Štětí
Znak Štětí

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaŠtětí › Seznam projektů  

Štětí

tisk
i
❬ zpět do galerie
Obrázek Cíl ! Projekt Stádium přípravy projektu Celkový rozpočet [Kč] Finance vše [Kč] Rozpočet města vše [Kč] Dotační zdroje vše [Kč] Roky realizace Hodnocení udržitelného rozvoje
Štětí bezpečné přechody Radouň 1.2 Infrastruktura a služby v místních částech
A
7. Projekt ukončen zcela
3 000 000 0 2023-2024 0,4
2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
C
projekt - neurčené stádium
0 0 0,5
5.4 Nadregionální projekty
A
projekt - neurčené stádium
0 0 0,9
4.1 Komunikace, chodníky a parkování
B
5. Projekt probíhá
100 000 0 2023-2026 0,3
1.3 Efektivní správa majetku města
B
7. Projekt ukončen zcela
3 000 000 0 2022-2024 0,3
4.1 Komunikace, chodníky a parkování
A
1. Námět
500 000 0 2023-2024 0,3
Městský stadion 1.3 Efektivní správa majetku města
A
2. Schválený záměr
120 000 000 0 2018-2024 0,7
2.2 Kvalitní vzdělávání - ZŠ a MŠ
A
projekt - neurčené stádium
0 0 0,5
Tržnice - místo služby 2.5 Situace v sociálně problémových lokalitách
A
5. Projekt probíhá
130 000 0 2020-2024 0,7
1.2 Infrastruktura a služby v místních částech
A
5. Projekt probíhá
3 000 000 0 2023-2024 0,3
2.2 Kvalitní vzdělávání - ZŠ a MŠ
B
projekt - neurčené stádium
0 0 0,5
3.4 Ekologická stabilita a krajina
B
5. Projekt probíhá
110 000 0 2020-2024 0,8
2.2 Kvalitní vzdělávání - ZŠ a MŠ
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2017-2019 0,5
2.5 Situace v sociálně problémových lokalitách
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2017-2019 0,7
2.2 Kvalitní vzdělávání - ZŠ a MŠ
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2017-2019 0,5
2.5 Situace v sociálně problémových lokalitách
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2017-2019 0,5
2.5 Situace v sociálně problémových lokalitách
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2017-2020 0,6
2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2017-2019 0,5
Adaptace dalších bytů v majetku města na bezbariérový standard - plán rekonstrukcí 2.4 Město a stárnutí populace
A
5. Projekt probíhá
1 560 000 0 2017-2024 0,4
5.4 Nadregionální projekty
7. Projekt ukončen zcela
2 827 580 0 2015-2018 0,5
5.1 Zdravotní služby
B
projekt - neurčené stádium
0 0 2022-2023 0,1
3.5 Problematická území a stavby
C
projekt - neurčené stádium
0 0 0,7
2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
C
projekt - neurčené stádium
0 0 0,3
3.4 Ekologická stabilita a krajina
A
1. Námět
500 000 0 2023-2028 0,5
1.3 Efektivní správa majetku města A
2. Schválený záměr
800 000 0 2024-2025
4.2 Cyklo a pěší doprava
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2020 0,5
4.2 Cyklo a pěší doprava
A
projekt - neurčené stádium
0 0 0,6
3.5 Problematická území a stavby
C
projekt - neurčené stádium
0 0 0,3
4.3 Veřejná doprava, dopravní infrastruktura
B
1. Námět
20 000 000 0 2023-2025 0,5
2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
A
projekt - neurčené stádium
0 0 0,4
4.2 Cyklo a pěší doprava
A
1. Námět
500 000 0 2023-2026 0,6
4.2 Cyklo a pěší doprava
A
1. Námět
500 000 0 2023-2024 0,7
A
2. Schválený záměr
0 0 2022
původní zdemontovaný tobogán 2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
A
5. Projekt probíhá
9 500 000 0 2022-2024 0,8
4.3 Veřejná doprava, dopravní infrastruktura
C
7. Projekt ukončen zcela
0 0 0,2
3.1 Protipovodňová ochrana
A
7. Projekt ukončen zcela
5 000 000 0 2022-2023 0,3
