• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Zdravá města ČR
  od roku 1994 ...


Zajímají Vás Zdravá města?
Staňte se členem!
Národní síť Zdravých měst ČR
s Vámi již 26 let!
V termínu 4. až 17. října probíhala v řadě Zdravých měst tradiční kampaň Dny zdraví, která informuje občany o tom, jak správně pečovat o své zdraví a předcházet zdravotním potížím. Kampaň se zaměřuje se na podporu zdraví v nejširším pojetí, podle kterého není zdraví jen absencí nemoci, ale stavem celkové fyzické, duševní a sociální pohody. Dny zdraví odborně zastřešuje Státní zdravotní ústav (SZÚ), který také letos pro podzimní období připravil související soutěže „Přijmi a vydej 2010“ nebo „S pohybem každý den“.
(24.9.2010)
více
Města a obce po celé Evropě se i letos zapojily do kampaní Evropský týden mobility (16.-22. 9.) a Den bez aut (22. 9.). Kampaně jsou zaměřeny na podporu udržitelné a bezpečné dopravy ve městech a obcích. Zdravá města jsou s těmito kampaněmi v ČR spojována již od prvních ročníků, a také letos je mezi přihlášenými obcemi řada členů NSZM. V letošním roce se kampaň zaměřila na téma „Doprava a zdraví“ s heslem „Prodluž si život – buď aktivní!“. V řadě měst a obcí se konaly osvětové akce zaměřené na dopravní výchovu a podporu udržitelných a zdravých forem dopravy – cyklojízdy, pěší výlety, akce pro děti. Kampaně „Evropský týden mobility“ a „Evropský den bez aut“ koordinuje v České republice Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí.
(3.9.2010)
více

Aktuální TV program

více

Součástí Evropského týdne mobility je tradičně také vyhlašování vítězů soutěže Cesty městy, kterou pořádá Nadace Partnerství. Soutěž je zaměřená na oceňování realizovaných opatření ke zklidňování dopravy ve městech a obcích. Vyhlášení vítězných projektů v jednotlivých kategoriích a předání věcných cen proběhlo 16. září ve Zdravém městě Litomyšl, které v soutěži uspělo v loňském roce s projektem dvou okružních křižovatek. Soutěže se letos zúčastnilo 39 projektů, mezi 8 nejúspěšnějších bylo rozděleno 400 tis. Kč a další věcné ceny. Jedním z partnerů soutěže je také Národní síť Zdravých měst ČR.

