• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Úspěšné postupy místních samospráv v oblasti kvality veřejné správy byly oficiálně oceněny Ministerstvem vnitra ČR. V rámci 7. Národní konference kvality ve veřejné správě v Chrudimi proběhl dne 8. února slavnostní ceremoniál udělování cen Ministerstva vnitra za kvalitu a inovace ve veřejné správě za rok 2010. Členové Národní sítě Zdravých měst ČR získali dvě ze tří „Cen za inovaci“ a také řadu bronzových a stříbrných „Cen za kvalitu ve veřejné správě“ mimo jiné za realizaci místní Agendy 21, tedy za praktické uplatňování zásad udržitelného rozvoje a aktivní spolupráci úřadů s veřejností.
(25.1.2011)
více
Ve dnech 15.–18. června se uskuteční další setkání zástupců sítí Zdravých měst z evropských zemí. Účastníci setkání budou diskutovat o prioritách V. fáze mezinárodního Projektu Zdravé město WHO, o novém programu Světové zdravotní organizace (WHO) pro evropský region s názvem „Zdraví 2020“ i o dalších tématech souvisejících s podporou veřejného zdraví na místní úrovni. V rámci Evropy působí 30 sítí Zdravých měst, které dohromady sdružují přes 1400 měst, obcí a regionů. Na konferenci je očekáváno až 400 účastníků ze Zdravých měst a jejich sítí v evropských zemích.
(29.3.2011)
více
Nadace Partnerství vyhlásila jubilejní 10. ročník celostátní soutěže Cesty městy zaměřené na zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR. Všechna města a obce, které zklidňují dopravu, se mohou díky účasti v soutěži pochlubit ostatním a navíc mohou získat některou z atraktivních cen. Mezi nejzajímavější realizované dopravní projekty letos nadace rozdělí ceny za více než 500 tisíc korun. Uzávěrka příjmu přihlášek do soutěže je 31. května 2011. Národní síť Zdravých měst ČR je jedním z partnerů soutěže.
(28.2.2011)
více
Nadace Partnerství vyhlašuje již šestý ročník soutěže Město stromů. Nově se do soutěže, která probíhá pod záštitou Ministerstva životního prostředí, mohou přihlásit všechna města na území České republiky. Úkolem přihlášených měst je připravit celoroční kampaň pro veřejnost inspirovanou stromy a přírodou. Vítězné město získá kromě titulu a finanční odměny ve výši 50 tisíc korun od společnosti Tetra Pak také jedinečnou možnost zúčastnit se celoevropského klání Entente Florale Europe (Evropská kvetoucí sídla). Uzávěrka přihlášek je 5. června 2011.
(23.2.2011)
více
Také v roce 2011 již probíhají Fóra Zdravých měst, během nichž určují zástupci veřejnosti 10P – desatero problémů, které považují v místě jejich bydliště za nejpalčivější. Pořadí problémů je následně ověřováno anketami a putuje do zastupitelstva obce, regionu či městské části. Každé další setkání s veřejností prověří, zda se vedení města, obce či regionu problémy z minulého Fóra odpovídajícím způsobem zabývalo. První Fórum Zdravého města v roce 2011 se uskutečnilo v Prachaticích, další proběhlo v Uherském Hradišti. Během března budou následovat Fóra ve Zdravých městech Dobříš, Karlovy Vary, Hlučín a Orlová.
(26.1.2011)
více
Dne 25. ledna 2011 se v Praze v budově Autoklubu ČR uskutečnil workshop s názvem “Úmluva starostů a primátorů k udržitelné energetice - Jak na to v podmínkách České republiky?", který pořádala Národní síť Zdravých měst ČR spolu s evropskou asociací místních samospráv Energy Cities. Školení bylo zaměřeno na téma efektivního hospodaření s energiemi na místní úrovni a bylo určeno primárně pro města a obce, jež projevila zájem aktivně rozvíjet tuto oblast a zapojit se do plnění cílů Úmluvy starostů a primátorů k udržitelné energetice.
