• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

11.11.2021 9:00

Diskuse POLITIKŮ: Jak využít značku Zdravé město před komunálními volbami 2022?

Dne 11.11. od 9:00 h. se v Novém Jičíně uskuteční Diskusní setkání POLITIKŮ Zdravých měst, obcí a regionů.

V příštím roce nás čekají komunální volby.
Mezinárodně certifikovaná značka "Zdravé město OSN-WHO" i služby NSZM ČR mohou ve Vaší kampani hrát důležitou roli.

>> Jak značku "Zdravé město" komunikovat?
>> Která témata jsou politicky zajímavá a dobře srozumitelná?
>> Jak představit přínosy Zdravého města?
>> Jaké nové produkty nám NSZM nabízí (expertní data, přehledné projekty)?

Podrobný PROGRAM obdržíte v mailové pozvánce k podzimní Škole NSZM.

Setkání proběhne v rámci podzimní Školy NSZM v Novém Jičíně, kde Vás čeká bohatý odborný i doprovodný program.
Registrujte se zde (do 3.11.): www.ZdravaMesta.cz/ps/registrace

Setkání je učeno pouze pro politiky Zdravých měst, obcí a regionů.

Důležité:
Účastník je schopen při příchodu prokázat splnění jedné z následujících podmínek:
- doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
- doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin (lze doložit i čestným prohlášením o absolvování testu ve škole)
- absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
- prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce,
- doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
- aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
Žádáme všechny účastníky o dodržování rozestupů, používání roušek či respirátorů v uzavřených prostorách a zvýšenou hygienu rukou.

 

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled akcí

TISK
i