Štětí
Znak Štětí

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaŠtětí › Seznam projektů  

Štětí

tisk
i
❬ zpět do galerie
Obrázek Cíl ! Projekt Stádium přípravy projektu Celkový rozpočet [Kč] Finance 2023 [Kč] Rozpočet města 2023 [Kč] Dotační zdroje 2023 [Kč] Roky realizace Hodnocení udržitelného rozvoje
Štětí bezpečné přechody Radouň 1.2 Infrastruktura a služby v místních částech
A
7. Projekt ukončen zcela
3 000 000 0 2023-2024 0,4
4.1 Komunikace, chodníky a parkování
B
5. Projekt probíhá
100 000 0 2023-2026 0,3
1.3 Efektivní správa majetku města
B
7. Projekt ukončen zcela
3 000 000 0 2022-2024 0,3
4.1 Komunikace, chodníky a parkování
A
1. Námět
500 000 0 2023-2024 0,3
Městský stadion 1.3 Efektivní správa majetku města
A
2. Schválený záměr
120 000 000 0 2018-2024 0,7
Tržnice - místo služby 2.5 Situace v sociálně problémových lokalitách
A
5. Projekt probíhá
130 000 0 2020-2025 0,7
1.2 Infrastruktura a služby v místních částech
A
5. Projekt probíhá
3 000 000 0 2023-2024 0,3
3.4 Ekologická stabilita a krajina
B
5. Projekt probíhá
110 000 0 2020-2024 0,8
Adaptace dalších bytů v majetku města na bezbariérový standard - plán rekonstrukcí 2.4 Město a stárnutí populace
A
5. Projekt probíhá
1 560 000 500 000 500 000 2017-2024 0,4
5.1 Zdravotní služby
B
projekt - neurčené stádium
0 0 2022-2023 0,1
3.4 Ekologická stabilita a krajina
A
1. Námět
500 000 0 2023-2028 0,5
4.3 Veřejná doprava, dopravní infrastruktura
B
1. Námět
20 000 000 0 2023-2025 0,5
4.2 Cyklo a pěší doprava
A
1. Námět
500 000 0 2023-2026 0,6
4.2 Cyklo a pěší doprava
A
1. Námět
500 000 0 2023-2024 0,7
původní zdemontovaný tobogán 2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
A
5. Projekt probíhá
9 500 000 8 093 410 8 093 410 2022-2024 0,8
3.1 Protipovodňová ochrana
A
7. Projekt ukončen zcela
5 000 000 0 2022-2023 0,3
2.1 Bezpečí ve městě, nežádoucí jevy
B
5. Projekt probíhá
20 000 0 2021-2024 0,3
Opravená hřbitovní zeď 3.5 Problematická území a stavby
A
5. Projekt probíhá
1 500 000 0 2022-2024 0,2
chodník od zastávky ke svodiu A
5. Projekt probíhá
1 100 000 0 2021-2024 0,3
1.4 Technologická zlepšení pro život ve městě
A
7. Projekt ukončen zcela
800 000 0 2022-2024 0,5
2.1 Bezpečí ve městě, nežádoucí jevy
A
5. Projekt probíhá
600 000 145 000 145 000 2017-2025 0,6
2.5 Situace v sociálně problémových lokalitách
B
projekt - neurčené stádium
0 0 2023-2025 0,5
2.2 Kvalitní vzdělávání - ZŠ a MŠ
B
5. Projekt probíhá
10 000 0 2021-2024 0,3
4.1 Komunikace, chodníky a parkování
A
1. Námět
500 000 0 2023-2025 0,2
4.1 Komunikace, chodníky a parkování
A
1. Námět
2 500 000 0 2023-2026 0,3
Radnice 1.3 Efektivní správa majetku města
A
5. Projekt probíhá
6 000 000 500 000 500 000 2020-2025 0,3
Workout u věžáků 2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
A
5. Projekt probíhá
3 500 000 0 2020-2024 0,5
výměna svítidel bez podpěrných bodů A
6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost)
2 500 000 2 513 080 2 513 080 2022-2023 0,6
1.3 Efektivní správa majetku města
A
5. Projekt probíhá
8 000 000 1 300 000 1 300 000 2021-2024 0,7
1.2 Infrastruktura a služby v místních částech
A
5. Projekt probíhá
2 000 000 0 2023-2030 0,9
1.2 Infrastruktura a služby v místních částech
B
5. Projekt probíhá
5 000 000 0 2023-2030 0,5
1.2 Infrastruktura a služby v místních částech
B
5. Projekt probíhá
200 000 2 032 800 2 032 800 2023-2024 0,5
Tržnice - místo poradenství 2.1 Bezpečí ve městě, nežádoucí jevy
A
5. Projekt probíhá
320 000 80 000 80 000 2020-2025 0,5
Počeplice 3.3 Odpadní vody
A
5. Projekt probíhá
40 000 000 79 860 79 860 2010, 2013-2024 0,5
Stračí 3.3 Odpadní vody
A
5. Projekt probíhá
30 000 000 79 860 79 860 2010, 2013-2024 0,3
Brocno 3.3 Odpadní vody
A
5. Projekt probíhá
160 000 000 239 580 239 580 254 000 000 2010, 2013-2024 0,4
Celkový situační výkres 3.3 Odpadní vody
A
6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost)
16 000 000 0 2020-2024 0,3
3.2 Kvalita ovzduší, zeleň, hluk
A
1. Námět
10 000 000 0 2023-2024 0,5
rekonstrukce-chodniku-a-zastavky-hnevice_predmosti_4 4.3 Veřejná doprava, dopravní infrastruktura
A
5. Projekt probíhá
4 500 000 0 2023-2024 0,2
současný stav A
5. Projekt probíhá
6 000 000 0 2021-2024 0,5
