• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Ve dnech 3. - 5. listopadu 2010 se ve Zdravém městě Uherské Hradiště uskutečnila další Škola NSZM, která byla součástí již 3. cyklu akreditovaného vzdělávacího programu „Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO“. Podzimní škola byla zahájena Diskusním seminářem, který byl zaměřen na novinky v oblasti místní Agendy 21 (financování, celostátní podpora apod.), seminář představil také vybrané odborné partnery a možnosti spolupráce k využití v rámci kampaní a aktivit měst, obcí a regionů.
(13.12.2010)
více
Také v podzimních měsících se konají Fóra Zdravých měst, během nichž určují zástupci veřejnosti 10P – desatero problémů, které je v místě jejich bydliště nejvíce trápí. Pořadí problémů je následně ověřováno anketami a putuje do zastupitelstva. Každé další setkání s veřejností prověří, zda se vedení města, obce či regionu problémy z minulého Fóra odpovídajícím způsobem zabývalo. Během září a října proběhlo Fórum ve Zdravých městech Jihlava, Tábor, Vsetín, Varnsdorf, Ústí nad Labem a ve Zdravé obci Strašín, v listopadu proběhne Fórum ve Zdravých městech Česká Lípa (10. 11.), Strakonice (11. 11.), Prostějov (25. 11.) a Orlová (30. 11.).
(25.10.2010)
více

Dne 23. listopadu 2010 se od 13.00 hod. v Jihlavě uskutečnilo Podzimní zasedání Valné hromady NSZM ČR. Na zasedání byla projednána významná témata související s Projektem Zdravé město a místní Agenda 21, nové služby asociace pro členy i další témata, jako například zapojení se do mezinárodní „Úmluvy starostů a primátorů k udržitelné energetice“ (Covenant of Mayors).

(20.9.2010)
více
V rámci spolupráce Zdravých měst, obcí a regionů se švýcarskými partnery jsou do internetové databáze na adrese DobraPraxe.cz průběžně zařazovány příklady aktivit ze švýcarských regionů a obcí. Inspirující zahraniční příklady, doplněné o vybrané související aktivity Zdravých měst, obcí a regionů ČR, budou zahrnuty také v chystané publikaci, jejíž vydání se chystá ještě letos na podzim v rámci Konference NSZM. Databáze DobraPraxe.cz obsahuje v současnosti již 151 obsáhlejších příkladů, na adrese https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe naleznete také aktuální drobné „střípky“ z každodenní praxe.
(29.9.2010)
více
Ministerstvo životního prostředí rozdělilo ve IV. výzvě Revolvingového fondu částku přesahující 20 milionů korun. Mezi dvacet úspěšných žadatelů se zařadilo také 14 členů NSZM. Zdravá města, obce a regiony ČR tak mohou čerpat finanční prostředky na aktivity související s realizací místní Agendy 21. Úspěch se svými projekty zaznamenaly rovněž zástupci pražských městských částí a také malých obcí.
(29.9.2010)
více
V termínu 4. až 17. října probíhala v řadě Zdravých měst tradiční kampaň Dny zdraví, která informuje občany o tom, jak správně pečovat o své zdraví a předcházet zdravotním potížím. Kampaň se zaměřuje se na podporu zdraví v nejširším pojetí, podle kterého není zdraví jen absencí nemoci, ale stavem celkové fyzické, duševní a sociální pohody. Dny zdraví odborně zastřešuje Státní zdravotní ústav (SZÚ), který také letos pro podzimní období připravil související soutěže „Přijmi a vydej 2010“ nebo „S pohybem každý den“.
(24.9.2010)
více
Města a obce po celé Evropě se i letos zapojily do kampaní Evropský týden mobility (16.-22. 9.) a Den bez aut (22. 9.). Kampaně jsou zaměřeny na podporu udržitelné a bezpečné dopravy ve městech a obcích. Zdravá města jsou s těmito kampaněmi v ČR spojována již od prvních ročníků, a také letos je mezi přihlášenými obcemi řada členů NSZM. V letošním roce se kampaň zaměřila na téma „Doprava a zdraví“ s heslem „Prodluž si život – buď aktivní!“. V řadě měst a obcí se konaly osvětové akce zaměřené na dopravní výchovu a podporu udržitelných a zdravých forem dopravy – cyklojízdy, pěší výlety, akce pro děti. Kampaně „Evropský týden mobility“ a „Evropský den bez aut“ koordinuje v České republice Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí.
(3.9.2010)
více

