Štětí
Znak Štětí

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaŠtětí › Seznam projektů  

Štětí

tisk
i
❬ zpět do galerie
Obrázek Cíl ! Projekt Stádium přípravy projektu Celkový rozpočet [Kč] Finance 2021 [Kč] Rozpočet města 2021 [Kč] Dotační zdroje 2021 [Kč] Roky realizace Hodnocení udržitelného rozvoje
Městský stadion 1.3 Efektivní správa majetku města
A
2. Schválený záměr
120 000 000 160 000 160 000 2018-2024 0,7
Tržnice - místo služby 2.5 Situace v sociálně problémových lokalitách
A
5. Projekt probíhá
130 000 20 000 20 000 2020-2024 0,7
3.4 Ekologická stabilita a krajina
B
5. Projekt probíhá
110 000 106 482 106 482 2020-2024 0,8
Adaptace dalších bytů v majetku města na bezbariérový standard - plán rekonstrukcí 2.4 Město a stárnutí populace
A
5. Projekt probíhá
1 560 000 370 000 370 000 2017-2024 0,4
2.1 Bezpečí ve městě, nežádoucí jevy
B
5. Projekt probíhá
20 000 0 2021-2024 0,3
A
7. Projekt ukončen zcela
1 350 000 0 2021-2022
chodník od zastávky ke svodiu A
5. Projekt probíhá
1 100 000 0 2021-2024 0,3
2.1 Bezpečí ve městě, nežádoucí jevy
A
5. Projekt probíhá
600 000 170 000 170 000 2017-2024 0,6
2.2 Kvalitní vzdělávání - ZŠ a MŠ
B
5. Projekt probíhá
10 000 0 2021-2024 0,3
1.3 Efektivní správa majetku města
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2020-2021 0,7
Radnice 1.3 Efektivní správa majetku města
A
5. Projekt probíhá
6 000 000 200 000 200 000 2020-2025 0,3
Workout u věžáků 2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
A
5. Projekt probíhá
3 500 000 230 000 230 000 2020-2024 0,5
1.2 Infrastruktura a služby v místních částech
A
7. Projekt ukončen zcela
0 0 2020-2021 0,3
1.3 Efektivní správa majetku města
A
5. Projekt probíhá
8 000 000 195 000 195 000 2021-2024 0,7
Kašna 3 1.3 Efektivní správa majetku města
A
7. Projekt ukončen zcela
400 000 0 2021 0,6
Tržnice - místo poradenství 2.1 Bezpečí ve městě, nežádoucí jevy
A
5. Projekt probíhá
320 000 80 000 80 000 2020-2025 0,5
Počeplice 3.3 Odpadní vody
A
5. Projekt probíhá
40 000 000 0 2010, 2013-2024 0,5
Stračí 3.3 Odpadní vody
A
5. Projekt probíhá
30 000 000 0 2010, 2013-2024 0,3
Brocno 3.3 Odpadní vody
A
5. Projekt probíhá
160 000 000 137 791 137 791 2010, 2013-2024 0,4
Celkový situační výkres 3.3 Odpadní vody
A
6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost)
16 000 000 9 701 834 9 701 834 2020-2024 0,3
současný stav A
5. Projekt probíhá
6 000 000 0 2021-2024 0,5
Alšova - původní stav 4.1 Komunikace, chodníky a parkování
A
7. Projekt ukončen zcela
10 000 000 8 151 781 8 151 781 2020-2022 0,3
Parkoviště Ostrovní 4.1 Komunikace, chodníky a parkování
A
7. Projekt ukončen zcela
2 500 000 4 075 4 075 2019-2021 0,3
2.1 Bezpečí ve městě, nežádoucí jevy
B
5. Projekt probíhá
10 000 0 2021-2024 0,3
Aleje CHKO Kokořínsko 3.4 Ekologická stabilita a krajina
A
6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost)
3 000 000 0 2019-2023 0,5
2.1 Bezpečí ve městě, nežádoucí jevy
B
5. Projekt probíhá
20 000 0 2021-2024 0,3
návrh stěny s filmovými plakáty 1.3 Efektivní správa majetku města
A
projekt - neurčené stádium
2 000 000 0 2021-2022 0,6
Nová přístavba 2.2 Kvalitní vzdělávání - ZŠ a MŠ
A
6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost)
26 000 000 6 000 000 6 000 000 6 650 000 2016-2021 0,2
1.1 Sídliště a veřejná prostranství
A
7. Projekt ukončen zcela
5 000 000 0 2016-2024 0,9
3.2 Kvalita ovzduší, zeleň, hluk
A
5. Projekt probíhá
3 000 000 0 2020-2030 0,5
5.1 Zdravotní služby
B
5. Projekt probíhá
82 000 0 2021-2024 0,3
1.3 Efektivní správa majetku města
A
7. Projekt ukončen zcela
2 000 000 130 680 130 680 2021-2023 0,5
Tržnice - zázemí TP 2.5 Situace v sociálně problémových lokalitách
A
5. Projekt probíhá
200 000 50 000 50 000 2020-2024 0,5
Solnice v Počeplicích 1 2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
A
1. Námět
2 000 000 0 2020-2025 0,4
Stračí_Vizualizace 2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
A
3. Schválená fiše s dokumentací
7 000 000 0 2019-2024 0,6
3. situace 2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
A
1. Námět
110 000 000 0 2021-2024 0,7
SO03_01 půdorys 2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
A
7. Projekt ukončen zcela
3 000 000 0 2018-2021 0,7
Hřiště Čakovice 1 2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
A
7. Projekt ukončen zcela
3 100 000 0 2020-2023 0,7
C.1. 4.1 Komunikace, chodníky a parkování
A
2. Schválený záměr
10 000 000 0 2016-2024 0,8
zobrazení v mapě 1.4 Technologická zlepšení pro život ve městě
A
7. Projekt ukončen zcela
500 000 0 2020-2021 0,5
Veřejné přístaviště na Labi - přístupová komunikace a osvětlení 1 4.2 Cyklo a pěší doprava
A
7. Projekt ukončen zcela
1 300 000 1 146 100 1 146 100 2020-2024 0,8
ZŠ Ostrovní 2 1.3 Efektivní správa majetku města
A
5. Projekt probíhá
6 500 000 223 233 223 233 2020-2023 0,5
Zajištění standardního bydlení i pro nízkopříjmové domácnosti 2.5 Situace v sociálně problémových lokalitách
A
5. Projekt probíhá
800 000 200 000 200 000 2020-2024 0,5
4.4 Bydlení ve městě a místních částech
A
projekt - neurčené stádium
0 0 2021-2023 0,1
- 2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)
B
5. Projekt probíhá
300 000 0 2020-2024 0,3
Dohnalova - konečný stav 1.3 Efektivní správa majetku města
A
6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost)
10 000 000 4 570 352 4 570 352 2 223 632 2018-2022 0,3
2.4 Město a stárnutí populace
B
1. Námět
20 000 0 2021-2024 0,5
4.4 Bydlení ve městě a místních částech
A
5. Projekt probíhá
1 960 000 0 2020-2024 0,3
Součty
Vytvořeno v systému DATAPLÁN NSZM
❬ zpět do galerie


TISK
i