• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Zdravá města ČR
  od roku 1994 ...


Zajímají Vás Zdravá města?
Staňte se členem!
Národní síť Zdravých měst ČR
s Vámi již 26 let!
Během slavnostního ceremoniálu, který se konal v Evropském parlamentu 4. května tohoto roku, oznámil evropský komisař pro energetiku Günter Oettinger, že města, která podepsala tzv. Úmluvu starostů a primátorů (Covenant of Mayors), získají z evropského rozpočtu částku v celkové výši 115 milionů Eur. Tyto prostředky budou využity na splnění cílů, které Úmluva zahrnuje, tedy na dodržení klimatických závazků Evropské unie na úrovni zapojených měst. Úmluva starostů a primátorů, kterou iniciovala mezinárodní asociace Energy-Cities, tak prokázala schopnost ovlivňovat priority EU v oblasti komunální energetiky a splnila také očekávání 1750 evropských měst, která se k výzvě dosud připojila.
(17.5.2010)
více
Ve čtvrtek 9. září se uskutečnila v budově Ministerstva životního prostředí v Praze konference k aktuálnímu stavu udržitelného rozvoje na místní úrovni. Konference shrnula aktivity právě končícího projektu „Aplikace inovativních systémových prvků při zavádění forem udržitelného rozvoje ve městě Vsetíně“, podpořeného z 1. výzvy Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR. Akci pořádala Společnost pro komunitní práci Vsetín společně se Zdravým městem Vsetín, Národní sítí Zdravých měst ČR a Ministerstvem životního prostředí ČR.
(4.9.2010)
více

Aktuální TV program

více
Internetová databáze, která shromažďuje příklady dobré praxe nejen ze Zdravých měst, obcí a regionů, zaznamenala v uplynulém období několik zajímavých přírůstků - jak osvědčených řešení v konkrétní oblasti, tak malých inspirací z každodenní praxe - tzv. "střípků". Zdravé město Mladá Boleslav se může pochlubit úspěšným časopisem Senior Revue zaměřeným na cílovou skupinu seniorů, Zdravá městská část Praha-Libuš popsala své zkušenosti s vytvořením energetické koncepce a zaváděním energetického manažerství, Zdravé město Litoměřice prezentuje touto formou své zkušenosti s realizací kampaně Den bez tabáku. V přípravě je aktuálně několik dalších příkladů např. z oblasti udržitelné energetiky či dopravy, brzy se objeví i informace o litoměřickém "dětském slyšení", tedy akce, kde byly očima dětí a studentů navrhovány hlavní prioritní oblasti pro rozvoj města.
(23.2.2010)
více
Národní síť Zdravých měst ČR byla v úvodu května 2010 zastoupena na mezinárodním setkání k tématu výzkumu v oblasti veřejného zdraví, které se konalo na Maltě. Setkání navázalo na národní odborný seminář, který NSZM ČR pořádala v dubnu 2010 na Ministerstvu zdravotnictví s cílem získat co nejširší skupinu námětů a připomínek k situaci v oblasti veřejného zdraví v ČR (zejména ve vztahu k roli občanské společnosti).
(15.5.2010)
více
Dne 10.6.2010 proběhne v Praze odborná konference Energetický management pro veřejnou správu. Jejím hlavním tématem je efektivní hospodaření s energií zejména na úrovni spotřeby, ale také výroby a pořizování energie. Letošní ročník konference je zaměřen zejména na oblast energetiky budov a energetického využití odpadů. Dne 11.6.2010 na konferenci naváže exkurze do Národního divadla s ukázkou realizovaných energeticky úsporných opatření (financování metodou EPC).
  
