• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Jak hodnotit udržitelný rozvoj v městských částech? Experti diskutovali s pracovníky úřadů

9.11, 2017. Jak vyhodnocovat postup k udržitelnému rozvoji na úrovni městských částí Prahy, případně i dalších velkých měst? Tímto tématem se zabýval další ze série workshopů Národní sítě Zdravých měst s experty z univerzitních a jiných odborných institucí i se zkušenými praktiky z místních úřadů. Diskuse probíhala nad dosavadními zkušenostmi z tzv. Auditů udržitelného rozvoje – sadou indikátorů a otázek, kde si dané město samo zhodnotí, jak na je na tom v deseti oblastech udržitelnosti, jako je např. veřejná správa a územní rozvoj, sociální prostředí, kultura, ekonomika a mnohá další. Cílem bylo definovat specifika a potřeby městských částí a diskutovat mimo jiné například dostupnost dat pro stanovené indikátory, která je právě pro Prahu specifická. K účasti byli přizváni i pražský Institut plánování rozvoje a zástupci ministerstev v rámci mezirezortní PS MA21. Shromážděné náměty budou zpracovány a následně promítnuty do „Metodiky hodnocení udržitelných měst“.

Místostarosta MČ Prahy 21 Pavel Roušar zhodnotil workshop těmito slovy: "Děkuji všem partnerům z NSZM za skvěle zorganizovaný seminář. Osobně hodnotím jeho přínos velmi pozitivně. Takto hovořit o udržitelném rozvoji všechny posouvá a motivuje. A z mého pohledu má obrovský smysl."

----

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled aktualit

TISK
i