• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Dne 31. března 2010 se v Praze v prostorách Ministerstva zdravotnictví ČR uskutečnil odborný seminář v rámci projektu Strengthening Engagement in Public Health Research (STEPS), financovaného z programu Evropské komise „Science in Society“. Cílem semináře bylo oslovit co nejširší okruh zájemců o téma výzkumu v oblasti veřejného zdraví v ČR, zejména z řad zástupců neziskových organizací a dalších složek občanské společnosti. Na akci se podílela řada odborných partnerů, např. Univerzita Palackého v Olomouci, Ministerstvo zdravotnictví, Česká kancelář Světové zdravotní organizaci ad.

(29.4.2010)
více
V Bruselu proběhlo ve dnech 23.–24. 3. 2010 setkání národních a lokálních koordinátorů kampaně Evropský týden mobility (ETM), to vše pod záštitou Evropské komise, konkrétně nového eurokomisaře pro životní prostředí Janeze Potočnika. Evropský týden mobility je osvětová kampaň pro občany měst, která upozorňuje na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou ve městech, a zároveň nabízí možnosti a výhody udržitelných druhů dopravy. ETM proběhl loni již po osmé, do kampaně se zapojilo rekordních 2 181 evropských měst a obcí. Českou republiku na tomto setkání, mimo koordinátorku kampaně ETM Evu Veverkovou z Ministerstva životního prostředí, reprezentovali i zástupci Zdravého města Ústí nad Labem.
(1.4.2010)
více

