• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Finále soutěže LivCom Awards, která je světovou olympiádou měst, proběhlo na konci října v jihokorejském Soulu-Songpa. Zástupci měst z celého světa zde soutěžili v disciplínách souvisejících se zlepšováním životního prostředí a zvyšováním kvality života svých obyvatel. Název celé soutěže lze volně přeložit jako "Město, ve kterém stojí za to žít". Zdravé město Jihlava získalo Stříbrnou cenu a třetí místo v celkové soutěži v kategorii měst s 20 až 75 tisíci obyvateli. Zdravé město Chrudim, které v této soutěži již několikrát uspělo a v loňském roce ve své velikostní kategorii dokonce zvítězilo, získalo letos hned tři ocenění a bylo vybráno k podpisu deklarace LivCom, která vyzývá města k dalšímu rozvíjení myšlenek a kritérií soutěže v běžné praxi. Do finále letošního ročníku soutěže postoupilo také Zdravé město Tábor a Město Kladno.
(6.11.2011)
více
V úterý 22. listopadu 2011 se v Jihlavě v budově Krajského úřadu kraje Vysočina uskutečnilo Podzimní zasedání Valné hromady NSZM. Na zasedání byla projednána významná témata související s Projektem Zdravé město a místní Agenda 21, stav NSZM a služby asociace pro členy. Valná hromada přivítala svého 100. člena, jubilejním členem asociace se staly jihočeské Dačice. Dále se NSZM od poslední jarní valné hromady  rozrostla o Liberecký a Plzeňský kraj, statutární město Opava, města Klatovy, Turnov, obce Karlovice a Okříšky.
(24.10.2011)
více

Aktuální TV program

více
Ve dnech 2. - 4. listopadu 2011 se ve Zdravém městě Třebíči uskutečnila Podzimní škola NSZM. Akci, která je součástí akreditovaného vzdělávacího programu "Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO", zahájil úvodní seminář na téma "Místní Agenda 21 v obcích". Pro účastníky setkání byly připraveny dva tematické bloky. První na téma "Partnerské aktivity pro města a regiony" představil možnosti spolupráce měst/obcí/regionů v rámci realizovaných aktivit a kampaní. Ve druhém bloku s názvem "Jak rozvíjet MA21 a jak zapojovat veřejnost v malých obcích?" byla představena specifika realizace MA21 v těchto municipalitách. Akce nabídla účastníkům možnost sdílet osvědčené postupy a zkušenosti.
(19.10.2011)
více
Města, obce i regiony mají mnoho možností, jak vytvořit prostředí příznivé pro seniory. Odstranění bariér, dostatečná nabídka zdravotních a sociálních služeb, ale také třeba volnočasových aktivit, to vše přispívá ke zkvalitnění života seniorů. Národní síť Zdravých měst dlouhodobě shromažďuje příklady dobré praxe, mimo jiné z oblasti péče o seniory, a nyní se také podílela na vytvoření informačního letáku, který může sloužit zástupcům měst i jejich úřadů jako inspirace pro další aktivity přátelské k seniorům. Města se tak mohou dále učit, ajk vycházet vstříc seniorům a jak využít potenciál, kteý senioři pro společnost představují.
(26.10.2011)
více
Jaké jsou možnosti spolupráce a systémového postupu v oblasti zdraví? Proč a jak vytvořit zdravotní plán obce a jaké konkrétní osvědčené postupy lze využít? Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst, která se konala dne 6. října 2011 v Praze na Novotného lávce, odpověděla na tyto a další otázky spojené s tématikou podpory zdraví (na snímku MUDr. Vladimír Valenta, ředitel KHS v Liberci, prezentující postup v plánování pro zdraví v Libereckém kraji).
(23.8.2011)
více
Kampaň Dny zdraví probíhá každoročně převážně v termínu 1. až 17. října. Aktivity kampaně vycházejí z předpokladu, že zdraví lze v širším pojetí chápat nejen jako absenci nemoci, ale jako celkový stav spokojenosti z hlediska tělesného, duševního i společenského. Osvětové akce ve Zdravých městech, obcích a regionech ČR mají za cíl informovat občany o tom, jak správně pečovat o fyzické i psychické zdraví a jak předcházet zdravotním potížím, ale také třeba jak se vyhnout nadměrnému stresu. Mezi oblíbené akce v rámci kampaně patří „Pochod všech generací“, který spojuje různé věkové skupiny obyvatel při pohybové aktivitě, nebo „Běh naděje“ – charitativní akce zaměřená na podporu výzkumu léčby rakoviny.
