• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

AKREDITOVANÉ vzdělávací programy NSZM ČR

mv.jpg

NSZM je od roku 2004 akreditována Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací instituce pro veřejnou správu (č. akreditace MV ČR: AKI./I-131/2004).

NSZM nabízí městům, obcím a regionům možnost zapojit se do 2 akreditovaných vzdělávacích programů určených zejména pro zástupce územní veřejné správy. Účastníci obdrží po jejich absolvování certifikované osvědčení platné v územní veřejné správě České republiky.

Akreditované vzdělávací programy NSZM:

1. Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování
2. Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO

Kromě akreditovaného vzdělávání realizuje NSZM i řadu dalších tématicky zaměřených informačně-osvětových akcí a školení.

Kontakt - podrobnější informace:

E: nszm@nszm.cz
T: 602 500 639

TISK
i