• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Podepsána dohoda o spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí

Národní síť Zdravých měst ČR staví nejen na výměně dobrých praxí, ale také na aktivní spolupráci s řadou odborných partnerů. Mezi ty patří zejména ministerstva a jejich odborné organizace, univerzity, celostátní NNO a další expertní organizace. S těmi nejvýznamnějšími z nich - na národní i mezinárodní úrovni - uzavírá dohody či memoranda o vzájemné spolupráci.

Zatím poslední z takto stvrzených spoluprací je dohoda s Ministerstvem práce a sociálních věcí, které je jedním z klíčových partnerů asociace a jejích členů. V dohodě je zmíněna součinnost obou institucí v oblastech systémového přístupu k sociální problematice na místní a regionální úrovni, komunitního plánování sociálních služeb či sdílení dat a informací pro vyhodnocování sociálního prostředí ve městech a regionech. Samozřejmá je výměna dobré praxe a šíření informací souvisejících s možnostmi řešení problémů v sociálních tématech.

Aktivní spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí probíhala i doposud - zejména v oblastech informování o aktuálních výzvách OPZ a prezentace na akcích, ale i v tématu odpovědného zadávání veřejných zakázek apod. Jsme proto rádi, že tato dohoda byla uzavřena, a byl tak podpořen význam Zdravých obcí a regionů v tomto stále aktuálním tématu. Věřím, že se spolupráce nadále upevní a bude přínosná nejen členům asociace, ale bude vnímána i jako možnost pro získání zpětné vazby pro ministerstvo a jeho organizace,“ doplnil Petr Švec, ředitel NSZM ČR.

Tyto zmíněné dohody o spolupráci, přestože jejich součástí není finanční plnění, přinášejí závazek, že dané téma bude řešeno za určité koordinace a za oboustranné spolupráce.

Další partnery NSZM ČR je možné nalézt na odkazu www.ZdravaMesta.cz/partneri.

zpět na přehled aktualit

TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006