národní a mezinárodní úroveň. S ohledem na zařazení dalších aktivit byla zvolena forma strategického rámce a nikoli podrobné strategie.

SUR ČR zahrnuje 5 prioritních os: 1) Člověk, společnost a zdraví; 2) Ekonomika a inovace; 3) Rozvoj území; 4) Krajina, ekosystémy a biodiverzita; 5) Stabilní a bezpečná společnost. Všechny tři pilíře udržitelného rozvoje – ekonomický, sociální i environmentální – jsou integrovány do jednotlivých prioritních os dokumentu. Poprvé se v SUR ČR objevuje téma zdraví. Ministerstvo pro místní rozvoj se zasadilo o zapracování samostatné prioritní osy věnované rozvoji území do tohoto strategického dokumentu.

Více z pracovního průběhu vzniku a připomínkování dokumentu na: http://www.mzp.cz/cz/sur.

zpět na přehled aktualit

TISK
i