• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Mezinárodní konference Zdravých měst a jejich sítí proběhla letos v norském Sandnes ve dnech 17. – 19. června 2010. Konference se zaměřila na prioritní témata V. fáze mezinárodního Projektu Zdravé město WHO a byla rozdělena do řady tematických bloků. Účastníci, zejména zástupci evropských Zdravých měst a jejich sítí, se zapojili do prezentací a workshopů na témata rovných příležitostí ve zdraví, strategické řízení měst, zapojování veřejnosti či podpora veřejného zdraví. Zároveň byly blíže diskutovány priority V. fáze Projektu Zdravé město WHO. Byla prezentována řada konkrétních příkladů z praxe či inspirativních postupů měst, včetně zkušeností českých Zdravých měst. Konference se účastnilo na 400 zástupců Zdravých měst z celé Evropy.
(13.4.2010)
více
Pod názvem „Vzpomínky nám zůstanou“ se v současnosti připravuje nový typ pořadu o seniorech a pro seniory za účasti známých tváří z televizní obrazovky – Aleše Cibulky a Vladimíra Hrona. Stejně jako v případě putovního představení „Zábavně o stáří“ se na přípravě a organizaci pořadu podílejí Zdravá města, obce a regiony ČR. Představení „Vzpomínky nám zůstanou“ bude probíhat pravidelně každý měsíc v Praze a přinese opět řadu užitečných informací pro současné i budoucí seniory. Debatu odborných hostí o vážných tématech oživí kromě hlavních protagonistů také další umělci a baviči. Zdravá města mají díky hlavnímu partnerovi možnost zajistit svým seniorům účast na akcích za minimální finanční příspěvek.
(23.7.2010)
více

