• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Proč je dobré být Zdravým městem: Statutární město Opava (časopis Pro města a obce, říjen 2017)

Dalibor Halátek, náměstek primátora města Opava

(člen NSZM od r. 2011, cca 57 000 obyvatel)

Přihlášením se do sítě Zdravých měst došlo k velkému zlepšení komunikace mezi odbory magistrátu a zlepšilo se i řízení přípravy projektů. Třecí plochy mezi úřadem a lidmi se odstraňují díky veřejnému projednávání. Školení pro koordinátora a případně i politiky nás pak připravuje na situace, které mohou nastat, a zlepšuje následnou participaci a přípravu.

Postup podle metodiky NSZM a tedy každoroční konání fóra Zdravého města nám přináší informaci o skutečných problémech obyvatel. V rámci sebehodnocení v rámci auditu udržitelného rozvoje jsme si nastavili a začali sledovat celou řadu indikátorů, které meziročně monitorují dopady rozhodnutí radnice na chod města a život obyvatel. Pravidelná setkávání a participace na životě města jsou sice často vyčerpávající, ale v konečném důsledku velmi přínosné.

V rámci příprav jednotlivých projektů a projednávání jsme často naráželi na nutnost vytváření velkého množství podkladů, postupem času jsme proto vytvořili unikátní soubor GiS map, kde může kdokoliv najít informace o celém městě, od hnízdění rorýsů, přes vedení sítí až po stav chodníků a mobiliáře. Také snaha o zlepšení ovzduší ve městě, nás přivedla ke spolupráci se Slezským gymnáziem a jeho projekt Emise už přebralo několik desítek škol v celé republice. Hodně se zabýváme také elektromobilitou a to např. v rámci péče o město (vývoz košů, úklid apod.). Do sloupů veřejného osvětlení instalujeme chytré zásuvky pro případné dobíjení, které nám mnohokrát byly užitečné i při veřejných projednáváních a nejrůznějších kampaních.

 

Prezentaci Zdravého města Opava můžete zažít živě na Konferenci NSZM ČR 2017

zpět na přehled aktualit

TISK
i