• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Nejen Zdravé kraje si vymění své zkušenosti a dobrou praxi v Ostravě | 9.10.

Již tradiční Setkání (nejen) Zdravých krajů se uskuteční dne 9. října 2019 v Ostravě. Hostitelem letošní akce bude Zdravý Moravskoslezský kraj, organizátorem Národní síť Zdravých měst ČR. 

Záštitu převzala a osobní účast přislíbila MUDr. Alena Šteflová, PhD., MPH, náměstkyně ministra zdravotnictví.

K setkání jsou pozvány všechny kraje České republiky. Akce je určena především pro zástupce politického vedení krajů, koordinátory Zdravých krajů, ale také pro vedoucí odborů krajských úřadů, případně další zájemce.

Budou představeny příklady z praxe Zdravých krajů v oblastech zapojování veřejnosti, strategické plánování a řízení, systém podpory zdraví a kvality života, přeshraniční spolupráce ad.

Těšíme se na vzájemné inspirace a přátelskou diskuzi.

Více informací je k dispozici ZDE.

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

Publicita OPZ - aktivity, projekt

zpět na přehled aktualit

TISK
i