Program na leden 2021

více
Ve dnech 17. až 20. března 2010 proběhlo nedaleko izraelského Tel Avivu setkání sítí Zdravých měst z celé Evropy. Na programu bylo především sdílení zkušeností, postupů, ale i překážek při realizaci a prosazování Projektu Zdravé město v praxi obcí a měst v jednotlivých evropských zemích. Česká republika zde, vedle zástupců skandinávských zemí, Portugalska, Chorvatska či Izraele, přednesla svůj příspěvek o službách pro členy a aktivitách na národní úrovni. Tyto aktivity byly oceněny jako ukázkový příklad i pro další sítě Zdravých měst.
(24.3.2010)
více
V březnovém čísle časopisu Moderní obec vyšel rozhovor s předsedou NSZM Lubomírem Gajduškem. Tématem rozhovoru je rostoucí kvalita členů NSZM, srovnání s dalšími asociacemi Zdravých měst v Evropě, probíhající projekty nebo nabídka služeb asociace pro členy. Předseda Gajdušek vysvětluje, proč je dobré zapojit se do NSZM, čím jsou Zdravá města v ČR výjimečná a jakým způsobem se zapojuje veřejnost do dění v jednotlivých městech, obcích a regionech. Popisuje také priority, kterým věnuje mimořádnou pozornost. „Rád bych, aby NSZM byla i nadále prestižní asociací. Aby naši členové cítili, že jsou v dobré a přátelské společnosti,“ říká mimo jiné předseda NSZM Gajdušek.
(19.3.2010)
více
V Jihlavě se uskutečnilo 18. března Fórum Zdravého kraje Vysočina, během kterého diskutovali zástupci krajské samosprávy s odbornými partnery a občany o největších problémech regionu. Výsledkem závěrečného hlasování je „10P – desatero problémů“ Zdravého kraje Vysočina. Na krajské úrovni proběhlo takovéto veřejné Fórum Zdravého kraje vůbec poprvé v ČR. Nejpalčivější problémy, které vzešly z tohoto setkání, odpovídají regionálnímu dosahu oproti Fórům, probíhajícím ve Zdravých městech a obcích. Mezi největší problémy Vysočiny se tak dostala např. nízká podpora kvalitního a zdravého života na venkově. Kompletní výčet nejpalčivějších problémů je dispozici na stránkách kraje Vysočina pro hlasování širší veřejnosti. Výsledky budou předloženy vedení kraje.
(24.3.2010)
více
Národní síť Zdravých měst ČR připravila a realizuje mezinárodní projekt zaměřený na sdílení dobrých příkladů z praxe měst a obcí v ČR a ve Švýcarsku. Výměna inspirací a osvědčených postupů mezi českými a švýcarskými městy bude probíhat jak prostřednictvím prezentace úspěšných příkladů v internetové Databázi DobráPraxe, tak i prostřednictvím osobních setkání zástupců obou zemí u nás i ve Švýcarsku. Již v pondělí 23. března 2010 se v Praze uskutečnilo první ze setkání zástupců NSZM se zástupci asociace Equiterre, která ve Švýcarsku mj. koordinuje i aktivity vůči Projektu Zdravé město.
(29.3.2010)
více
Také v letošním roce vyhlašuje Nadace Partnerství soutěž Město stromů, která je určena všem obcím a městům o minimální velikosti obce s rozšířenou působností III. typu. Ve vítězném městě bude realizována roční kampaň s tématikou stromů. Kromě putovního žezla a titulu Město stromů získá vítěz také finanční prémii 50 000 Kč, poukaz na zahradnické služby v hodnotě až 100 000 Kč, možnost účastnit se celoevropského klání v soutěži Entente Florale Europe a roční asistenci Nadace Partnerství. Přihlášky lze zasílat do 5. června 2010.
(19.3.2010)
více
V rámci mezinárodního projektu SUNFLOWER, zaměřeného na podporu šetrných technologií v oblasti výroby energie, se na konci února 2010 uskutečnila exkurze studentů z několika zemí Evropy do okolí portugalského města Moura. Národní síť Zdravých měst jako partner projektu vyslala do Portugalska čtveřici studentů z ČR. Účastníci exkurze navštívili mimo jiné vodní elektrárnu Alqueva solární park a fotovoltaickou elektrárnu Amareleja, byli také seznámeni s regionálními projekty na podporu biomasy v portugalském regionu Alentejo. Exkurze zahrnovala také prezentace dalších úspěšných podnikatelských záměrů v oblasti obnovitelných zdrojů energie v Evropě. Akce se zúčastnilo celkem 35 studentů a dalších zájemců o daná témata.
(9.3.2010)
více
Během 6. Národní konference kvality ve veřejné správě proběhl v Táboře ceremoniál udělování cen Ministerstva vnitra za úspěšný postup při zavádění metod kvality ve veřejné správě. Mezi oceněnými byli také letos členové Národní sítě Zdravých měst ČR. Zdravá města získala ocenění mimo jiné za realizaci místní Agendy 21, tedy za praktické uplatňování zásad udržitelného rozvoje a aktivní spolupráci úřadů s veřejností. Zástupci Zdravých měst a regionů přebírali „Ceny za kvalitu ve veřejné správě“ a „Ceny za inovaci“ v táborském společenském centru Střelnice za účasti ministra vnitra Martina Peciny.
(10.2.2010)
více
Na začátku ledna byl schválen nový Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky. Dokument stanoví vizi udržitelného rozvoje v České republice, definuje základní principy udržitelného rozvoje, které je nezbytné respektovat při tvorbě všech navazujících strategií a koncepčních dokumentů. Uplatnění cílů navržených ve Strategickém rámci má zajistit, aby prosperita české společnosti stála na vzájemné vyváženosti 3 pilířů udržitelného rozvoje – oblasti ekonomické, sociální a environmentální. Nově je v dokumentu zahrnuta například oblast zdraví, důležitou prioritní osou je vedle oblastí „Ekonomika a inovace“, „Krajina, ekosystémy a biodiverzita“ a „Bezpečná a stabilní společnost“ také velmi významný „Rozvoj území“.
(14.1.2010)
více
Loňské finále soutěže s názvem „The International Awards for Liveable Communities“, které se uskutečnilo během října poprvé v ČR, a to v Plzni, přineslo významná ocenění pro česká města, a zvláště pro členy NSZM. Také letos se do soutěže, jejíž název lze přeložit jako "Města, kde stojí za to žít", mohou přihlásit české obce. Uzávěrka přihlášek je na konci května, soutěžní projekty je nutné zaslat do konce června tohoto roku. Finále soutěže proběhne v americkém Chicagu na začátku listopadu 2010. Soutěž označovaná zkráceně "The LivCom Awards" probíhá již od roku 1997. Jde o jedinou soutěž místních samospráv věnovanou tématům životního prostředí, udržitelného rozvoje a kvality života, která získala oporu mimo jiné v Programu OSN pro životní prostředí (UNEP).
(10.3.2009)
více
« | 1 | .. | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | .. | 48 | »
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006