2.1 Bezpečí ve městě, nežádoucí jevy
B
5. Projekt probíhá
20 000 0 2021-2024 0,3
1.3 Efektivní správa majetku města
B
1. Námět
900 000 0 2025-2026 0,3
A
7. Projekt ukončen zcela
1 350 000 0 2021-2022
Opravená hřbitovní zeď 3.5 Problematická území a stavby
A
5. Projekt probíhá
1 500 000 0 2022-2024 0,2
chodník od zastávky ke svodiu A
5. Projekt probíhá
1 100 000 0 2021-2024 0,3
1.4 Technologická zlepšení pro život ve městě
A
7. Projekt ukončen zcela
800 000 0 2022-2024 0,5
3.5 Problematická území a stavby
C
projekt - neurčené stádium
0 0 0,4
3.4 Ekologická stabilita a krajina
A
projekt - neurčené stádium
0 0 0,5
3.2 Kvalita ovzduší, zeleň, hluk
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2020 0,5
2.2 Kvalitní vzdělávání - ZŠ a MŠ A
2. Schválený záměr
4 500 000 0 2024-2026
2.1 Bezpečí ve městě, nežádoucí jevy
A
5. Projekt probíhá
600 000 0 2017-2024 0,6
2.5 Situace v sociálně problémových lokalitách
B
projekt - neurčené stádium
0 0 2023-2025 0,5
5.3 Rozvoj města s významnými místními podniky
C
projekt - neurčené stádium
0 0 0,6
5.3 Rozvoj města s významnými místními podniky
projekt - neurčené stádium
0 0 0,5
5.3 Rozvoj města s významnými místními podniky
projekt - neurčené stádium
0 0 0,4
2.2 Kvalitní vzdělávání - ZŠ a MŠ
B
5. Projekt probíhá
10 000 0 2021-2024 0,3
Kulturní středisko 1.3 Efektivní správa majetku města
A
1. Námět
6 350 000 0 2024-2025 0,4
1.3 Efektivní správa majetku města
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2020-2021 0,7
2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
C
projekt - neurčené stádium
0 0 0,7
2.5 Situace v sociálně problémových lokalitách
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2017-2019 0,4
4.1 Komunikace, chodníky a parkování
A
1. Námět
500 000 0 2023-2025 0,2
4.1 Komunikace, chodníky a parkování
A
1. Námět
2 500 000 0 2023-2026 0,3
Radnice 1.3 Efektivní správa majetku města
A
5. Projekt probíhá
6 000 000 0 2020-2025 0,3
Workout u věžáků 2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
A
5. Projekt probíhá
3 500 000 0 2020-2024 0,5
2.2 Kvalitní vzdělávání - ZŠ a MŠ A
2. Schválený záměr
3 500 000 0 2024-2026 0,5
2.2 Kvalitní vzdělávání - ZŠ a MŠ A
2. Schválený záměr
10 000 000 0 2024-2027
2.2 Kvalitní vzdělávání - ZŠ a MŠ A
2. Schválený záměr
6 500 000 0 2024-2027
výměna svítidel bez podpěrných bodů A
6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost)
2 500 000 0 2022-2023 0,6
1.2 Infrastruktura a služby v místních částech
B
projekt - neurčené stádium
0 0 0,3
2.2 Kvalitní vzdělávání - ZŠ a MŠ
C
projekt - neurčené stádium
0 0 0,5
5.4 Nadregionální projekty
C
projekt - neurčené stádium
0 0 0,9
1.2 Infrastruktura a služby v místních částech
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2020-2021 0,3
2.1 Bezpečí ve městě, nežádoucí jevy
B
projekt - neurčené stádium
0 0 0,4
2.2 Kvalitní vzdělávání - ZŠ a MŠ A
2. Schválený záměr
1 800 000 0 2025
5.4 Nadregionální projekty
projekt - neurčené stádium
0 0 0,6
1.3 Efektivní správa majetku města
A
5. Projekt probíhá
8 000 000 0 2021-2024 0,7
Kašna 4 1.3 Efektivní správa majetku města
A
7. Projekt ukončen zcela
400 000 0 2021 0,6
4.1 Komunikace, chodníky a parkování
projekt - neurčené stádium
0 0 0,6
4.1 Komunikace, chodníky a parkování A
projekt - neurčené stádium
0 0 2024-2026
5.2 Služby státu a kraje sídlící ve Štětí
projekt - neurčené stádium
0 0 0,3
1.2 Infrastruktura a služby v místních částech
A
5. Projekt probíhá
2 000 000 0 2023-2030 0,9
