• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Ve dnech 28. - 30. března 2012 se ve Zdravém městě Hlinsku uskutečnila Jarní škola NSZM, která byla součástí akreditovaného vzdělávacího programu "Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO". Jarní školu zahájil úvodní seminář, kde byly účastníkům představeny novinky v oblasti místní Agendy 21 a možnosti spolupráce při kampaních či v dalších aktivitách s řadou odborných partnerů. Dále bylo možné načerpat inspiraci a zkušenosti z úspěšných postupů Zdravých měst, a to např. k problematice dotačního systému, aktivit Fairtradových měst ad. (na snímku PhDr. Magda Křivanová, starostka Zdravého města Hlinsko).
(28.2.2012)
více
V chorvatském Dubrovniku se ve dnech 21. až 23. března uskutečnilo pracovní setkání zástupců evropských sítí Zdravých měst. Kromě měst z hostitelské země se zde představili zástupci sítí Zdravých měst z dalších 12 zemí včetně České republiky. Na programu setkání byly například v praxi konkrétních států osvědčené vzdělávací a e-learningové programy, nebo strategie Světové zdravotní organizace (WHO) s názvem „Zdraví 2020“, kterou evropské sítě Zdravých měst připomínkují. Národní síť Zdravých měst ČR na setkání představila IT nástroje pro své členy.
(24.3.2012)
více

Aktuální TV program

více
Setkání zástupců městských částí Prahy proběhlo dne 8. března v městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy, která akci pořádala ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR. Na tomto pracovním setkání prezentovali své osvědčené postupy a úspěšné aktivity zástupci městských částí – kromě MČ Praha 21 zazněly příspěvky od MČ Praha-Libuš a MČ Praha 14. Cílem akce bylo vzájemné sdílení zkušeností a předávání inspirace z různých oblastí rozvoje mezi jednotlivými městskými částmi hlavního města.
(10.3.2012)
více
Dne 1. března 2012 se v Praze v budově Černínského paláce od 9.00 hod. uskutečnila Zahajovací konference k Evropskému roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 v České republice. Akce byla pořádána Ministerstvem práce a sociálních věcí za podpory Zastoupení Evropské komise v ČR. Akci zahájil ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, navázala řada zajímavých hostů a organizací. Praktické příklady z praxe obcí a regionů přednesla i Národní síť Zdravých měst, která mezi jiným zmínila i mezinárodní program "Města přátelská seniorům", který je otevřen všem obcím a který tato asociace v ČR za podpory Rady vlády pro seniory zaštiťuje.

(21.2.2012)
více
V reprezentativních prostorách pražského Obecního domu byly v rámci 8. Národní konference kvality ve veřejné správě slavnostně předány zástupcům obcí a regionů ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě za rok 2011. Členové Národní sítě Zdravých měst ČR uspěli ve všech kategoriích. Získali ocenění za realizaci místní Agendy 21, tedy za praktické uplatňování zásad udržitelného rozvoje a aktivní spolupráci úřadů s veřejností, ale také za uplatňování dalších metod kvality ve veřejné správě a za inovaci.
(27.2.2012)
více
Světový summit OSN o udržitelném rozvoji proběhne v červnu tohoto roku v Rio de Janeiru a naváže tak na Summit Země, který se konal tamtéž v roce 1992. Akce označovaná jako "Rio+20" má podtitul: "Budoucnost, kterou chceme" a bude se mimo jiné zabývat institucionálním rámcem udržitelného rozvoje. V rámci příprav mezinárodního summitu "Rio+20" uspořádalo Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy dne 15. března 2012 konferenci v Ballingově sále Národní technické knihovny v Praze Dejvicích. Pražská konference se zabývala mimo jiné obsahem a významem Světového summitu OSN Rio+20, ale také konkrétně rolí místních samospráv na cestě k udržitelnému rozvoji, zelené ekonomice jako příležitosti pro firmy, významu neziskového sektoru a vzdělávání pro udržitelný rozvoj.
(23.2.2012)
více
Setkání zástupců Zdravých krajů, které jsou součástí Národní sítě Zdravých měst, proběhlo dne 14. února v Praze v Kaiserštejnském paláci na Malé Straně. Na tomto pracovním setkání prezentovali své osvědčené postupy a úspěšné aktivity zástupci Zdravých krajů - Kraje Vysočina, Jihomoravského, Plzeňského a Libereckého kraje - a také zástupci Moravskoslezského kraje. Cílem akce bylo vzájemné sdílení zkušeností a předávání inspirace z různých oblastí rozvoje. Mezi prezentovanými tématy byla např. finanční podpora pro Zdravá města na území kraje, místní Agenda 21, projekty na podporu bezpečnosti nebo zavádění systému EMAS na krajském úřadě.
(16.2.2012)
více
Podívejme se společně na hlavní události ve Zdravých městech, obcích a regionech v roce 2011 ve speciálním čísle Zpravodaje NSZM ČR.
(20.12.2011)
více
Mezinárodní organizace ICLEI, jejíž hlavním cílem je podpora spolupráce měst v aktivitách souvisejících s udržitelným rozvojem, pořádá v rámci projektu "Informed Cities" pravidelné "Kulaté stoly", které mají pomoci k propojení výsedků nejnovějších výzkumů a běžné praxe v obcích. Kulatý stůl, který se uskutečnil 16. a 17. února v Londýně, navázal na podzimní setkání v italské Neapoli, kde účastníci diskutovali o měření udržitelnosti měst a spolupráci s výzkumnými organizacemi. Kulatý stůl v Londýně, kterého se zúčastnila také zástupkyně NSZM, se zabýval především chystaným Světovým summitem OSN o udržitelném rozvoji v Riu de Janeiru - konferencí o udržitelném rozvoji, která navazuje na Summit Země z roku 1992 a je označována jako "Rio +20". Kulatého stolu ICLEI se zúčastnilo třiadvacet zástupců evropských zemí.
(20.2.2012)
více
6. prosince 2011 se v prostorách Autoklubu ČR v Praze uskutečnila již 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR. Akce, která proběhla pod záštitou ministra životního prostředí a ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, byla zaměřena na strategické plánování a řízení, finanční zdroje a další aktuální témata související s udržitelným rozvojem. V rámci „burzy dobré praxe“ byly prezentovány konkrétní příklady úspěšných aktivit ve městech. Své zkušenosti s měřením toho, zda je město udržitelné či nikoli přednesli zástupci Zdravých měst Chrudim, Kopřivnice, Litoměřice a Vsetín, kteří v roce 2011 testovali navrženou metodiku a měřili si stav jednotlivých oblastí života města, jako jsou například životní prostředí, zdraví obyvatel, místní ekonomika, kultura a další.
(31.10.2011)
více
Soutěž Obec přátelská rodině, vyhlašovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Stálou komisí pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci se Sítí mateřských center a Asociací center pro rodinu, zná své letošní vítěze. Celkem 17 zástupců obcí a měst či městských částí převzalo z rukou ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ocenění a finanční odměnu ve formě neinvestičních dotací, díky nimž budou moci dále rozvíjet své aktivity na podporu rodin a realizovat nové projekty. Zdravé město Prachatice obsadilo v kategorii od 10 tis. do 50 tis. obyvatel druhé místo spojené s dotací 500 tis. korun.

(28.11.2011)
více
« | 1 | .. | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | .. | 51 | »
TISK
i