• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

9.10.2019

Setkání (nejen) Zdravých KRAJŮ 2019

Program [652.4 kB, pdf]
Možnosti parkování [207 kB, pdf]

Již tradiční Setkání (nejen) Zdravých krajů se uskuteční dne 9. října 2019 v Ostravě. Hostitelem letošní akce bude Zdravý Moravskoslezský kraj, organizátorem Národní síť Zdravých měst ČR. 

Záštitu převzala a osobní účast přislíbila MUDr. Alena Šteflová, PhD., MPH, náměstkyně ministra zdravotnictví.

K setkání jsou pozvány všechny kraje České republiky. Akce je určena především pro zástupce politického vedení krajů, koordinátory Zdravých krajů, ale také pro vedoucí odborů krajských úřadů, případně další zájemce.

Budou představeny příklady z praxe Zdravých krajů v oblastech zapojování veřejnosti, strategické plánování a řízení, systém podpory zdraví a kvality života, přeshraniční spolupráce ad.

Na akci je třeba se registrovat na odkazu výše.

Těšíme se na vzájemné inspirace a přátelskou diskuzi.

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

Publicita OPZ - aktivity, projekt

zpět na přehled akcí

TISK
i