x

Hlasujte pro NEJpraxi 2020!

NSZM startuje nový ročník hlasování o NEJoblíbenější praxi Zdravých měst, obcí, regionů.

Hlasování probíhá veřejně na facebooku.
Dejte lajk i Vy!

HLASOVÁNÍ ZDE
  • naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Místní Agenda 21 je progresivní metodou a nástrojem řízení kvality veřejné správy. Pomáhá městům, obcím a krajům k praktickému uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Má za cíl ve spolupráci s veřejností a místními partnery (NNO, školy, firmy atd.) dbát na kvalitu rozvoje daného místa a zlepšovat a zefektivňovat služby, které úřad svým občanům poskytuje. Národní síť Zdravých měst ČR, která sdružuje většinu pokročilých realizátorů MA21, připravila, v souladu s aktivitami Pracovní skupiny MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj, novou a přehlednou publikaci k tomuto nástroji.

(2.3.2016)
více
Setkání městských částí Prahy k místní Agendě 21 se uskutečnilo v úterý 1. března 2016 v prostorách pražského magistrátu. Akce proběhla pod záštitou radního HMP Ing. Radka Lacka a jejím cílem bylo především sdílet osvědčené postupy k udržitelnému rozvoji v městských částech Prahy a diskutovat nad možnostmi spolupráce. Akci, na které se sešla více než padesátka účastníků - zástupců úřadů i volených orgánů městských částí, neziskovek a dalších institucí, zahájil ředitel NSZM ČR Petr Švec. Díky bohatým panelovým diskusím se se zajímavými tématy představilo na deset městských částí Prahy. Účastníci měli rovněž možnost se dozvědět o aktuálních finančních zdrojích vhodných pro rozvoj MA21 a podporu zdraví.
(1.3.2016)
více
Portál ZdravotniPlan.cz je tematickým webem Národní sítě Zdravých měst ČR. Na jeho vývoji se v průběhu roku 2015 podílela řada odborných partnerů, jako např. Kancelář Světové zdravotní organizace OSN v Praze, Ministerstvo zdravotnictví či Národní síť podpory zdraví. Portál je určen zejména profesionálům v oblasti podpory zdraví a zástupcům měst, obcí a regionů, ale i všem dalším, které plánování pro zdraví, podpora zdraví a celkově místní rozvoj zajímá, a kteří hledají inspirace a praktické informace.

(2.3.2016)
více
Dne 16. února 2016 se uskutečnilo již tradiční Setkání Zdravých krajů. Tentokrát jej společně hostili Zdravý Kraj Vysočina a Zdravé město Jihlava. Zástupce Vysočiny a krajů Jihomoravského a Moravskoslezského, stejně jako zástupce Národní sítě Zdravých měst či odborných institucí jako je CENIA ad. Diskutována byla témata plánů a projektů pro nejbližší období, možnosti dotačních titulů, fondů či výzev jednotlivých krajů pro své obce či neziskovky. Zdravé kraje Jihomoravský, Moravskoslezský i Vysočina i představovaly akce k setkávání měst, obcí a významných partnerů či způsoby medializace aktivit Zdravého kraje včetně využití sociálních sítí jako je Face Book. Mezi zajímavostmi z Moravskoslezského kraje zazněly například čistá mobilita a úspěšný tendr na provozovatele hromadné dopravy v kraji s využitím vozidel na CNG pohon, rozvíjející se energetický management a plán na výpočet uhlíkové stopy úřadu. Jihomoravský kraj zaujal rozběhnutými aktivitami v oblasti prevence drogových a jiných závislostí, kyberšikany či perličkou - včelíny na střeše krajského úřadu.
(16.2.2016)
více
S koncem roku 2015 jsme spustili specializovaný internetový rozcestník Národní sítě Zdravých měst ČR k 11 tématům udržitelného rozvoje s názvem DOBRÁ PRAXE - Galerie zdravé a udržitelné město. Naleznete zde zajímavé inspirace z praxe měst a obcí – dobré praxe i jednotlivé „střípky“, odkazy na daná témata obsažené ve strategiích a koncepcích měst či regionů, specializované audity udržitelného rozvoje zatím pilotně z Litoměřic a Chrudimi či kontakty a odkazy na další zajímavé domácí i zahraniční informační zdroje.
(8.1.2016)
více

Připravili jsme pro Vás speciální číslo Zpravodaje NSZM se souhrnem za rok 2015. Přečtěte si ZDE.