1.2 Infrastruktura a služby v místních částech
B
5. Projekt probíhá
5 000 000 0 2023-2030 0,5
1.2 Infrastruktura a služby v místních částech
B
5. Projekt probíhá
200 000 0 2023-2024 0,5
Tržnice - místo poradenství 2.1 Bezpečí ve městě, nežádoucí jevy
A
5. Projekt probíhá
320 000 0 2020-2025 0,5
3.3 Odpadní vody
A
projekt - neurčené stádium
0 0 0,6
3.3 Odpadní vody A
projekt - neurčené stádium
0 0 0,3
Počeplice 3.3 Odpadní vody
A
5. Projekt probíhá
40 000 000 0 2010, 2013-2024 0,5
Stračí 3.3 Odpadní vody
A
5. Projekt probíhá
30 000 000 0 2010, 2013-2024 0,3
Brocno 3.3 Odpadní vody
A
5. Projekt probíhá
160 000 000 0 2010, 2013-2024 0,4
Celkový situační výkres 3.3 Odpadní vody
A
6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost)
16 000 000 0 2020-2024 0,3
3.1 Protipovodňová ochrana
A
projekt - neurčené stádium
0 0 0,3
2.5 Situace v sociálně problémových lokalitách
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2017-2020 0,5
3.2 Kvalita ovzduší, zeleň, hluk
A
1. Námět
10 000 000 0 2023-2024 0,5
4.3 Veřejná doprava, dopravní infrastruktura
projekt - neurčené stádium
0 0 0,4
rekonstrukce-chodniku-a-zastavky-hnevice_predmosti_3 4.3 Veřejná doprava, dopravní infrastruktura
A
5. Projekt probíhá
4 500 000 0 2023-2024 0,2
současný stav A
5. Projekt probíhá
6 000 000 0 2021-2024 0,5
Alšova - původní stav 4.1 Komunikace, chodníky a parkování
A
7. Projekt ukončen zcela
10 000 000 0 2020-2022 0,3
4.1 Komunikace, chodníky a parkování
A
1. Námět
500 000 0 2023-2024 0,4
Parkoviště Ostrovní 4.1 Komunikace, chodníky a parkování
A
7. Projekt ukončen zcela
2 500 000 0 2019-2021 0,3
3.1 Protipovodňová ochrana
A
1. Námět
100 000 0 2023-2025 0,2
1.3 Efektivní správa majetku města
A
1. Námět
500 000 0 2023-2024 0,7
ukončení akce A
7. Projekt ukončen zcela
55 000 0 2022
2.5 Situace v sociálně problémových lokalitách
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2017-2020 0,5
2.1 Bezpečí ve městě, nežádoucí jevy
B
5. Projekt probíhá
10 000 0 2021-2024 0,3
2.2 Kvalitní vzdělávání - ZŠ a MŠ
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2017-2019 0,4
Aleje CHKO Kokořínsko 3.4 Ekologická stabilita a krajina
A
6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost)
3 000 000 0 2019-2023 0,5
2.1 Bezpečí ve městě, nežádoucí jevy
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2017-2019 0,4
2.1 Bezpečí ve městě, nežádoucí jevy
B
5. Projekt probíhá
20 000 0 2021-2024 0,3
1.1 Sídliště a veřejná prostranství
A
5. Projekt probíhá
1 000 000 0 0,5
4.1 Komunikace, chodníky a parkování
B
1. Námět
5 000 000 0 2023-2026 0,4
1.3 Efektivní správa majetku města
7. Projekt ukončen zcela
7 197 408 0 2016-2018 0,7
3.1 Protipovodňová ochrana
C
7. Projekt ukončen zcela
62 000 000 0 2022 0,3
3.1 Protipovodňová ochrana
A
1. Námět
3 000 000 0 2023-2025 0,3
1.4 Technologická zlepšení pro život ve městě
A
projekt - neurčené stádium
0 0 0,7
návrh stěny s filmovými plakáty 1.3 Efektivní správa majetku města
A
projekt - neurčené stádium
2 000 000 0 2021-2022 0,6
sv. Jakub A
5. Projekt probíhá
0 0 2022-2024
2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
C
projekt - neurčené stádium
0 0 0,9
2.2 Kvalitní vzdělávání - ZŠ a MŠ A
2. Schválený záměr
24 200 000 0 2024-2025
Nová přístavba 2.2 Kvalitní vzdělávání - ZŠ a MŠ
A
6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost)
26 000 000 0 2016-2021 0,2
A
2. Schválený záměr
0 0 2022
4.1 Komunikace, chodníky a parkování
A
5. Projekt probíhá
3 000 000 0 2023-2024 0,1