Součástí Evropského týdne mobility je tradičně také vyhlašování vítězů soutěže Cesty městy, kterou pořádá Nadace Partnerství. Soutěž je zaměřená na oceňování realizovaných opatření ke zklidňování dopravy ve městech a obcích. Vyhlášení vítězných projektů v jednotlivých kategoriích a předání věcných cen proběhlo 16. září ve Zdravém městě Litomyšl, které v soutěži uspělo v loňském roce s projektem dvou okružních křižovatek. Soutěže se letos zúčastnilo 39 projektů, mezi 8 nejúspěšnějších bylo rozděleno 400 tis. Kč a další věcné ceny. Jedním z partnerů soutěže je také Národní síť Zdravých měst ČR.

(16.9.2010)
více
V rámci spolupráce NSZM se švýcarskou asociací Equiterre vznikl seznam potenciálních švýcarských partnerů, s nimiž mohou Zdravá města, obce a regiony z ČR spolupracovat. Partnerství lze využít například při tvorbě projektů v rámci Fondu Partnerství (program česko-švýcarská spolupráce), ale i pro další finanční zdroje. Seznam kontaktů je aktuální, zástupci švýcarských partnerů jsou seznámeni s možností, že budou osloveni potenciálním partnerem z ČR.
(4.9.2010)
více
Co obnáší udržitelná spotřeba v praxi měst? Odkud lze čerpat zkušenosti a osvědčené postupy? Kde hledat finanční zdroje pro jejich realizaci? Jaká jsou legislativní omezení pro nakupování podle "zelených kritérií"? Právě těmto otázkám se věnovala Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst, která se uskutečnila dne 23. září 2010 v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností v Praze. 
(30.8.2010)
více
V uplynulém období opět přibyla řada příkladů dobré praxe měst, obcí a regionů do internetové databáze na adrese DobraPraxe.cz. Databáze shromažďuje jak osvědčená typová řešení z různých oblastí rozvoje obcí a regionů, tak i drobné příklady – střípky – z každodenní praxe, které rychle naleznete také na adrese https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe. V Databázi naleznete aktuálně již 138 příkladů. Z nejnovějších příkladů vybíráme například propagaci a využívání Fair trade a regionálních výrobků ve Zdravém městě Vsetín, nízkoenergetickou rekonstrukci základní školy ve Zdravé městské části Praha-Slivenec, budování přístřešků na kontejnery pro tříděný odpad ve Zdravém městě Prachatice, využití obnovitelných zdrojů u venkovního koupaliště ve Zdravém městě Valašské Meziříčí nebo provázání metod kvality při řízení rozvoje města ve Zdravém městě Kopřivnice.
(23.2.2010)
více
Od začátku roku se Fórum Zdravého města konalo již ve 29 městech, obcích či regionech. Během těchto setkání určují zástupci veřejnosti „10P – desatero problémů“, které je v místě jejich bydliště nejvíce trápí. Pořadí problémů je následně ověřováno anketami a putuje do zastupitelstva. Každé další setkání s veřejností prověří, zda se vedení města, obce či regionu problémy z minulého Fóra odpovídajícím způsobem zabývalo. Během podzimu proběhne ještě minimálně 10 těchto veřejných setkání, v září se Fóum chystá ve Zdravých městech Jihlava, Tábor a Vsetín.
(2.9.2010)
více
« | 1 | .. | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | .. | 43 | »
TISK
i