• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Nejpalčivější problémy očima lidí

Ve Zdravých městech se nejen v podzimním období konají pravidelná setkání s veřejností, na kterých lidé diskutují o nejpalčivějších problémech. Během Fóra Zdravého města jeho účastníci určují „10P – desatero problémů“ v daném místě. Problémy, vybrané účastníky Fóra jako nejpalčivější, jsou následně ověřeny v anketě, do níž se zapojí širší okruh občanů. Ankety probíhají různým způsobem podle místních zvyklostí, například během jiných komunitních akcí nebo na webových stránkách města. Ověřený seznam největších problémů putuje do zastupitelstva, které zahrne řešení jednotlivých témat do strategických dokumentů včetně rozpočtu. Během října a listopadu proběhla Fóra ve Zdravých městech Říčany, Lomnice nad Popelkou, Vsetín, Tábor, Jaroměř, Ústí nad Labem, Mladá Boleslav, Poděbrady, Strakonice, Prostějov, ve Zdravé městské části Praha-Libuš a Písnice, ve Zdravé obci Bolatice a ve Zdravém Mikroregionu Drahanská vrchovina. Další Fóra jsou připravena ve Zdravých městech Jihlava, Moravská Třebová a Hodonín.

Mezi účastníky Fóra ve Zdravém městě Říčany nejvíce „zabodoval“ problém Černokostelecké ulice – motoristy hojně využívané výpadovky z Prahy, která prochází centrem města. Velké množství hlasů získalo také téma přizpůsobování nové zástavby stávajícímu charakteru města.

Ve Zdravém městě Lomnice nad Popelkou občany, kteří se zúčastnili Fóra, nejvíce trápí bezpečnost ve městě a s tím související zlepšení práce Policie. Dalšími diskutovanými tématy bylo zřízení lékařské pohotovosti a zřízení informačního portálu pro občany města.

Zdravé město Vsetín uspořádalo Fórum pro občany výjimečně v tomto roce již podruhé, a to se záměrem dostat zvolené aktivity do rozpočtu města na příští rok. Největšími problémy Vsetína, které vzešly z podzimního Fóra, jsou nedostatečný počet parkovacích míst pro automobily a pro cyklisty a také nedostatečná kontrola prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18ti let.

Největšími současnými problémy ve Zdravém městě Tábor jsou, dle občanů, kteří se zúčastnili Fóra, nedostatečná kapacita domova pro seniory a lidé hojně hlasovali pro zřízení nových pěších stezek a cyklostezek ve městě.

Vůbec poprvé, a podle ohlasů účastníků určitě ne naposledy, se konalo Fórum ve Zdravém městě Jaroměř. Veřejného projednávání se zúčastnila také řada mladých lidí, kteří ocenili možnost zapojit se takovýmto způsobem do rozhodování o rozvoji města. Za nejakutnější témata k řešení označili účastníci Fóra v Jaroměři výstavbu obchvatu pro tranzitní dopravu a zřízení volně přístupných hřišť pro neorganizovanou mládež.

Fórum Zdravého města Ústí nad Labem se konalo v nedávno otevřeném novém informačním středisku. Občané, kterých se tentokrát sešlo přes 90, vybrali jako nejpalčivější problém města průtahy s dostavbou dálnice D8. I další obodovaná témata souvisela s tématem dopravy: obyvatelé Ústí nad Labem by preferovali modernizaci vozového parku MHD a také podporu cyklistické dopravy v centru města.

zpět na přehled aktualit

TISK
i