4.3 Veřejná doprava, dopravní infrastruktura
A
7. Projekt ukončen zcela
10 000 000 0 2022-2023 0,3
2.2 Kvalitní vzdělávání - ZŠ a MŠ A
2. Schválený záměr
5 000 000 0 2025-2027
4.3 Veřejná doprava, dopravní infrastruktura
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2020 0,4
4.1 Komunikace, chodníky a parkování
A
5. Projekt probíhá
25 000 000 0 2022-2024 0,4
3.2 Kvalita ovzduší, zeleň, hluk
A
1. Námět
3 000 000 0 2024-2025 0,7
1.1 Sídliště a veřejná prostranství
A
1. Námět
6 000 000 0 2023-2027 0,6
1.1 Sídliště a veřejná prostranství
A
1. Námět
4 000 000 0 2023-2027 0,5
1.1 Sídliště a veřejná prostranství
A
1. Námět
6 000 000 0 2023-2027 0,9
1.1 Sídliště a veřejná prostranství
A
7. Projekt ukončen zcela
5 000 000 0 2016-2024 0,9
4.2 Cyklo a pěší doprava
A
1. Námět
7 000 000 0 2023-2025 0,3
2.5 Situace v sociálně problémových lokalitách
projekt - neurčené stádium
0 0 0,3
3.2 Kvalita ovzduší, zeleň, hluk
A
5. Projekt probíhá
3 000 000 0 2020-2030 0,5
2.1 Bezpečí ve městě, nežádoucí jevy
A
5. Projekt probíhá
500 000 0 2022-2024 0,3
5.1 Zdravotní služby
B
5. Projekt probíhá
82 000 0 2021-2024 0,3
1.3 Efektivní správa majetku města
B
projekt - neurčené stádium
0 0 0,4
1.3 Efektivní správa majetku města
A
7. Projekt ukončen zcela
2 000 000 0 2021-2023 0,5
1.2 Infrastruktura a služby v místních částech
B
1. Námět
3 000 000 0 2023-2024 0,4
5.2 Služby státu a kraje sídlící ve Štětí
projekt - neurčené stádium
0 0 0,3
2.1 Bezpečí ve městě, nežádoucí jevy
A
projekt - neurčené stádium
0 0 0,6
3.4 Ekologická stabilita a krajina
B
1. Námět
10 000 000 0 2023-2030 0,3
Tržnice - zázemí TP 2.5 Situace v sociálně problémových lokalitách
A
5. Projekt probíhá
200 000 0 2020-2024 0,5
Solnice v Počeplicích 1 2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
A
1. Námět
2 000 000 0 2020-2025 0,4
Stračí_Vizualizace 2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
A
3. Schválená fiše s dokumentací
7 000 000 0 2019-2024 0,6
5.4 Nadregionální projekty
projekt - neurčené stádium
0 0 0,6
3. situace 2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
A
1. Námět
110 000 000 0 2021-2024 0,7
SO03_01 půdorys 2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
A
7. Projekt ukončen zcela
3 000 000 0 2018-2021 0,7
Hřiště Čakovice 1 2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
A
7. Projekt ukončen zcela
3 100 000 0 2020-2023 0,7
2.2 Kvalitní vzdělávání - ZŠ a MŠ
B
projekt - neurčené stádium
0 0 0,7
C.1. 4.1 Komunikace, chodníky a parkování
A
2. Schválený záměr
10 000 000 0 2016-2024 0,8
OKM 2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
B
1. Námět
100 000 0 2022-2025 0,6
3.5 Problematická území a stavby
B
projekt - neurčené stádium
0 0 0,5
3.5 Problematická území a stavby
B
projekt - neurčené stádium
0 0 0,3
Lom u Brocenské cesty 4 2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
A
1. Námět
200 000 0 2023-2024 0,5
5.3 Rozvoj města s významnými místními podniky
projekt - neurčené stádium
0 0 0,6
2.5 Situace v sociálně problémových lokalitách
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2017-2019 0,6
2.2 Kvalitní vzdělávání - ZŠ a MŠ A
2. Schválený záměr
7 000 000 0 2024-2026
1.4 Technologická zlepšení pro život ve městě
B
projekt - neurčené stádium
0 0 0,9
zobrazení v mapě 1.4 Technologická zlepšení pro život ve městě
A
7. Projekt ukončen zcela
500 000 0 2020-2021 0,5
4.1 Komunikace, chodníky a parkování
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2020 0,4
