• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Databáze Národní sítě Zdravých měst DobráPraxe.cz je od dubna přehlednější, návodnější a obsahuje řadu nových zajímavých informací, inspirací a příkladů z praxe měst, obcí, mikroregionů a krajů. K dubnu zde naleznete na 120 praktických inspirací z různých oblastí života v obcích – nejen životní prostředí, ale také doprava, sociální služby, volný čas ad. Databáze nezapomíná ani na typová řešení např. grantových schémat, projektů Bezpečná cesta do školy, studentských parlamentů apod. Nově jsou zde také k nalezení také tzv. „střípky“ - krátké přehledné ochutnávky toho, co se v praxi osvědčilo a čím lze ostatní inspirovat.
(27.4.2010)
více

Den Země, nejrozsáhlejší mezinárodní kampaň zaměřená na ochranu životního prostředí, se poprvé slavil před čtyřiceti lety. V České republice se konají oslavy Dne země již 20 let, a také letos se ke kampani připojila Zdravá města, obce a regiony. Osvětové akce, které probíhaly v tradičním termínu 22. dubna i dalších dnech byly zaměřeny na poznávání a praktickou ochranu přírody, ale také na úspory energie, využívání obnovitelných zdrojů energie, ochranu klimatu. Na mezinárodním poli vrcholí v souvislosti se čtyřicetiletým trváním kampaně Den Země aktivity zaměřené na podporu globální „zelené ekonomiky“.

(29.3.2010)
více

Na jarním zasedání Valné hromady NSZM ČR dne 13. dubna 2010 v Jihlavě byla schválena Výroční zpráva asociace za rok 2009. Účastníci zasedání byli v průběhu jednání seznámeni nejen s výsledkem hospodaření za rok 2009,  ale také s výhledem aktivit a služeb pro členy asociace v roce 2010. Čestným hostem Valné hromady NSZM byla ředitelka české kanceláře Světové zdravotní organizace (WHO) MUDr. Alena Šteflová PhD., která představila aktuální informace z oblasti podpory zdraví a poděkovala Zdravým městům a regionům i jejich asociaci za aktivitu, dobrou spolupráci i za úspěšnou reprezentaci ČR v zahraničí.

(25.2.2009)
více
I v dubnu probíhala řada Fór Zdravých měst, tedy plánovacích akcí s veřejností o konkrétních problémech v obcích, městech i pražských městských částech. V dubnu proběhla Fóra ve Zdravých městech Jilemnice, Chrudim, Přeštice, a Zdravých městských částech Praha 18 - Letňany a Praha - Dolní Počernice, stejně tak i v městském obvodu statutárního města Ústí nad Labem Neštěmicích. Občané se v diskusi dle jednotlivých témat vyjadřovali a hlasovali k deseti nejpalčivějším problémům v jejich místě.
(28.4.2010)
více
Ve čtvrtek 15. dubna proběhlo ve Zdravém městě Uherské Hradiště diskusní setkání, jehož cílem bylo představit zkušenosti v oblasti ekologizace provozu městského úřadu. Setkání se zúčastnilo na 20 zástupců měst, obcí a regionů - zejména z Moravy. Zástupci úřadu zde představili jednotlivé kroky a opatření, které město v oblasti šetrného přístupu k životnímu prostředí v letech 2007-2010 podniklo. Cílem bylo poskytnout maximum praktických informací a doporučení, které by mohli využít i zájemci z řad dalších měst. Mezi tématy semináře zaujal v neposlední řadě také příspěvek k možnostem využití výrobků tzv. Férového obchodu (Fair Trade) v rámci aktivit měst a jeho partnerů.
(16.4.2010)
více
Světový den zdraví se každoročně slaví 7. dubna v souvislosti s výročím založení Světové zdravotní organizace (WHO). Každým rokem WHO vybere jedno z klíčových témat světového zdraví a organizuje mezinárodní, regionální a místní akce, které zdůrazní vybrané téma. Světový den zdraví 2010 se zaměří na téma urbanizace a zdraví. Téma bylo vybráno s ohledem na dopad urbanizace – jak kolektivní zdraví celosvětově, tak i na zdraví každého jedince. V průběhu týdne 7.–11. dubna 2010 celosvětově probíhaly akce kampaně „1000 měst, 1000 životů“ s cílem zpřístupnit veřejné prostory iniciativám vedoucím k lepšímu přístupu ke zdraví a sesbírat 1000 příběhů o „hrdinech“ městského zdraví, kteří se zasadili o zásadní positivní dopad na zdraví v jejich obcích.
(30.3.2010)
více
Ve dnech 24.-26. března 2010 se uskutečnila ve Zdravém městě Pelhřimov Jarní škola Národní sítě Zdravých měst, která byla součástí již 3. cyklu akreditovaného vzdělávacího programu „Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO“. Jarní školu zahájil diskusní seminář (24. 3.), během něhož byly prezentovány informace k financování MA21 a rozvoje města, obce či regionu, zároveň zazněly aktuality a doporučení k osvědčeným soutěžím pro místní samosprávy. Návštěvníci akce se tak dozvěděli, jak uspět v soutěžích „Město stromů“, „Cesty městy“, „O lidech s lidmi“, „Obec přátelská rodině“, „Entente Florale“ ad. Pravidla soutěží představili jejich vyhlašovatelé, o své zkušenosti se podělili zástupci úspěšných Zdravých měst.
(17.2.2010)
více