(4.10.2011)
více
Města, která podporují prodej zboží od malovýrobců v rozvojových zemí za spravedlivé ceny, mohou získat statut Fairtradového města. Na celém světě již takto bylo oceněno více než 1000 měst. Nyní se k nim připojila také Zdravá města Litoměřice a Vsetín, jejichž zástupci převzali oficiální ocenění od zástupců Asociace pro Fair Trade. Obě města například propagují Fair Trade kávy, čaje nebo čokolády na místních farmářských trzích a k podpoře těchto produktů se hlásí i v oficiálních dokumentech.
(21.9.2011)
více
V letošním ročníku soutěže „Cesty městy“, zaměřené na zklidňování dopravy, se na čelních příčkách umístily projekty Zdravých měst Prachatice a Břeclav. Vítězství v kategorii bodová řešení a 120 tisíc korun získaly Prachatice za designovou lávku, kterápříkladně vyřešila propojení nově se rozvíjející části města a stávajícího sídliště s občanskou vybaveností. V kategorii liniová řešení zvítězila cyklostezka v Břeclavi, díky které vznikla ve městě nová klidová zóna a místo pro relaxaci. Do letošního kola soutěže poslalo své zástupce 32 měst a obcí ze všech krajů ČR.
(22.9.2011)
více
Zdravá města, obce a regiony se také letos zapojila do kampaní Evropský týden mobility (16. - 22. 9.) a Evropský den bez aut (22. 9.), které byly zaměřeny na propagaci bezpečných a ekologicky šetrných způsobů dopravy. Kampaně koordinuje Ministerstvo životního prostředí; celostátním tématem byla letos Alternativní doprava. Řada měst a obcí se potýká s důsledky narůstající automobilové dopravy, a proto jsou na místní úrovni přijímána opatření k podpoře veřejné dopravy, cyklistické a pěší dopravy. Kampaně Evropský týden mobility a Evropský den bez aut nabízely obyvatelům měst příležitost seznámit se s těmito opatřeními. Zájemci se také mohli zúčastnit bohatého doprovodného programu, který v ulicích měst a obcí v souvislosti s kampaněmi probíhá.
(22.8.2011)
více
Ve dnech 18. a 20. října 2011 se nejprve v Jeseníku a následně v Litoměřicích uskutečnila konference s názvem „Pakt starostů a primátorů - příležitost pro česká města“, kterou pořádají společnosti PORSENNA o.p.s. a SEVEn o.p.s. v rámci projektu „Šíření paktu starostů a primátorů v České republice“. Konference se věnovala například udržitelnosti komunální energetiky, možnostem financování projektů a přinesla informace o aktivitách Paktu a možnostech zapojení měst. Cílem akce bylo šíření informací a povědomí o další etapě rozvoje evropských měst směrem k vyšší energetické zodpovědnosti, soběstačnosti a také bezpečnosti.
(23.8.2011)
více
Dne 19. září 2011 se v Praze v Evropském domě (Jungmannova 24) uskuteční zajímavý seminář k tématu plánování udržitelné energetiky v obcích. Úspěšné příklady a možnosti zapojování veřejnosti do tohoto tématu představí řada zahraničních hostů. Uslyšíte zkušenosti z Freiburgu, města, které má v řadě témat udržitelného rozvoje rozhodně co nabídnout, ale také například z bulharské Sofie či estonského Tartu. Seminář zahájí v 10 hodin zástupci pražské a brandenburské kanceláře Nadace Heinrich Böll Stiftung, které akci ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst pořádají. Na semináři vystoupí zástupce ministerstva životního prostředí, bude zde představena nově vzniklá publikace mapující dobrou praxi zapojování veřejnosti do tohoto tématu a v závěru budou moci účastníci diskutovat.
(6.9.2011)
více
« | 1 | .. | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | .. | 51 | »
TISK
i