Program na leden 2021

více
Ve dnech 16.-18. června 2010 se uskutečnila ve Zdravém městě Prachatice Letní škola Národní sítě Zdravých měst, která byla součástí již 3. cyklu akreditovaného vzdělávacího programu „Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO“. Letní školu zahájilo celostátní setkání MA21, které bylo zaměřeno na novinky v oblasti místní Agendy 21, a to zejména k problematice financování a celostátní podpory MA21. Seminář představil také vybrané odborné partnery a možnosti spolupráce k využití v rámci kampaní a aktivit měst, obcí a regionů.
(17.5.2010)
více
I v měsíci červnu probíhala řada Fór Zdravých měst, tedy plánovacích akcí s veřejností o konkrétních problémech v obcích, městech i pražských městských částech. V první polovině roku 2010 se konala veřejná Fóra na 30ti místech po celé republice a sešlo se na nich celkem 2000 místních obyvatel. Občané se v diskusi dle jednotlivých témat vyjadřovali a hlasovali k deseti nejpalčivějším problémům v jejich místě.
(28.4.2010)
více
Letošní ročník kampaně Dny bez úrazů, která proběhla tradičně v první polovině června, byl věnována prevenci úrazů u nejohroženějších věkových skupin, tedy u dětí a seniorů. Úrazy jsou ve značné míře předvídatelné, prevencí lze proto snížit počet úrazů a zmírnit jejich následky. Úrazům dětí v dopravě je možné předcházet zapojením dětí do aktivit na dopravních hřištích, nabízejí se také osvědčené metodiky, jako jsou např. programy „Na kolo jen s přilbou nebo „Bezpečná cesta do školy“. Kampaňové aktivity se kromě dopravních úrazů zaměří také na úrazy doma, ve škole, v přírodě a na sportovištích. Kampaň Dny bez úrazů ve Zdravých městech, obcích a regionech podporuje též Státní zdravotní ústav a jeho regionální pracoviště.
(23.5.2010)
více
Během května byly na budovy základních škol 17. listopadu a Alšova ve Zdravém městě Kopřivnice umístěny energetické štítky DISPLAY, které informují o energetické náročnosti a o možnostech úspor energie v těchto budovách. Ještě v letošním roce během letních prázdnin budou na obou školách zatepleny fasády i střechy a vyměněna okna a dveře. Kopřivnice je po Litoměřicích a Praze-Libuši třetím Zdravým městem, které se zapojilo do mezinárodní kampaně DISPLAY, zaměřené na energetické štítkování veřejných budov a informování veřejnosti o chystaných i realizovaných opatření ke snížení spotřeby energie. Zástupci všech Zdravých měst zapojených do kampaně DISPLAy prezentovali své zkušenosti během tematické Sekce NSZM 25. května v Praze.
(6.6.2010)
více
Jako každoročně proběhl 31. května Světový den bez tabáku, připomínající veřejnosti zdravotní rizika spojená s kouřením. V letošním roce se kampaň, podporovaná též Státním zdravotním ústavem a jeho regionálními pracovišti, zaměřila zejména na marketingové kampaně výrobců cigaret cílené na ženy. Světová zdravotní organizace (WHO) v souvislosti s kampaní Den bez tabáku v roce 2010 vyzvala vlády, aby věnovaly mimořádnou pozornost ochraně žen před pokusy tabákových společností vlákat je do celoživotní závislosti na nikotinu. Stále aktuálními tématy kampaně Den bez tabáku ve Zdravých městech byly nekouření ve veřejných prostorách nebo prevence kouření u mladistvých, probíhají „Cesty za čistým vzduchem“ i další osvětové akce.
(23.5.2010)
více
Na konci května tohoto roku se zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR vypravili na exkurzi do švýcarského města Lausanne, kde sbírali inspiraci pro nejrůznější aktivity spojené s mezinárodními programy Zdravé město a místní Agenda 21. Delegaci složenou ze zástupců Zdravých měst Letovice, Hodonín, Přeštice a Zdravého Mikroregionu Drahanská vrchovina v úvodu exkurze přijal starosta města Ženevy. Účastníci exkurze se seznámili mimo jiné se zkušenostmi se zeleným nakupováním či zapojováním veřejnosti právě v Ženevě nebo se zkušenostmi města Lausanne v oblasti energetických opatření a úspor. Dalšími tématy byly také úspěšné postupy samospráv v oblasti udržitelné turistiky, podpory regionálních produktů, ale také zkušenosti s péčí o seniory nebo osvědčené přístupy k handicapovaným spoluobčanům.
(11.5.2010)
více
Jak účelně hospodařit s energiemi na úrovni měst a obcí a jak úsporná opatření financovat? Jaké osvědčené postupy lze využít v dopravním řešení v obci? Právě těmto otázkám se věnovala Tematická Sekce Národní sítě Zdravých měst, která se uskutečnila dne 25. května 2010 v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností v Praze.
(27.4.2010)
více

Vyšel nový Zpravodaj NSZM! V tomto čísle naleznete informace zejména k tématům spolupráce Zdravých měst a regionů ČR se švýcarskými partnery, kampaň Den Země 2010 ve Zdravých městech, obcích a regionech, nový vizuál internetové Databáze DobráPraxe.cz či chystané kampaně Den bez tabáku a Dny bez úrazů. Toto číslo Zpravodaje, stejně jako i čísla předešlá, naleznete pod odkazem www.zdravamesta.cz/zprav.

(26.5.2010)
více
Během slavnostního ceremoniálu, který se konal v Evropském parlamentu 4. května tohoto roku, oznámil evropský komisař pro energetiku Günter Oettinger, že města, která podepsala tzv. Úmluvu starostů a primátorů (Covenant of Mayors), získají z evropského rozpočtu částku v celkové výši 115 milionů Eur. Tyto prostředky budou využity na splnění cílů, které Úmluva zahrnuje, tedy na dodržení klimatických závazků Evropské unie na úrovni zapojených měst. Úmluva starostů a primátorů, kterou iniciovala mezinárodní asociace Energy-Cities, tak prokázala schopnost ovlivňovat priority EU v oblasti komunální energetiky a splnila také očekávání 1750 evropských měst, která se k výzvě dosud připojila.
(17.5.2010)
více
« | 1 | .. | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | .. | 48 | »
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006