• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Proč je dobré být Zdravou městskou částí: Praha 20 (časopis Pro města a obce, říjen 2017)

Hana Moravcová, starostka městské části Praha 20

(člen NSZM od r. 2013, cca 15 000 obyvatel)

Členství v síti Zdravých měst nám přináší velké množství zkušeností v různých oblastech života díky nezištnému předávání dobré praxe od ostatních členů a bezplatné kvalitní vzdělávání naší koordinátorky. To vše nám velmi pomáhá při inspiraci a organizaci všech aktivit v rámci našeho projektu Zdravá městská část Horní Počernice.

Členství v NSZM nás inspirovalo k organizování pravidelného setkávání s občany na každoročním veřejném Fóru udržitelného rozvoje. Obyvatelé Prahy 20 při něm mají možnost dávat náměty ze všech oblastí, které by mohly zlepšit život. V loňském roce jsme se pustili do participativního rozpočtování. Loni tuto možnost dostali žáci našich základních škol a dva z jejich návrhů již jsou realizovány, třetí na realizaci čeká. Letos jsme vyčlenili v rozpočtu milion korun na participativní rozpočtování pod názvem Investice na přání. Do něho se již mohli zapojit všichni občané. Na realizaci dalších tří projektů, které z něho vzešly, usilovně pracujeme. Na myšlenku pustit se do tohoto způsobu zapojení občanů do rozhodování městské části nás přivedly zkušenosti z jiného členského města NSZM – Litoměřic.

Naší silnou stránkou, kterou by se mohli inspirovat i ostatní členové sítě, je výborná spolupráce s našimi základními školami. Školy jsou spoluorganizátory všech našich kampaňových akcí a nejaktivnějšími účastníky veřejných Fór. V letošním roce naše ZŠ Ratibořická uskutečnila první Školní fórum, na kterém žáci hodnotili svou školu a městskou část a navrhovali, co by chtěli změnit.

Letos jsme také zahájili sociálně-komunitní projekt Podaná ruka, prostřednictvím kterého místní podnikatelé poskytují slevu na své služby nebo zboží občanům, kteří jsou dlouhodobě nebo dočasně ve složité finanční situaci.

 

Prezentaci Zdravé městské části Praha 20 můžete zažít živě na Konferenci NSZM ČR 2017

zpět na přehled aktualit

TISK
i