• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

10.11. - 12.11.2021

Podzimní ŠKOLA Zdravých měst

Upoutávka

V polovině listopadu se po dlouhé době osobně setkáme na Škole NSZM, tentokrát v Novém Jičíně.

Akce probíhá ve 3 dnech:

  • 10.11. celostátní OTEVŘENÝ SEMINÁŘ
  • 11.11. akreditovaný LEKTORSKÝ BLOK pro koordinátory
    „Participace, metody a techniky práce s veřejností“
  • 12.11. školení k DATAPLÁNU a online nástrojům pro koordinátory

REGISTRACE (do 3.11.) : www.ZdravaMesta.cz/ps/registrace


Současně bude probíhat 11.11. Velká ROZVOJOVNA pro členy Zdravých měst, obcí a regionů. Registrace a program bude členům NSZM zaslán v samostané zprávě.


Informace pro koordinátory:

  • Účast na lektorském bloku je omezena počtem účastníků; je primárně určena koordinátorům ZM a MA21.
  • Účast na lektorském bloku spolu s Otevřeným seminářem je v rámci vzdělávání koordinátorů ZM uznána jako blok A.
  • Účast alespoň na 1 Škole ročně je podmínkou pro obnovení Zlatého certifikátu v rámci akreditovaného vzdělávání.

Adeptům na závěrečný ("Zlatý") certifikát nabízíme ústní test, který je podmínkou pro uzavření vzdělávání. V případě zájmu, prosím, kontaktujte Kancelář NSZM k dohodnutí podrobností: polackova@nszm.cz, 602 126 213.

Důležité:
Účastník je schopen při příchodu prokázat splnění jedné z následujících podmínek:
- doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
- doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin (lze doložit i čestným prohlášením o absolvování testu ve škole)
- absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
- prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce,
- doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
- aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
Žádáme všechny účastníky o dodržování rozestupů, používání roušek či respirátorů v uzavřených prostorách a zvýšenou hygienu rukou.

Video: Ohlédnutí za Školami NSZM od roku 2002
https://www.zdravamesta.cz/cz/aktuality/skoly-nszm-cr-od-roku-2002-kompletni-videoprehled

 

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled akcí

TISK
i