• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

18.5.2023 13:00 - 14:30

Celostátní vysílání 18.5.|20.6.|21.9.|12.10. PRAXE STAROSTŮ

Připojte se ke sledování živých debat na aktuální témata pro starosty a další zástupce obcí a měst. Připravena je pro Vás

čtyřdílná série celostátních online vysílání 
MODERNÍ MĚSTA – PRAXE STAROSTŮ 

Budeme pro Vás vysílat živě ze studia TV Municipal / Moderní obec.
Připraveni jsou hosté z praxe. Prostor bude i pro Vaše náměty a zkušenosti.

Tentokrát se zaměříme na systémová témata, která jsou nezbytná pro kvalitní řízení územních samospráv - strategické plánování, práce s daty a analýzami, zapojování veřejnosti či veřejné zadávání. 

Připojte se online vždy od 13:00 do 14:30 hodin. 
Vysílání proběhne zde https://moderniobec.cz/videa/webinar-praxe-starostu

TERMÍNY A TÉMATA:

18. května / Strategie a koncepce města. Máme systém? Jak to celé uřídit?
HOST: JAN KUČERA, starosta - Rožnov p. Radhoštěm
Koordinovaná příprava dokumentů města, návaznosti a propojení, jejich správa, řízení a implementace, zapojení úřadu a odborníků.

20. června / Jaká potřebujeme vstupní data a analýzy pro tvorbu dokumentů města? Jak pracovat s projekty? 
HOST: MIROSLAV ANDRT, starosta - Štětí
Máme správná data a informace o obci? Jak je získat, jak s nimi pracovat. Máme přehled o běžících projektech? Jak to celé uřídit?

21. září / Spolupráce s občany při tvorbě strategií? Kdy participovat, jaké použít postupy?
HOST: HANA HAJNOVÁ, 1. náměstkyně hejtmana - Kraj Vysočina
           TOMÁŠ HRADIL, starosta - Krnov  

Má smysl zapojovat veřejnost do přípravy strategie, do čeho mají a mohou občané mluvit, jaké volit nástroje, jaké jsou nástrahy a přínosy? 

12. října / Národní strategie veřejného zadávání z pohledu měst
HOST: LEONA GERGELOVÁ ŠTEIGROVÁ, vrchní ředitelka sekce veřejného investování MMR
Jak zadávat veřejné zakázky v souladu s udržitelným rozvojem, ekonomicky výhodně, sociálně i environmentálně?

Série volně navazuje na online Regionální setkání k tématu Participace ve městech.

Ve spolupráci s časopisem Moderní obec

         

zpět na přehled akcí

TISK
i