(13.12.2010)
více
Internetová databáze na adrese DobraPraxe.cz obsahuje již více než 160 inspirativních příkladů z různých oblastí rozvoje obcí a regionů. Na adrese https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe naleznete také aktuální drobné „střípky“ z každodenní praxe. Poslední příklady zařazené do databáze přinášejí informace např. o poradním sboru zdravotně postižených a seniorů ve Zdravém městě Prachatice, o zveřejňování veřejných zakázek na internetu ve Zdravém městě Chrudim, o nové cyklostezce ve Zdravém městě Vsetín, výukovém DVD o odpadech pro děti ve Zdravém městě Hlučín nebo o městských jarmarcích ve Zdravém městě Dobříš.
(25.1.2011)
více
Během loňského roku probíhala intenzivní spolupráce Zdravých měst, obcí a regionů ČR se zástupci asociace Equiterre, která koordinuje aktivity vůči Projektu Zdravé město ve Švýcarsku. V březnu proběhlo první setkání představitelů obou partnerských organizací v Praze, na konci května pak mohli zástupci Zdravých měst z ČR sbírat inspiraci během exkurze do švýcarského města Lausanne. Společně bylo vytipováno 9 témat pro sdílení dobré praxe a porovnání jednotlivých aktivit v praxi švýcarských měst a regionů a Zdravých měst, obcí a regionů ČR. Mezi tato témata patří udržitelná energetika, zelené nakupování, udržitelný turismus, veřejná prostranství, pohybové aktivity ve městech, zdravé stárnutí, udržitelný urbanismus nebo zdravé stravování. Zkušenosti ze Švýcarska i z ČR byly představeny ve společné publikaci a prezentovány na XVII. Celostátní konferenci NSZM.
(26.1.2011)
více
V pondělí 24. ledna 2011 v České republice oficiálně odstartovala národní verze úspěšné mezinárodní kampaně Fairtrade Towns (Fairtradová města). Koncept kampaně, zaštítěné Ministerstvem životního prostředí ČR, má podporu Národní sítě Zdravých měst ČR. Některá Zdravá města jako například Brno, Litoměřice, Vsetín nebo Třebíč fair trade podporují již nyní. Cílem kampaně je osvěta v oblasti fair trade a podpora prodeje fairtradových produktů v daném městě. Status Faitradového města představuje netradiční marketingový nástroj, jehož prostřednictvím samosprávy prezentují svým občanům a partnerům svoji společenskou odpovědnost.
(27.1.2011)
více
V  budově Autoklubu ČR se dne 2. prosince 2010 uskutečnila XVII. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst. Akce byla otevřena všem zástupcům měst, obcí a regionů se zájmem o kvalitu veřejné správy, strategické plánování a řízení, finanční zdroje a další aktuální témata. Se svými příspěvky vystoupila řadu zajímavých prezentujících a partnerů NSZM ČR. Vzhledem k nepřízni počasí se nemohli dostavit zástupci švýcarských měst, jejich prezentace tak musely být improvizovaně a krátce představeny v zastoupení.  
(19.10.2010)
více
Díky spolupráci Zdravých měst, obcí a regionů ČR se švýcarskou asociací Equiterre vznikla nová publikace, která obsahuje inspirativní příklady dobré praxe z obcí a regionů Švýcarska a České republiky. Obě země se mohou pochlubit řadou ukázkových aktivit, naplňujících principy udržitelného rozvoje a podporujících zdraví a kvalitu života obyvatel. Publikace s názvem "Inspirujme se! Ukázkové aktivity a dobrá praxe ze Švýcarska a České republiky" má za cíl část těchto aktivit stručně představit, a to prostřednictvím 9 vybraných témat, která vzešla z diskuse nad inspirativními postupy z obou zemí a nad tím, jak je využít v praxi obcí, regionů i kantonů.
(5.12.2010)
více
V americkém Chicagu proběhlo ve dnech 4. až 8. listopadu tohoto roku finále soutěže měst „International Awards for Liveable Communities“ (zkráceně LivCom), která se každoročně koná pod patronací OSN a jejíž hlavní myšlenku vyjadřuje volný překlad názvu do češtiny: „města, ve kterých stojí za to žít“. Zdravé město Chrudim dosáhlo po opakovaných úspěších z minulých let tentokrát nejvyššího ocenění, když získalo Zlatou cenu a první místo v hlavní soutěži měst (v kategorii 20 tis. až 75 tis. obyvatel). Bronzovou cenu v téže kategorii získala Zdravá města Mladá Boleslav a Tábor. Do finále se za Českou republiku probojovalo také město Břeclav.
(9.11.2010)
více
« | 1 | .. | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | .. | 43 | »
TISK
i