(16.9.2010)
více
V rámci spolupráce NSZM se švýcarskou asociací Equiterre vznikl seznam potenciálních švýcarských partnerů, s nimiž mohou Zdravá města, obce a regiony z ČR spolupracovat. Partnerství lze využít například při tvorbě projektů v rámci Fondu Partnerství (program česko-švýcarská spolupráce), ale i pro další finanční zdroje. Seznam kontaktů je aktuální, zástupci švýcarských partnerů jsou seznámeni s možností, že budou osloveni potenciálním partnerem z ČR.
(4.9.2010)
více
Co obnáší udržitelná spotřeba v praxi měst? Odkud lze čerpat zkušenosti a osvědčené postupy? Kde hledat finanční zdroje pro jejich realizaci? Jaká jsou legislativní omezení pro nakupování podle "zelených kritérií"? Právě těmto otázkám se věnovala Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst, která se uskutečnila dne 23. září 2010 v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností v Praze. 
(30.8.2010)
více
V uplynulém období opět přibyla řada příkladů dobré praxe měst, obcí a regionů do internetové databáze na adrese DobraPraxe.cz. Databáze shromažďuje jak osvědčená typová řešení z různých oblastí rozvoje obcí a regionů, tak i drobné příklady – střípky – z každodenní praxe, které rychle naleznete také na adrese https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe. V Databázi naleznete aktuálně již 138 příkladů. Z nejnovějších příkladů vybíráme například propagaci a využívání Fair trade a regionálních výrobků ve Zdravém městě Vsetín, nízkoenergetickou rekonstrukci základní školy ve Zdravé městské části Praha-Slivenec, budování přístřešků na kontejnery pro tříděný odpad ve Zdravém městě Prachatice, využití obnovitelných zdrojů u venkovního koupaliště ve Zdravém městě Valašské Meziříčí nebo provázání metod kvality při řízení rozvoje města ve Zdravém městě Kopřivnice.
(23.2.2010)
více
Od začátku roku se Fórum Zdravého města konalo již ve 29 městech, obcích či regionech. Během těchto setkání určují zástupci veřejnosti „10P – desatero problémů“, které je v místě jejich bydliště nejvíce trápí. Pořadí problémů je následně ověřováno anketami a putuje do zastupitelstva. Každé další setkání s veřejností prověří, zda se vedení města, obce či regionu problémy z minulého Fóra odpovídajícím způsobem zabývalo. Během podzimu proběhne ještě minimálně 10 těchto veřejných setkání, v září se Fóum chystá ve Zdravých městech Jihlava, Tábor a Vsetín.
(2.9.2010)
více
Mezinárodní konference Zdravých měst a jejich sítí proběhla letos v norském Sandnes ve dnech 17. – 19. června 2010. Konference se zaměřila na prioritní témata V. fáze mezinárodního Projektu Zdravé město WHO a byla rozdělena do řady tematických bloků. Účastníci, zejména zástupci evropských Zdravých měst a jejich sítí, se zapojili do prezentací a workshopů na témata rovných příležitostí ve zdraví, strategické řízení měst, zapojování veřejnosti či podpora veřejného zdraví. Zároveň byly blíže diskutovány priority V. fáze Projektu Zdravé město WHO. Byla prezentována řada konkrétních příkladů z praxe či inspirativních postupů měst, včetně zkušeností českých Zdravých měst. Konference se účastnilo na 400 zástupců Zdravých měst z celé Evropy.
(13.4.2010)
více
Pod názvem „Vzpomínky nám zůstanou“ se v současnosti připravuje nový typ pořadu o seniorech a pro seniory za účasti známých tváří z televizní obrazovky – Aleše Cibulky a Vladimíra Hrona. Stejně jako v případě putovního představení „Zábavně o stáří“ se na přípravě a organizaci pořadu podílejí Zdravá města, obce a regiony ČR. Představení „Vzpomínky nám zůstanou“ bude probíhat pravidelně každý měsíc v Praze a přinese opět řadu užitečných informací pro současné i budoucí seniory. Debatu odborných hostí o vážných tématech oživí kromě hlavních protagonistů také další umělci a baviči. Zdravá města mají díky hlavnímu partnerovi možnost zajistit svým seniorům účast na akcích za minimální finanční příspěvek.
(23.7.2010)
více
Ve dnech 16.-18. června 2010 se uskutečnila ve Zdravém městě Prachatice Letní škola Národní sítě Zdravých měst, která byla součástí již 3. cyklu akreditovaného vzdělávacího programu „Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO“. Letní školu zahájilo celostátní setkání MA21, které bylo zaměřeno na novinky v oblasti místní Agendy 21, a to zejména k problematice financování a celostátní podpory MA21. Seminář představil také vybrané odborné partnery a možnosti spolupráce k využití v rámci kampaní a aktivit měst, obcí a regionů.
(17.5.2010)
více
I v měsíci červnu probíhala řada Fór Zdravých měst, tedy plánovacích akcí s veřejností o konkrétních problémech v obcích, městech i pražských městských částech. V první polovině roku 2010 se konala veřejná Fóra na 30ti místech po celé republice a sešlo se na nich celkem 2000 místních obyvatel. Občané se v diskusi dle jednotlivých témat vyjadřovali a hlasovali k deseti nejpalčivějším problémům v jejich místě.
(28.4.2010)
více
« | 1 | .. | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | .. | 49 | »
TISK
i