• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

11.11.2021

Velká ROZVOJOVNA - podzim

Ve dnech 10.-12.11. se v Novém Jičíně uskuteční podzimní Škola Zdravých měst a její nedílnou součástí je i tzv. "velká Rozvojovna" určená pouze členům NSZM.
Přijďte se pochlubit, vyřešit co Vás ve Vaší obci trápí, pobavit s kolegy, nechat se inspirovat.

Na jaká témata se můžete těšit ...
1) Jak využít značku Zdravé město před volbami? (diskuse politiků)
2) Chlubíme se – co se nám daří? (diskuse koordinátorů)
3) Práce u tematických stolů (zapojování mladých, práce se seniory, plány zlepšování ad.)

Podrobný PROGRAM obdržíte v mailové pozvánce.

ROZVOJOVNA je určena pouze členům NSZM ... 

  • pro všechny zájemce z NSZM  (politiky, tajemníky, zástupce odborů ad.)
  • pro ty, kteří absolvovali akreditované vzdělávání a mají „Zlatý certifikát" (koordinátoři ZM a další)

ROZVOJOVNA Vám nabízí …

  • prostor pro společnou diskusi členů (dobré/špatná praxe, osvědčené postupy ad.)
  • metodické vedení ze strany NSZM (doporučení k postupu v rámci ZM ad.)
  • představení služeb a benefitů NSZM pro členy
  • příležitost pro pravidelné setkávání s přáteli ze Zdravých měst z celé ČR

JSTE NOVÝ KOORDINÁTOR ČI NEMÁTE DOKONČENO AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ? ... Koordinátorům ZM, kteří dosud nezahájili či nedokončili akreditované vzdělávání NSZM doporučujeme nejprve absolvovat akreditovaní základní vzdělávání, teprve poté přejít do Rozvojovny.

Není Vám jasné, která část programu je určena pro Vás a kam se registrovat?
Můžete se obrátit na Kancelář NSZM: Kateřina Dolejšová (dolejsova@zdravamesta.cz, tel. 606 755 371)

Důležité:
Účastník je schopen při příchodu prokázat splnění jedné z následujících podmínek:
- doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 3 dny,
- doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 24 hodin (lze doložit i čestným prohlášením o absolvování testu ve škole)
- doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
- aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
Bez splnění jedné z těchto podmínek nebude možné se akce zúčastnit.
Žádáme všechny účastníky o dodržování rozestupů, používání roušek či respirátorů v uzavřených prostorách a zvýšenou hygienu rukou.

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled akcí

TISK
i