• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Strategické řízení v obcích - kvalitně a efektivně

Základní informace
Název projektu: Strategické řízení v obcích - kvalitně a efektivně
Název projektu v EN: Strategic Management in Communities - Quality and Effective
Datum zahájení projektu: 1. 10. 2010
Datum ukončení projektu: 30. 9. 2013
Zdroj financování: Evropský sociální fond v ČR, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

loga_1.jpg
Cíl a účel projektu

Cílem projektu je posílit efektivitu územní veřejné správy a rozvinout možnosti pro využití moderních metod kvality v úřadech, posílit strategické řízení a plánování samospráv a uplatňování udržitelného rozvoje v praxi obcí ČR v souladu s místní Agendou 21. Pro dosažení tohoto cíle projekt vytvoří VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY "na míru" zástupcům obcí, INDIVIDUALIZOVANÉ PORADENSTVÍ A KONZULTACE a nástroje pro využití INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ v praxi obcí se zaměřením na strategické řízení rozvoje a uplatňování metod řízení kvality.
Navrhované postupy vycházejí z metod kvality, představujících systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní úrovni s důrazem na strategické plánování a monitoring politik, podporu účasti občanů na rozhodování a transparentnost a efektivní chod úřadu.
Aktivity projektu jsou určeny zástupcům obcí, zejm. zaměstnancům úřadu (tajemníci, koordinátoři metod kvality, pracovníci strategických týmu ad.), ale i voleným zástupcům obcí. Aktivity jsou uplatnitelné nejen ve středně velkých či větších městech, ale i v malých obcích.

Kontakt - podrobnější informace:

Mgr. Jitka Boušková
tel. +420 606 755 373
e-mail: bouskova@zdravamesta.cz

Vzdělávání:

Tematická Sekce NSZM: Strategické plánování a řízení v obcích (Praha 05/2011)
Tematická sekce NSZM: Plánování pro zdraví v obcích a krajích (Praha 10/2011)
Tematická sekce NSZM: Strategické plánování a řízení v obcích (Praha 05/2012)
Akreditované vzdělávání: Škola Zdravých měst (Moravská Třebová, 06/2012)
Akreditované vzdělávání: Škola Zdravých měst (Prostějov, 10/2012)
Mezinárodní seminář: Město, které (si) tvoříme (Praha, 11/2012)
Konference NSZM ČR 2012 - "Přehlídka nejlepších místních Agend 21" (Praha, 11/2012)
Akreditované vzdělávání: Škola Zdravých měst (Třeboň, 03/2013)
Akreditované vzdělávání: Škola Zdravých měst (Mladá Boleslav, 06/2013)
20. Jubilejní konference NSZM ČR - "Přehlídka těch nejlepších (Olomouc, 09/2013)

Další vzdělávání:

Tematická sekce NSZM: Strategické plánování - konzultace (Jihlava 04/2011)
Metodické setkání politiků (Praha 03/2011, Kroměříž 06/2011, Litoměřice 10/2011, Letovice 03/2012, Moravská Třebová 06/2012, Chrudim 10/2012, Praha 01/2013, Jihlava 04/2013)
Vzdělávání k praktickému využití info-technologií pro strategické řízení (Uherské Hradiště 11/2010, Praha 02/2011, Litoměřice 04/2011, Třebíč 11/2011, Praha 02/2012, Moravská Třebová 06/2012, Prostějov 10/2012, Třeboň 03/2013)
Akreditované vzdělávání a odborná příprava (Zdislavice 08/2011, Břeclav 09/2011, Valašské Meziříčí 09/2011)

Publikace:

Strategické plánování a řízení pro města, obce a regiony

Metodická pomoc pro územní veřejnou správu:

- In-house consulting, distanční poradenství a koučink
- pomoc s přípravou a hodnocením Veřejných fór
- konzultace k hodnocení udržitelného rozvoje

Nástroje pro strategické řízení, plánování a přenos dobré praxe: 

