• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

6.10. - 8.10.2020

Podzimní Škola Zdravých měst; náhradní akreditované vzdělávání

Přijměte prosím pozvání na podzimní Školu Zdravých měst, která proběhne v Praze v prostorách Národního zemědělského muzea.

Celá akce je členěna do několika částí:

- standardní program Školy (07.10.)

Rozvojovna pro členy (08.10.)

- 3 akreditované vzdělávací bloky pro začátečníky:

  • 6.10. Finanční zdroje, tvorba projektů, jejich řízení a hodnocení; vazba na rozpočet obce (podzimní blok), lektor: Jaroslav Švec
  • 7.10. Komunikační, prezentační a mediační dovednosti (letní blok), lektorka: Miriam Vránová
  • 8.10. Participace, metody a techniky práce s veřejností (jarní blok), lektorka: Dana Diváková

Vzdělávací bloky jsou náhradou za vzdělávání, které neproběhlo z důvodu omezení akcí v I. pololetí.  Účast je určena přednostně koordinátorům, kteří dosud nemají závěrečný („zlatý“) certifikát a je podmínkou pro získání závěrečného certifikátu pro letošní rok.

Adeptům na závěrečný certifikát současně nabízíme přezkoušení online - v případě zájmu kontaktujte polackova@nszm.cz, 602 126 213.

V případě dotazů ke Školám se můžete obrátit na lexova@nszm.cz, 732 153 171

Na Školu navazuje také zasedání Valné hromady NSZM ČR, 07.10. od 16 h.

Bližší informace budou doplněny.

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled akcí

TISK
i