4.3 Veřejná doprava, dopravní infrastruktura
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 0,7
Veřejné přístaviště na Labi - přístupová komunikace a osvětlení 1 4.2 Cyklo a pěší doprava
A
7. Projekt ukončen zcela
1 300 000 0 2020-2024 0,8
4.3 Veřejná doprava, dopravní infrastruktura
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2020 0,4
2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
A
2. Schválený záměr
400 000 0 2024 0,7
Studie v lokalitě Horovka 2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
B
7. Projekt ukončen zcela
7 000 000 0 2022-2023 0,7
stav po výměně A
7. Projekt ukončen zcela
2 500 000 0 2022
3.2 Kvalita ovzduší, zeleň, hluk
A
projekt - neurčené stádium
0 0 0,5
2.5 Situace v sociálně problémových lokalitách
A
projekt - neurčené stádium
0 0 0,3
4.4 Bydlení ve městě a místních částech
A
projekt - neurčené stádium
0 0 0,3
4.4 Bydlení ve městě a místních částech
A
projekt - neurčené stádium
0 0 0,6
4.4 Bydlení ve městě a místních částech
A
projekt - neurčené stádium
0 0 0,5
ZŠ Ostrovní 2 1.3 Efektivní správa majetku města
A
5. Projekt probíhá
6 500 000 0 2020-2023 0,5
5.2 Služby státu a kraje sídlící ve Štětí
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2020 0,3
2.2 Kvalitní vzdělávání - ZŠ a MŠ
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2020 0,5
5.1 Zdravotní služby
A
7. Projekt ukončen zcela
417 176 0 2020 0,5
Zajištění standardního bydlení i pro nízkopříjmové domácnosti 2.5 Situace v sociálně problémových lokalitách
A
5. Projekt probíhá
800 000 0 2020-2024 0,5
2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
B
projekt - neurčené stádium
0 0 0,5
3.5 Problematická území a stavby
C
projekt - neurčené stádium
0 0 0,6
5.3 Rozvoj města s významnými místními podniky
A
projekt - neurčené stádium
0 0 0,3
4.4 Bydlení ve městě a místních částech
A
projekt - neurčené stádium
0 0 0,4
4.4 Bydlení ve městě a místních částech
A
projekt - neurčené stádium
0 0 2021-2023 0,1
- 2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
B
5. Projekt probíhá
300 000 0 2020-2024 0,3
1.3 Efektivní správa majetku města
A
7. Projekt ukončen zcela
500 000 0 2019-2020 0,6
5.1 Zdravotní služby
projekt - neurčené stádium
0 0 2022-2023 0,6
Dohnalova - konečný stav 1.3 Efektivní správa majetku města
A
6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost)
10 000 000 0 2018-2022 0,3
ČSA 1.3 Efektivní správa majetku města
A
5. Projekt probíhá
7 000 000 0 2022-2024 0,4
1.3 Efektivní správa majetku města A
1. Námět
500 000 0 2025 0,5
1.3 Efektivní správa majetku města A
2. Schválený záměr
400 000 0 2024 0,5
2.4 Město a stárnutí populace
B
1. Námět
20 000 0 2021-2024 0,5
1.2 Infrastruktura a služby v místních částech
A
5. Projekt probíhá
3 405 000 0 2023-2024 0,3
3.2 Kvalita ovzduší, zeleň, hluk
C
1. Námět
500 000 0 2023-2025 0,3
4.4 Bydlení ve městě a místních částech
A
5. Projekt probíhá
1 960 000 0 2020-2024 0,3
4.1 Komunikace, chodníky a parkování
A
1. Námět
2 000 000 0 2023-2025 0,4
5.2 Služby státu a kraje sídlící ve Štětí
projekt - neurčené stádium
0 0 0,5
2.2 Kvalitní vzdělávání - ZŠ a MŠ A
2. Schválený záměr
7 000 000 0 2024-2025
2.2 Kvalitní vzdělávání - ZŠ a MŠ A
2. Schválený záměr
0 0 2025-2026
2.1 Bezpečí ve městě, nežádoucí jevy
A
projekt - neurčené stádium
0 0 0,3
2.2 Kvalitní vzdělávání - ZŠ a MŠ
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2017-2019 0,5
Součty
Vytvořeno v systému DATAPLÁN NSZM
❬ zpět do galerie


TISK
i