  • Portál: DobráPraxe.cz (téma: strategické řízení)
  • Modul "Rozpočty": modul umožňuje sledovat vazbu rozpočtů na strategické plány a koncepce, zefektivňuje strategické řízení. Je připraven tak, aby každé město mohlo svá data plně a průběžně doplňovat, aktualizovat a provazovat.
  • Modul "Vzdělávání a certifikáty": umožňuje účastníkům školení a kurzů jednoduše sledovat své výsledky a absolvované cykly a tedy si lépe plánovat další vzdělávání.
  • Modul "Terminál pracovníka": Zástupci úřadu mohou ve svém "terminálu" samostatně pracovat se strategiemi, sledovat plnění cílů, vazbu na další plány (obecní koncepce i národní dokumenty), vyhodnocovat, sestavovat i editovat plány.
  • E-learning: aplikace vhodně doplňuje akreditované kurzy NSZM. Zájemci mohou využívat zkušební testy.
Jednotlivé moduly jsou dostupné na www.DataPlan.info - pro bližší informace kontaktujte dtp@zdravamesta.cz.

Media:

Závěrečná tisková zpráva projektu: Umí města v Česku svůj rozvoj dobře plánovat a řídit? Síť Zdravých měst v tomto ohledu pomáhá v praxi.
Článek ve Zpravodaji NSZM: Tematická sekce: Strategické plánování a řízení v obcích (12.5.2011)
Souhrnná zpráva z akce: Tematická sekce: Strategické plánování a řízení v obcích (12.5.2011)
Článek ve Zpravodaji NSZM: Tematická sekce: Plánování pro zdraví v obcích a krajích (6.10.2011)
Souhrnná zpráva z akce: Tematická sekce: Plánování pro zdraví v obcích a krajích (6.10.2011)
Tisková zpráva a článek ve Zpravodaji NSZM: Tematická sekce: Strategické plánování a řízení v obcích (10.5.2012)
Tisková zpráva a článek ve Zpravodaji NSZM: Akreditované vzdělávání Škola Zdravých měst (20.-21.6.2012)
Článek Veřejná správa: Místní agenda 21 - Poctivě a s Rozumem
Tisková zpráva a článek ve Zpravodaji NSZM: Akreditované vzdělávání Škola Zdravých měst (17.-18.10.2012)
Tisková zpráva a článek ve Zpravodaji NSZM: Tematická sekce „Město, které si tvoříme“ (6.11.2012)
Článek ve Zpravodaji NSZM: Celostátní konference 2012 (20.11.2012)
Tisková zpráva: Sedm nejlepších se představilo v Kaiserštejnském paláci
Článek Veřejná správa: 19. konference NSZM ČR
Tisková zpráva a článek ve Zpravodaji NSZM: Akreditované vzdělávání Škola Zdravých měst (20.-21.3.2013)
Tisková zpráva a článek ve Zpravodaji NSZM: Akreditované vzdělávání Škola Zdravých měst (12.-13.6.2013)
Tisková zpráva: Celostátní konference 2013 (18.9.2013)
Článek Moderní obec: 20. Jubilejní konference NSZM ČR - Vyvažovat místní rozvoj v Česku pomáhá NSZM už dvě desítky let


Příklady dobré praxe

Jihlava: Připomínkování územního plánu online
Jihlava: Připomínkování územního plánu online
Vsetín: Zpracování dynamického strategického plánu města pomocí metody Ballanced Scorecard (BSC)
Vsetín: Zpracování dynamického strategického plánu města pomocí metody Ballanced Scorecard (BSC)
Chrudim: Zveřejňování zakázek prostřednictvím webové aplikace
Chrudim: Zveřejňování zakázek prostřednictvím webové aplikace  Kulaté razítko
Hodonín: Zavedení systému přidělování dotací sportovním oddílům formou grantových poukázek
Hodonín: Zavedení systému přidělování dotací sportovním oddílům formou grantových poukázek

Sdílejte stránku

TISK
i