• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Zdravé kraje si vyměnily zkušenosti a dobrou praxi v Ostravě | říjen 2019

Již tradiční Setkání (nejen) Zdravých krajů se uskutečnilo dne 9. října 2019 v Ostravě. Hostitelem letošní akce byl Zdravý Moravskoslezský kraj, organizátorem Národní síť Zdravých měst ČR. 

Akce se účastnilo více než 20 zástupců z pěti krajů, které využily setkání k představení svých aktivit a současně k diskusi s hostem setkání, MUDr. Alenou ŠteflovouPhD., MPH, náměstkyní ministra zdravotnictví.

Byly představeny příklady z praxe Zdravých krajů v oblastech zapojování veřejnosti, strategické plánování a řízenísystém podpory zdraví a kvality životapřeshraniční spolupráce ad.

Děkujeme za vzájemné inspirace a přátelskou diskuzi.

Více informací je k dispozici ZDE.

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.


Zobrazit příspěvek na Instagramu

Již tradiční Setkání (nejen) Zdravých krajů se uskuteční dne 9. října 2019 v Ostravě. Hostitelem letošní akce bude Zdravý Moravskoslezský kraj, organizátorem Národní síť Zdravých měst ČR. . Záštitu převzala a osobní účast přislíbila MUDr. Alena Šteflová, PhD., MPH, náměstkyně ministra zdravotnictví. . K setkání jsou pozvány všechny kraje České republiky. Akce je určena především pro zástupce politického vedení krajů, koordinátory Zdravých krajů, ale také pro vedoucí odborů krajských úřadů, případně další zájemce. . Budou představeny příklady z praxe Zdravých krajů v oblastech zapojování veřejnosti, strategické plánování a řízení, systém podpory zdraví a kvality života, přeshraniční spolupráce ad. . Těšíme se na vzájemné inspirace a přátelskou diskuzi. . . . . . . . . . . #setkanizdravychkraju #NSZM #zdravamesta #healthycities #Ostrava #kraj #udrzitelnyrozvoj #sustainability #dobrapraxe #strategickeplanovani #participace #zdravi #kvalitazivota #moravskoslezskykraj

Příspěvek sdílený ZdravaMesta (@zdravamesta),

zpět na přehled aktualit

TISK
i