Štětí
Znak Štětí

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaŠtětí › Seznam projektů  

Štětí

tisk
i
❬ zpět do galerie
Obrázek Cíl ! Projekt Stádium přípravy projektu Celkový rozpočet [Kč] Finance 2020 [Kč] Rozpočet města 2020 [Kč] Dotační zdroje 2020 [Kč] Roky realizace Hodnocení udržitelného rozvoje
Městský stadion 1.3 Efektivní správa majetku města
A
2. Schválený záměr
120 000 000 920 000 920 000 2018-2024 0,7
Tržnice - místo služby 2.5 Situace v sociálně problémových lokalitách
A
5. Projekt probíhá
130 000 0 2020-2024 0,7
3.4 Ekologická stabilita a krajina
B
5. Projekt probíhá
110 000 0 2020-2024 0,8
2.5 Situace v sociálně problémových lokalitách
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2017-2020 0,6
Adaptace dalších bytů v majetku města na bezbariérový standard - plán rekonstrukcí 2.4 Město a stárnutí populace
A
5. Projekt probíhá
1 560 000 85 000 85 000 2017-2024 0,4
4.2 Cyklo a pěší doprava
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2020 0,5
3.2 Kvalita ovzduší, zeleň, hluk
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2020 0,5
2.1 Bezpečí ve městě, nežádoucí jevy
A
5. Projekt probíhá
600 000 0 2017-2024 0,6
1.3 Efektivní správa majetku města
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2020-2021 0,7
Radnice 1.3 Efektivní správa majetku města
A
5. Projekt probíhá
6 000 000 0 2020-2025 0,3
Workout u věžáků 2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
A
5. Projekt probíhá
3 500 000 408 800 408 800 2020-2024 0,5
1.2 Infrastruktura a služby v místních částech
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2020-2021 0,3
Tržnice - místo poradenství 2.1 Bezpečí ve městě, nežádoucí jevy
A
5. Projekt probíhá
320 000 0 2020-2025 0,5
Počeplice 3.3 Odpadní vody
A
5. Projekt probíhá
40 000 000 12 100 12 100 2010, 2013-2024 0,5
Stračí 3.3 Odpadní vody
A
5. Projekt probíhá
30 000 000 12 100 12 100 2010, 2013-2024 0,3
Brocno 3.3 Odpadní vody
A
5. Projekt probíhá
160 000 000 36 300 36 300 2010, 2013-2024 0,4
Celkový situační výkres 3.3 Odpadní vody
A
6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost)
16 000 000 984 062 984 062 2020-2024 0,3
2.5 Situace v sociálně problémových lokalitách
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2017-2020 0,5
Alšova - původní stav 4.1 Komunikace, chodníky a parkování
A
7. Projekt ukončen zcela
10 000 000 24 200 24 200 2020-2022 0,3
Parkoviště Ostrovní 4.1 Komunikace, chodníky a parkování
A
7. Projekt ukončen zcela
2 500 000 2 203 233 2 203 233 2019-2021 0,3
2.5 Situace v sociálně problémových lokalitách
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2017-2020 0,5
Aleje CHKO Kokořínsko 3.4 Ekologická stabilita a krajina
A
6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost)
3 000 000 0 2019-2023 0,5
Nová přístavba 2.2 Kvalitní vzdělávání - ZŠ a MŠ
A
6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost)
26 000 000 14 446 556 14 446 556 2016-2021 0,2
4.3 Veřejná doprava, dopravní infrastruktura
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2020 0,4
1.1 Sídliště a veřejná prostranství
A
7. Projekt ukončen zcela
5 000 000 0 2016-2024 0,9
3.2 Kvalita ovzduší, zeleň, hluk
A
5. Projekt probíhá
3 000 000 0 2020-2030 0,5
Tržnice - zázemí TP 2.5 Situace v sociálně problémových lokalitách
A
5. Projekt probíhá
200 000 0 2020-2024 0,5
Solnice v Počeplicích 1 2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
A
1. Námět
2 000 000 0 2020-2025 0,4
Stračí_Vizualizace 2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
A
3. Schválená fiše s dokumentací
7 000 000 48 400 48 400 2019-2024 0,6
SO03_01 půdorys 2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
A
7. Projekt ukončen zcela
3 000 000 0 2018-2021 0,7
Hřiště Čakovice 1 2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
A
7. Projekt ukončen zcela
3 100 000 93 700 93 700 2020-2023 0,7
C.1. 4.1 Komunikace, chodníky a parkování
A
2. Schválený záměr
10 000 000 0 2016-2024 0,8
zobrazení v mapě 1.4 Technologická zlepšení pro život ve městě
A
7. Projekt ukončen zcela
500 000 0 2020-2021 0,5
4.1 Komunikace, chodníky a parkování
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2020 0,4
Veřejné přístaviště na Labi - přístupová komunikace a osvětlení 1 4.2 Cyklo a pěší doprava
A
7. Projekt ukončen zcela
1 300 000 0 2020-2024 0,8
4.3 Veřejná doprava, dopravní infrastruktura
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2020 0,4
ZŠ Ostrovní 2 1.3 Efektivní správa majetku města
A
5. Projekt probíhá
6 500 000 264 383 264 383 2020-2023 0,5
5.2 Služby státu a kraje sídlící ve Štětí
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2020 0,3
2.2 Kvalitní vzdělávání - ZŠ a MŠ
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2020 0,5
5.1 Zdravotní služby
A
7. Projekt ukončen zcela
417 176 0 2020 0,5
Zajištění standardního bydlení i pro nízkopříjmové domácnosti 2.5 Situace v sociálně problémových lokalitách
A
5. Projekt probíhá
800 000 0 2020-2024 0,5
- 2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
B
5. Projekt probíhá
300 000 0 2020-2024 0,3
1.3 Efektivní správa majetku města
A
7. Projekt ukončen zcela
500 000 0 2019-2020 0,6
Dohnalova - konečný stav 1.3 Efektivní správa majetku města
A
6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost)
10 000 000 82 280 82 280 2018-2022 0,3
4.4 Bydlení ve městě a místních částech
A
5. Projekt probíhá
1 960 000 0 2020-2024 0,3
Součty
Vytvořeno v systému DATAPLÁN NSZM
❬ zpět do galerie


TISK
i