• naše weby..
 • ..
 • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy
Inspirace a dobrá praxe v tématech udržitelného rozvoje Metodika - portál pro vzdělávání koordinátorů Zdravých Měst a MA21

Od roku 1994 jste spolu s NSZM ČR:

 • zažili 26 celostátních konferencí k UR
 • absolvovali 53 Škol Zdravých měst po celé ČR
 • navštívili 43 odborných sekcí/seminářů na vybraná témata
 • díky 675 Fórům ZM/Kulatým stolům zlepšili komunikaci s veřejností
 • na 183 Mladých/Školních fórech dali hlas mladé generaci
 • zhlédli 34 tematických pořadů a webinářů online

 • NSZM ČR s Vámi
  již 26 let!
Podzimní zasedání Valné hromady NSZM ČR proběhla dne 24. listopadu 2009 v Jihlavě v budově Krajského úřadu kraje Vysočina. Během zasedání Valné hromady byla projednána aktuální témata související s Projektem Zdravé město a místní Agenda 21, nové služby asociace pro členy i další témata. Současně bylo v dopoledních hodinách připraveno i konzultační setkání pro všechny zájemce z řad politiků a dalších kontaktních osob pro Projekt Zdravé město a místní Agendu 21.
(25.2.2009)
více
Zdravotním tématům je tradičně věnována kampaň Dny zdraví, která probíhá v termínu 4. až 17. října. Kampaň informuje občany o tom, jak správně pečovat o své zdraví a předcházet zdravotním potížím. Dny zdraví probíhají v ČR už popatnácté a zaměřují se na podporu zdraví v nejširším pojetí, podle kterého není zdraví jen absencí nemoci, ale stavem celkové fyzické, duševní a sociální pohody. Kampaň Dny zdraví odborně zastřešuje Státní zdravotní ústav (SZÚ), který také letos pro podzimní období připravil související soutěže „Přijmi a vydej 2009“ nebo „S pohybem každý den“. Pracovníci dislokovaných pracovišť SZÚ se ve Zdravých městech jako odborní poradci zapojují přímo do kampaňových aktivit.
(23.9.2009)
více

