• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Zdravá města ČR
  od roku 1994 ...


Zajímají Vás Zdravá města?
Staňte se členem!
Národní síť Zdravých měst ČR
s Vámi již 26 let!

AKREDITOVANÉ vzdělávací programy NSZM ČR

mv.jpg

NSZM je od roku 2004 akreditována Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací instituce pro veřejnou správu (č. akreditace MV ČR: AKI./I-131/2004).

NSZM nabízí městům, obcím a regionům možnost zapojit se do 2 akreditovaných vzdělávacích programů určených zejména pro zástupce územní veřejné správy. Účastníci obdrží po jejich absolvování certifikované osvědčení platné v územní veřejné správě České republiky.

Akreditované vzdělávací programy NSZM:

1. Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování
2. Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO

Kromě akreditovaného vzdělávání realizuje NSZM i řadu dalších tématicky zaměřených informačně-osvětových akcí a školení.

Kontakt - podrobnější informace:

E: nszm@nszm.cz
T: 602 500 639

TISK
i