• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Seminář NSZM představil osvědčené metody v oblasti podpory zdraví v obcích a krajích

Jaké jsou možnosti spolupráce a systémového postupu v oblasti zdraví? Proč a jak vytvořit zdravotní plán obce či regionu a jaké konkrétní osvědčené postupy lze využít? Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst, která se konala dne 6. října 2011 v Praze na Novotného lávce, odpověděla na tyto a další otázky spojené s tématikou podpory zdraví (na snímku MUDr. Vladimír Valenta, ředitel KHS v Liberci, prezentující postup v plánování pro zdraví v Libereckém kraji).

Seminář nazvaný "Plánování pro zdraví v obcích a krajích" nabídl metody a zkušenosti z praxe a přednesl náměty, jakými nástroji a aktivitami lze zajistit systémové plánování pro zdraví. Prezentující se věnovali tématům jako např. zdravý životní styl, podpora pohybových aktivit mladých a seniorů, spolupráce měst s organizacemi zabývajícími se zdravým životním stylem atd. Akci navštívilo na 60 zástupců měst a tematicky zaměřených organizací i institucí.

Seminář byl určen zejména zástupcům územních samospráv (politikům, pracovníkům úřadů apod.) a všem dalším zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti.

Akce je součástí projektu NSZM ČR "Strategické řízení v obcích - kvalitně a efektivně", který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.


Více informací naleznete zde.

zpět na přehled aktualit

TISK
i