Program na leden 2021

více
Ve Zdravých městech se nejen v podzimním období konají pravidelná setkání s veřejností, na kterých lidé diskutují o nejpalčivějších problémech. Během Fóra Zdravého města jeho účastníci určují „10P – desatero problémů“ v daném místě. Problémy, vybrané účastníky Fóra jako nejpalčivější, jsou následně ověřeny v anketě, do níž se zapojí širší okruh občanů. Ankety probíhají různým způsobem podle místních zvyklostí, například během jiných komunitních akcí nebo na webových stránkách města. Ověřený seznam největších problémů putuje do zastupitelstva, které zahrne řešení jednotlivých témat do strategických dokumentů včetně rozpočtu. Během října a listopadu proběhla Fóra ve Zdravých městech Říčany, Lomnice nad Popelkou, Vsetín, Tábor, Jaroměř, Ústí nad Labem, Mladá Boleslav, Poděbrady, Strakonice, Prostějov, ve Zdravé městské části Praha-Libuš a Písnice, ve Zdravé obci Bolatice a ve Zdravém Mikroregionu Drahanská vrchovina. Další Fóra jsou připravena ve Zdravých městech Jihlava, Moravská Třebová a Hodonín.
(26.10.2009)
více
Také v letošním roce se mohla města a obce zapojit do mezinárodních kampaní na podporu bezpečné a udržitelné dopravy. Zdravá města byla mezi prvními v ČR, která se zapsala do historie těchto aktivit. Kampaně „Evropský týden mobility“ (16.–22. září) a „Den bez aut“ (22. září) se v Evropě konaly již podesáté a opět byly významným příspěvkem k celosvětovým aktivitám na podporu ochrany klimatu. Pod heslem „Naše město – naše klima!“ Evropský týden mobility tématicky navazoval na mezinárodní konferenci v Kodani, jejíž cílem je celosvětová dohoda o účinných nástrojích ochrany klimatu. V řadě měst a obcí se konaly osvětové akce zaměřené na dopravní výchovu a podporu udržitelných forem dopravy – cyklojízdy, pěší výlety, akce pro děti, dospělé i seniory. Zapojená města a obce mohou přijímat také trvalá opatření k zajištění spolehlivé hromadné dopravy a ke zklidňování automobilové dopravy.
(25.8.2009)
více
Seniorská „tour“ po Zdravých městech úspěšně pokračuje. I ve druhé polovině roku 2009 se každý měsíc v jednom Zdravém městě se v roce 2009 koná zábavně informační pořad zaměřený na problematiku stárnutí. Představení je nazvané „Zábavně o stáří? Ale ano! Přesvědčí vás Aleš Cibulka a Vláďa Hron“ a jeho hlavní aktéři si povídají s odborníky na dané téma o aktivním stárnutí, ale také o péči o seniory. Představení je určeno zejména seniorům a rodinným příslušníkům, kteří se věnují nebo v brzké době budou věnovat aktivní péči o seniora.
(4.1.2009)
více
Třídenní zápolení seniorů v několika sportovních disciplínách, pořádané Zdravým městem Mladá Boleslav, začalo slavnostně v pondělí 14. září. Senioři soutěžili v disciplínách lehké atletiky, v plavání i turistice, o kterou byl nakonec největší zájem. Celkem se do soutěží zapojila stovka seniorů, což je dvakrát více než v loňském roce. Trvalými symboly tohoto i dalších ročníků Sportovních her seniorů se staly vlajka, hymna a logo, které byly představeny během slavnostního zahájení her. Mladoboleslavskou aktivitu na podporu zdraví seniorů ocenili přítomní zástupci Krajské hygienické stanice Středočeského kraje a Ministerstva zdravotnictví ČR. Slavnostní vyhodnocení her a předání cen se uskutečnilo ve čtvrtek 17. září.
(18.9.2009)
více
Pod záštitou české kanceláře Světové zdravotní organizace (WHO) se uskutečnila 15. října v Lékařském domě v Praze Stálá sekce Národní sítě Zdravých měst, zaměřená na klíčové otázky systémové podpory zdraví na úrovni měst, obcí a regionů. Během akce byly prezentovány zkušenosti s tvorbou Zdravotních plánů měst a s využitím zdravotních indikátorů. Byly představeny také kampaně a aktivity Státního zdravotního ústavu, které se týkají podpory zdraví a spolupráce s jednotlivými Zdravými městy. Samostatný blok semináře byl věnován podpoře zdraví seniorů a zahrne také prezentace zástupců České alzheimerovské společnosti a Nadačního fondu Veselý senior.
(16.9.2009)
více
Jak snížit náklady na provoz budov ve vlastnictví města? Před realizací úsporných opatření je třeba vždy vycházet z aktuálních informací o spotřebě energie. Právě takový postup nabízí celoevropská kampaň DISPLAY, která vychází z povinného energetického štítkování budov, v ČR povinného od začátku roku 2009. Štítky DISPLAY nabízí samosprávám možnost, jak s občany komunikovat atraktivní formou plakátů umístěných přímo na budovách. Na plakátech se objeví také konkrétní opatření, která by spotřebu energie v budově snížila. Města a obce, která se přihlásí ke kampani DISPLAY, získají účinný nástroj k řízení spotřeby energie v budovách a ke snížení souvisejících finančních nákladů. Do kampaně DISPLAY se zatím zapojilo Zdravé město Litoměřice a Zdravá městská část Praha-Libuš a Písnice. Více informací naleznete v příloze zářijového čísla časopisu Moderní obec.
(7.9.2009)
více
Během podzimních měsíců se uskuteční v dalších Zdravých městech setkání s veřejností, na kterých budou lidé diskutovat o nejpalčivějších problémech. Fórum Zdravého města je setkání, během kterého jeho účastníci určují „10P – desatero problémů“ daného města, obce či regionu. Problémy, vyhodnocené na Fóru jako nejpalčivější, jsou následně ověřeny v anketě, do níž se zapojí širší okruh občanů. Během září proběhla Fóra ve Zdravých městech Litoměřice, Varnsdorf a Velké Meziříčí, v říjnu pak tato setkání s veřejností proběhnou ve Zdravých městech Říčany, Lomnice nad Popelkou, Vsetín, Tábor, Jaroměř a Ústí nad Labem.
(29.10.2008)
více
Jak účelně hospodařit s energií na úrovni měst a obcí a jak úsporná opatření financovat? Právě těmito otázkami se zabývala Stálá sekce NSZM, která se uskutečnila 1. října v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností v Praze na Novotného lávce. Seminář byl zaměřen na energetický management měst a obcí, nabídl konkrétní zkušenosti s měřením indikátorů udržitelné energetiky a se zaváděním energetického managementu do praxe úřadu. Účastníci semináře byly seznámeni s aktivitami navazujícími na „Pakt starostů a primátorů“ („Covenant of Mayors“), prezentovány byly rovněž tuzemské zkušenosti s kampaní DISPLAY, která je zaměřena na energetické štítkování budov ve vlastnictví měst a obcí.
(28.8.2009)
více
V Krásné Lípě byla 17. září slavnostně předána ocenění v soutěži Cesty městy, kterou již po osmé vyhlásila Nadace Partnerství a do níž se letos přihlásilo rekordních 43 projektů. Ve velké konkurenci nakonec zvítězila dopravní řešení realizovaná ve Zdravém městě Litomyšl a ve městech Mariánské Lázně a Plzeň. Zvláštní cenu získalo Zdravé město Blansko a města Bílovec a Kadaň. Generálním partnerem soutěže je společnost Škoda Auto, oficiální záštitu poskytuje Ministerstvo dopravy – BESIP. Jedním z tradičních partnerů je také Národní síť Zdravých měst ČR. Soutěž byla letos poprvé rozdělena do kategorií podle typu realizovaného opatření – na řešení bodová, liniová a plošná. Obě Zdravá města byla oceněna v kategorii bodových řešení.
(18.9.2009)
více
« | 1 | .. | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | »
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006