• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Digitalizace, strategická práce, participace, udržitelný rozvoj (etapa 2023)

Základní informace

Název projektu: Digitalizace, strategická práce, participace, udržitelný rozvoj (etapa 2023)
Název projektu v EN: Digitalization, strategic work, participation, sustainable development (2023) 
Datum zahájení projektu: 1. 1. 2023
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2023
Zdroj financování: Ministerstvo pro místní rozvoj, dotace pro NNO na rok 2023

Cíl a účel projektu

Celkovým (globálním) cílem projektu je přispět k dalšímu zvyšování kvality digitalizace, strategické práce a uplatňování udržitelného rozvoje na všech úrovních veřejné správy v České republice. Uvedeného záměru bude dosaženo prostřednictvím dvou dále uvedených specifických cílů.
1. Podporou kvalitní strategické práce měst a obcí v ČR, zejména vyhledáváním příkladů dobré praxe z měst a jejich celostátní propagací.
2. Podporou digitalizace veřejné správy v ČR prostřednictvím Databáze strategií a moderními způsoby online sdílení evidovaných dat DS o strategických dokumentech s externími informačními systémy.

Kontakt - podrobnější informace:

Kancelář NSZM ČR
e-mail: info@zdravamesta.cz

Další informační zdroje

Databáze strategií
Databáze Dobrá praxe
Ministerstvo pro místní rozvoj

VÝSTUPY: TV online vysílání a webináře

Online REGIONÁLNÍ SETKÁNÍ: PARTICIPACE ve městech (28.2.|2.3.|7.3|9.3.)
Celostátní online vysílání MODERNÍ MĚSTA: PRAXE STAROSTŮ (18.5.|20.6.|21.9.|12.10.)

Sdílejte stránku

TISK
i