• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

První polovina října patří ve Zdravých městech tradičně kampani Dny zdraví

Zdravotním tématům je tradičně věnována kampaň Dny zdraví, která probíhá v termínu 4. až 17. října. Kampaň informuje občany o tom, jak správně pečovat o své zdraví a předcházet zdravotním potížím. Dny zdraví probíhají v ČR už popatnácté a zaměřují se na podporu zdraví v nejširším pojetí, podle kterého není zdraví jen absencí nemoci, ale stavem celkové fyzické, duševní a sociální pohody. Kampaň Dny zdraví odborně zastřešuje Státní zdravotní ústav (SZÚ), který také letos pro podzimní období připravil související soutěže „Přijmi a vydej 2009“ nebo „S pohybem každý den“. Pracovníci dislokovaných pracovišť SZÚ se ve Zdravých městech jako odborní poradci zapojují přímo do kampaňových aktivit.

Přehled dosud zapojených municipalit naleznete na www.zdravamesta.cz/dzd.

zpět na přehled aktualit

TISK
i