 
(3.5.2010)
více
Databáze Národní sítě Zdravých měst DobráPraxe.cz je od dubna přehlednější, návodnější a obsahuje řadu nových zajímavých informací, inspirací a příkladů z praxe měst, obcí, mikroregionů a krajů. K dubnu zde naleznete na 120 praktických inspirací z různých oblastí života v obcích – nejen životní prostředí, ale také doprava, sociální služby, volný čas ad. Databáze nezapomíná ani na typová řešení např. grantových schémat, projektů Bezpečná cesta do školy, studentských parlamentů apod. Nově jsou zde také k nalezení také tzv. „střípky“ - krátké přehledné ochutnávky toho, co se v praxi osvědčilo a čím lze ostatní inspirovat.
(27.4.2010)
více

Den Země, nejrozsáhlejší mezinárodní kampaň zaměřená na ochranu životního prostředí, se poprvé slavil před čtyřiceti lety. V České republice se konají oslavy Dne země již 20 let, a také letos se ke kampani připojila Zdravá města, obce a regiony. Osvětové akce, které probíhaly v tradičním termínu 22. dubna i dalších dnech byly zaměřeny na poznávání a praktickou ochranu přírody, ale také na úspory energie, využívání obnovitelných zdrojů energie, ochranu klimatu. Na mezinárodním poli vrcholí v souvislosti se čtyřicetiletým trváním kampaně Den Země aktivity zaměřené na podporu globální „zelené ekonomiky“.

(29.3.2010)
více

Na jarním zasedání Valné hromady NSZM ČR dne 13. dubna 2010 v Jihlavě byla schválena Výroční zpráva asociace za rok 2009. Účastníci zasedání byli v průběhu jednání seznámeni nejen s výsledkem hospodaření za rok 2009,  ale také s výhledem aktivit a služeb pro členy asociace v roce 2010. Čestným hostem Valné hromady NSZM byla ředitelka české kanceláře Světové zdravotní organizace (WHO) MUDr. Alena Šteflová PhD., která představila aktuální informace z oblasti podpory zdraví a poděkovala Zdravým městům a regionům i jejich asociaci za aktivitu, dobrou spolupráci i za úspěšnou reprezentaci ČR v zahraničí.

(25.2.2009)
více
I v dubnu probíhala řada Fór Zdravých měst, tedy plánovacích akcí s veřejností o konkrétních problémech v obcích, městech i pražských městských částech. V dubnu proběhla Fóra ve Zdravých městech Jilemnice, Chrudim, Přeštice, a Zdravých městských částech Praha 18 - Letňany a Praha - Dolní Počernice, stejně tak i v městském obvodu statutárního města Ústí nad Labem Neštěmicích. Občané se v diskusi dle jednotlivých témat vyjadřovali a hlasovali k deseti nejpalčivějším problémům v jejich místě.
(28.4.2010)
více
Ve čtvrtek 15. dubna proběhlo ve Zdravém městě Uherské Hradiště diskusní setkání, jehož cílem bylo představit zkušenosti v oblasti ekologizace provozu městského úřadu. Setkání se zúčastnilo na 20 zástupců měst, obcí a regionů - zejména z Moravy. Zástupci úřadu zde představili jednotlivé kroky a opatření, které město v oblasti šetrného přístupu k životnímu prostředí v letech 2007-2010 podniklo. Cílem bylo poskytnout maximum praktických informací a doporučení, které by mohli využít i zájemci z řad dalších měst. Mezi tématy semináře zaujal v neposlední řadě také příspěvek k možnostem využití výrobků tzv. Férového obchodu (Fair Trade) v rámci aktivit měst a jeho partnerů.
(16.4.2010)
více
Světový den zdraví se každoročně slaví 7. dubna v souvislosti s výročím založení Světové zdravotní organizace (WHO). Každým rokem WHO vybere jedno z klíčových témat světového zdraví a organizuje mezinárodní, regionální a místní akce, které zdůrazní vybrané téma. Světový den zdraví 2010 se zaměří na téma urbanizace a zdraví. Téma bylo vybráno s ohledem na dopad urbanizace – jak kolektivní zdraví celosvětově, tak i na zdraví každého jedince. V průběhu týdne 7.–11. dubna 2010 celosvětově probíhaly akce kampaně „1000 měst, 1000 životů“ s cílem zpřístupnit veřejné prostory iniciativám vedoucím k lepšímu přístupu ke zdraví a sesbírat 1000 příběhů o „hrdinech“ městského zdraví, kteří se zasadili o zásadní positivní dopad na zdraví v jejich obcích.
(30.3.2010)
více
« | 1 | .. | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | .. | 48 | »
TISK
i