• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Jak úspěšně čerpat dotace EU? - Ukázkové projekty ve SROP 3.2

Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR) oslovena jako partner a hlavní koordinátor série seminářů v regionech NUTS (únor-březen 2006). Důvodem byla nejen předchozí úspěšná spolupráce na celostátní konferenci MMR a NSZM (prosinec 2005), ale především kvalitní zázemí jednotlivých síťově spolupracujících členských měst, obcí a regionů NSZM, které disponují praktickými zkušenostmi a ukázkovými postupy v oblasti čerpání tuzemských i evropských zdrojů.

Cílem každého semináře bylo prezentovat konkrétní ukázkové postupy při čerpání zdrojů EU v rámci opatření SROP 3.2 (Zdravé město Kroměříž a Zdravé město Vsetín) a na jejich příkladech ukázat potenciálním žadatelům, jak zpracovat kvalitní projekt. Součástí seminářů byly také prezentace regionálních metodiků SROP a zástupců krajských úřadů, jejichž cílem bylo přiblížení situace čerpání dotací vždy v souvislostech týkajících se konkrétního regionu.

Jednotlivé prezentace byly zaměřeny především na praktické příklady, postřehy a doporučení. Řešena byla nejen problematika přípravy projektu v rámci SROP 3.2, ale například i postup plnění elektronické žádosti Elza.

Celkem 7 seminářů (Ústí nad Labem, Zlín, Jihlava, Hradec Králové, Ostrava, Plzeň, Praha) proběhlo v jednotlivých regionech NUTS za účasti více než 350 zástupců samosprávy, neziskových organizací, resortů a dalších účastníků.

Informační CD-ROM shrnující kompletní výstupy ze série seminářů ke SROP 3.2 a zároveň z celostátní konference MMR a NSZM ke SROP 3.3. a 3.2 jsou k dispozici pro případné zájemce na Ministerstvu pro místní rozvoj:

Kontaktní osoba:
Ing. Olga Nováková
oddělení řízení programu SROP – MMR
Tel. +420 224 861 654
Mail: olga.novakova@mmr.cz

Sdílejte stránku

TISK
i