Štětí
Znak Štětí

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaŠtětí › Seznam projektů  

Štětí

tisk
i
❬ zpět do galerie
Obrázek Cíl ! Projekt Stádium přípravy projektu Celkový rozpočet [Kč] Finance 2019 [Kč] Rozpočet města 2019 [Kč] Dotační zdroje 2019 [Kč] Roky realizace Hodnocení udržitelného rozvoje
Městský stadion 1.3 Efektivní správa majetku města
A
2. Schválený záměr
120 000 000 907 200 907 200 2018-2024 0,7
2.2 Kvalitní vzdělávání - ZŠ a MŠ
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2017-2019 0,5
2.5 Situace v sociálně problémových lokalitách
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2017-2019 0,7
2.2 Kvalitní vzdělávání - ZŠ a MŠ
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2017-2019 0,5
2.5 Situace v sociálně problémových lokalitách
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2017-2019 0,5
2.5 Situace v sociálně problémových lokalitách
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2017-2020 0,6
2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2017-2019 0,5
Adaptace dalších bytů v majetku města na bezbariérový standard - plán rekonstrukcí 2.4 Město a stárnutí populace
A
5. Projekt probíhá
1 560 000 72 000 72 000 2017-2024 0,4
2.1 Bezpečí ve městě, nežádoucí jevy
A
5. Projekt probíhá
600 000 0 2017-2024 0,6
2.5 Situace v sociálně problémových lokalitách
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2017-2019 0,4
Počeplice 3.3 Odpadní vody
A
5. Projekt probíhá
40 000 000 746 086 746 086 2010, 2013-2024 0,5
Stračí 3.3 Odpadní vody
A
5. Projekt probíhá
30 000 000 386 716 386 716 2010, 2013-2024 0,3
Brocno 3.3 Odpadní vody
A
5. Projekt probíhá
160 000 000 1 327 128 1 327 128 2010, 2013-2024 0,4
2.5 Situace v sociálně problémových lokalitách
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2017-2020 0,5
Parkoviště Ostrovní 4.1 Komunikace, chodníky a parkování
A
7. Projekt ukončen zcela
2 500 000 164 197 164 197 2019-2021 0,3
2.5 Situace v sociálně problémových lokalitách
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2017-2020 0,5
2.2 Kvalitní vzdělávání - ZŠ a MŠ
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2017-2019 0,4
Aleje CHKO Kokořínsko 3.4 Ekologická stabilita a krajina
A
6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost)
3 000 000 0 2019-2023 0,5
2.1 Bezpečí ve městě, nežádoucí jevy
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2017-2019 0,4
Nová přístavba 2.2 Kvalitní vzdělávání - ZŠ a MŠ
A
6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost)
26 000 000 149 620 149 620 2016-2021 0,2
1.1 Sídliště a veřejná prostranství
A
7. Projekt ukončen zcela
5 000 000 0 2016-2024 0,9
Stračí_Vizualizace 2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
A
3. Schválená fiše s dokumentací
7 000 000 170 610 170 610 2019-2024 0,6
SO03_01 půdorys 2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
A
7. Projekt ukončen zcela
3 000 000 0 2018-2021 0,7
C.1. 4.1 Komunikace, chodníky a parkování
A
2. Schválený záměr
10 000 000 0 2016-2024 0,8
2.5 Situace v sociálně problémových lokalitách
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2017-2019 0,6
1.3 Efektivní správa majetku města
A
7. Projekt ukončen zcela
500 000 0 2019-2020 0,6
Dohnalova - konečný stav 1.3 Efektivní správa majetku města
A
6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost)
10 000 000 0 2018-2022 0,3
2.2 Kvalitní vzdělávání - ZŠ a MŠ
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2017-2019 0,5
Součty
Vytvořeno v systému DATAPLÁN NSZM
❬ zpět do galerie


TISK
i