(2.1.2015)
více
PF 2016

Dovolte, abychom Vám za Národní síť Zdravých měst České republiky poděkovali za příjemnou spolupráci a přízeň v letošním roce.

Do roku 2016 Vám přejeme zdraví, štěstí spokojenost, úspěch….
Toto vše i mnohem více.

Kancelář NSZM ČR
(21.12.2015)
více
Zdravá města, obce a regiony pořádají pro své občany pravidelná setkání, na kterých lidé diskutují o nejpalčivějších problémech místa, kde žijí. Veřejné fórum Zdravého města proběhlo v roce 2015 na 55 místech s celkovou účastí téměř 4600 občanů. Oblíbená jsou také tzv. Mladá fóra, během nichž o rozvoje obcí diskutují žáci a studenti. Výsledky těchto veřejných setkání putují, stejně jako v případě „dospěláckých“ fór přímo do zastupitelstva obce či města, které se náměty dále zabývá.
(12.1.2016)
více
V Lichtenštejnském paláci dne 17.12.2015 proběhlo Fórum pro udržitelný rozvoj. Akce byla již tradičně pořádána Radou vlády pro udržitelný rozvoj. Fórum je jednou z největších platforem pro setkávání a diskusi k tématům všech dimenzí udržitelného rozvoje: sociální, ekonomické a environmentální.
(21.12.2015)
více
Národní síť Zdravých měst ČR se významně rozrůstá. Novými členy asociace se v letošním roce doposud stalo 16 měst, obcí a městských částí. Mezi Zdravá města, obce a regiony se zařadily municipality: Benešov nad Ploučnicí, Březina u Brna, Humpolec, Krásno, Mariánské Lázně, Nový Jičín, Praha 8, Praha 12, Rokytnice nad Jizerou, Rosice u Brna, Sázava, Telnice, Úštěk, Valašské Klobouky, Vítkov, Vřesina, Vyžlovka a Zbyslavice. Asociace má na závěr roku 2015 celkem 129 členů, s regionálním vlivem na 2642 měst a obcí, ve kterých žije 57 % populace ČR.
(6.12.2015)
více
PRAHA, 1. a 2, prosince 2015: Za účasti mnoha vzácných hostů a více než 170 zájemců o témata spojená s udržitelným rozvojem obcí proběhla v Kaiserštejnském paláci v Praze na Malé Straně konference Národní sítě Zdravých měst ČR. Akce nejenže ukázala ta „nejudržitelnější“ certifikovaná místa v Česku, ale nabídla řadu inovací a inspirací z praxe měst a regionů na témata související s kvalitou úřadů, zapojováním veřejnosti, plánováním a řízením či s mezinárodní spoluprací. Dvoudenní akce současně připomněla výročí 70 let OSN.
(2.12.2015)
více

Ve dnech 21. - 23. října 2015 se ve Zdravém městě Znojmo konala Podzimní škola Zdravých měst, již tradiční setkání zástupců obcí z celé ČR. Setkání se zúčastnilo na 150 zástupců měst, obcí a regionů a také spolupracujících organizací.  První den zahájil úvodní seminář, v rámci kterého byla představena dobrá praxe a diskutovány jednotlivé oblasti udržitelného rozvoje obcí včetně možnosti získávání finančních prostředků na aktivity měst.

(23.10.2015)
více
« | 1 | .. | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | .. | 43 | »
TISK
i