• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Nejen o zdraví a prevenci jednaly kraje v Brně. Náměstkyně ministra je podpořila

15.5.2018. Již tradiční pracovní setkání krajů, které se aktivně hlásí k podpoře zdraví a kvality života, hostil tentokráte kraj Jihomoravský. Dne 15. května se v Brně sešli nejen zástupci členských krajů Národní sítě Zdravých měst (NSZM) - regiony Jihomoravský, Moravskoslezský, Liberecký a Vysočina, ale účastnili se i zástupci krajů Ústeckého a Jihočeského, Krajských hygienických stanic, regionálních pracovišť Státního zdravotního ústavu (SZÚ) či města Brna.

Velkým lákadlem a zejména pak přínosem pro zasvěcenou diskusi byla účast náměstkyně ministra zdravotnictví Aleny Šteflové. Ta, jako dlouholetá ředitelka regionální kanceláře Světové zdravotní organizace (WHO) v Praze, má s programem Zdravé město a dalšími komunitními programy WHO pro podporu zdraví na místní úrovni velmi bohaté zkušenosti. To se projevilo i v tématech, které ve svém vystoupení zdůraznila. Připomenula, že stávající vedení ministerstva si plně uvědomuje, že mimo zdravotnické systémy a služby, je v tématu zcela zásadní osvěta, prevence a zdravotní gramotnost. Města, kraje i experti z terénu v rámci regionálních pracovišť zdravotních ústavů a hygienických stanic - a zejména pak jejich vzájemná spolupráce - hrají zásadní roli. Náměstkyně vyzdvihla sdílení dobré praxe - nejen na domácí, ale i zahraniční půdě. „Česká republika má v Národní síti Zdravých měst velikou oporu. Naše města, obce i kraje jsou velmi aktivní a síť jako taková jim pro to poskytuje velmi dobré a profesionální zázemí, které může závidět i leckterá jiná evropská země - využijte toho“, doplnila náměstkyně Šteflová a poděkovala za řadu inspirací a dobrých praxí, které kraje, města i jejich asociace v podpoře kvality života a související osvětě i přes velmi omezené personální či finanční zdroje realizují.

Mezi tématy, které na akci rezonovaly, byly například chybějící kapacity v oblasti podpory zdraví. Opětovně se ukázalo, že role odborných pracovišť je v této oblasti zásadní, a tam, kde propojení regionálních poboček SZÚ a kraje funguje - například v Libereckém kraji či na Vysočině - jsou viditelné výsledky. Např. je detailně zmapován zdravotní stav populace, ale především jsou „nasazeny“ vhodné osvětové, preventivní či intervenční programy a opatření, které řeší zjištěné nedostatky pro tu či onu lokalitu. Účastníci také projevili zájem o nabídku ověřených preventivních či osvětových programů pro města včetně edukace.

Na akci zazněla řada zajímavých témat a inspirací z praxe: možnost využití dat zdravotních pojišťoven; unikátní analýza životního stylu a zdraví mládeže na Vysočině, kde byly srovnávány údaje z 22 středních škol na bezmála třech stovkách 17 letých studentů, včetně porovnání výsledků s rokem 2012; osvěta ke zdraví a preventivní programy pro zaměstnance krajských úřadů; inspirace v oblasti podpory duševního zdraví, včetně tématu depresí, poruch příjmu potravy či schizofrenie (Jihomoravský k.); podpora pohybových aktivit, ale i chytrých technologií, vazba na metody kvality (Moravskoslezský či Liberecký k.), akce zaměřené na aktivní stáří či zdravý start do života a mnoho dalších. Prezentace a fotodokumentaci z akce naleznete na jednotlivých krajů naleznete zde.

Poděkování patří Jihomoravskému kraji za hostitelství a spolupráci na organizaci akce, ale i všem účastníkům za podnětnou diskusi a inspirace.

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled aktualit

TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006