4.1 Komunikace, chodníky a parkování
A
1. Námět
500 000 0 2023-2024 0,4
3.1 Protipovodňová ochrana
A
1. Námět
100 000 0 2023-2025 0,2
1.3 Efektivní správa majetku města
A
1. Námět
500 000 0 2023-2024 0,7
2.1 Bezpečí ve městě, nežádoucí jevy
B
5. Projekt probíhá
10 000 0 2021-2024 0,3
Aleje CHKO Kokořínsko 3.4 Ekologická stabilita a krajina
A
6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost)
3 000 000 0 2019-2023 0,5
2.1 Bezpečí ve městě, nežádoucí jevy
B
5. Projekt probíhá
20 000 0 2021-2024 0,3
4.1 Komunikace, chodníky a parkování
B
1. Námět
5 000 000 0 2023-2026 0,4
3.1 Protipovodňová ochrana
A
1. Námět
3 000 000 0 2023-2025 0,3
sv. Jakub A
5. Projekt probíhá
0 0 2022-2024
4.1 Komunikace, chodníky a parkování
A
5. Projekt probíhá
3 000 000 0 2023-2024 0,1
4.3 Veřejná doprava, dopravní infrastruktura
A
7. Projekt ukončen zcela
10 000 000 0 2022-2023 0,3
4.1 Komunikace, chodníky a parkování
A
5. Projekt probíhá
25 000 000 205 720 205 720 2022-2024 0,4
1.1 Sídliště a veřejná prostranství
A
1. Námět
6 000 000 0 2023-2027 0,6
1.1 Sídliště a veřejná prostranství
A
1. Námět
4 000 000 0 2023-2027 0,5
1.1 Sídliště a veřejná prostranství
A
1. Námět
6 000 000 0 2023-2027 0,9
1.1 Sídliště a veřejná prostranství
A
7. Projekt ukončen zcela
5 000 000 0 2016-2024 0,9
4.2 Cyklo a pěší doprava
A
1. Námět
7 000 000 0 2023-2025 0,3
3.2 Kvalita ovzduší, zeleň, hluk
A
5. Projekt probíhá
3 000 000 0 2020-2030 0,5
2.1 Bezpečí ve městě, nežádoucí jevy
A
5. Projekt probíhá
500 000 0 2022-2024 0,3
5.1 Zdravotní služby
B
5. Projekt probíhá
82 000 0 2021-2024 0,3
1.3 Efektivní správa majetku města
A
7. Projekt ukončen zcela
2 000 000 0 2021-2023 0,5
1.2 Infrastruktura a služby v místních částech
B
1. Námět
3 000 000 0 2023-2024 0,4
3.4 Ekologická stabilita a krajina
B
1. Námět
10 000 000 0 2023-2030 0,3
Tržnice - zázemí TP 2.5 Situace v sociálně problémových lokalitách
A
5. Projekt probíhá
200 000 50 000 50 000 2020-2025 0,5
Solnice v Počeplicích 1 2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
A
1. Námět
2 000 000 0 2020-2025 0,4
Stračí_Vizualizace 2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
A
3. Schválená fiše s dokumentací
7 000 000 0 2019-2024 0,6
3. situace 2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
A
1. Námět
110 000 000 69 700 69 700 2021-2024 0,7
Hřiště Čakovice 1 2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
A
7. Projekt ukončen zcela
3 100 000 1 219 130 1 219 130 2020-2023 0,7
C.1. 4.1 Komunikace, chodníky a parkování
A
2. Schválený záměr
10 000 000 71 390 71 390 2016-2024 0,8
OKM 2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
B
1. Námět
100 000 0 2022-2025 0,6
Lom u Brocenské cesty 3 2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
A
1. Námět
200 000 0 2023-2024 0,5
Veřejné přístaviště na Labi - přístupová komunikace a osvětlení 1 4.2 Cyklo a pěší doprava
A
7. Projekt ukončen zcela
1 300 000 0 2020-2024 0,8
Studie v lokalitě Horovka 2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
B
7. Projekt ukončen zcela
7 000 000 8 095 000 8 095 000 2022-2023 0,7
ZŠ Ostrovní 2 1.3 Efektivní správa majetku města
A
5. Projekt probíhá
6 500 000 36 617 707 36 617 707 2020-2023 0,5
Zajištění standardního bydlení i pro nízkopříjmové domácnosti 2.5 Situace v sociálně problémových lokalitách
A
5. Projekt probíhá
800 000 340 000 340 000 2020-2024 0,5
4.4 Bydlení ve městě a místních částech
A
projekt - neurčené stádium
0 0 2021-2023 0,1
- 2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
B
5. Projekt probíhá
300 000 0 2020-2024 0,3
5.1 Zdravotní služby
projekt - neurčené stádium
0 0 2022-2023 0,6
ČSA 1.3 Efektivní správa majetku města
A
5. Projekt probíhá
7 000 000 7 002 750 7 002 750 2022-2024 0,4
2.4 Město a stárnutí populace
B
1. Námět
20 000 0 2021-2024 0,5
1.2 Infrastruktura a služby v místních částech
A
5. Projekt probíhá
3 405 000 0 2023-2024 0,3
3.2 Kvalita ovzduší, zeleň, hluk
C
1. Námět
500 000 0 2023-2025 0,3
4.4 Bydlení ve městě a místních částech
A
5. Projekt probíhá
1 960 000 0 2020-2024 0,3
4.1 Komunikace, chodníky a parkování
A
1. Námět
2 000 000 0 2023-2025 0,4
Součty
Vytvořeno v systému DATAPLÁN NSZM
❬ zpět do galerie


TISK
i