Dne 31. března 2010 se v Praze v prostorách Ministerstva zdravotnictví ČR uskutečnil odborný seminář v rámci projektu Strengthening Engagement in Public Health Research (STEPS), financovaného z programu Evropské komise „Science in Society“. Cílem semináře bylo oslovit co nejširší okruh zájemců o téma výzkumu v oblasti veřejného zdraví v ČR, zejména z řad zástupců neziskových organizací a dalších složek občanské společnosti. Na akci se podílela řada odborných partnerů, např. Univerzita Palackého v Olomouci, Ministerstvo zdravotnictví, Česká kancelář Světové zdravotní organizaci ad.

(29.4.2010)
více
V Bruselu proběhlo ve dnech 23.–24. 3. 2010 setkání národních a lokálních koordinátorů kampaně Evropský týden mobility (ETM), to vše pod záštitou Evropské komise, konkrétně nového eurokomisaře pro životní prostředí Janeze Potočnika. Evropský týden mobility je osvětová kampaň pro občany měst, která upozorňuje na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou ve městech, a zároveň nabízí možnosti a výhody udržitelných druhů dopravy. ETM proběhl loni již po osmé, do kampaně se zapojilo rekordních 2 181 evropských měst a obcí. Českou republiku na tomto setkání, mimo koordinátorku kampaně ETM Evu Veverkovou z Ministerstva životního prostředí, reprezentovali i zástupci Zdravého města Ústí nad Labem.
(1.4.2010)
více
Ve dnech 17. až 20. března 2010 proběhlo nedaleko izraelského Tel Avivu setkání sítí Zdravých měst z celé Evropy. Na programu bylo především sdílení zkušeností, postupů, ale i překážek při realizaci a prosazování Projektu Zdravé město v praxi obcí a měst v jednotlivých evropských zemích. Česká republika zde, vedle zástupců skandinávských zemí, Portugalska, Chorvatska či Izraele, přednesla svůj příspěvek o službách pro členy a aktivitách na národní úrovni. Tyto aktivity byly oceněny jako ukázkový příklad i pro další sítě Zdravých měst.
(24.3.2010)
více
V březnovém čísle časopisu Moderní obec vyšel rozhovor s předsedou NSZM Lubomírem Gajduškem. Tématem rozhovoru je rostoucí kvalita členů NSZM, srovnání s dalšími asociacemi Zdravých měst v Evropě, probíhající projekty nebo nabídka služeb asociace pro členy. Předseda Gajdušek vysvětluje, proč je dobré zapojit se do NSZM, čím jsou Zdravá města v ČR výjimečná a jakým způsobem se zapojuje veřejnost do dění v jednotlivých městech, obcích a regionech. Popisuje také priority, kterým věnuje mimořádnou pozornost. „Rád bych, aby NSZM byla i nadále prestižní asociací. Aby naši členové cítili, že jsou v dobré a přátelské společnosti,“ říká mimo jiné předseda NSZM Gajdušek.
(19.3.2010)
více
V Jihlavě se uskutečnilo 18. března Fórum Zdravého kraje Vysočina, během kterého diskutovali zástupci krajské samosprávy s odbornými partnery a občany o největších problémech regionu. Výsledkem závěrečného hlasování je „10P – desatero problémů“ Zdravého kraje Vysočina. Na krajské úrovni proběhlo takovéto veřejné Fórum Zdravého kraje vůbec poprvé v ČR. Nejpalčivější problémy, které vzešly z tohoto setkání, odpovídají regionálnímu dosahu oproti Fórům, probíhajícím ve Zdravých městech a obcích. Mezi největší problémy Vysočiny se tak dostala např. nízká podpora kvalitního a zdravého života na venkově. Kompletní výčet nejpalčivějších problémů je dispozici na stránkách kraje Vysočina pro hlasování širší veřejnosti. Výsledky budou předloženy vedení kraje.
(24.3.2010)
více
« | 1 | .. | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | .. | 43 | »
TISK
i