• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Síť měst, obcí a regionů jako platforma pro vzdělávání a práci s příklady dobré praxe v oblasti udržitelného rozvoje

Základní informace
Název projektu: Síť měst, obcí a regionů jako platforma pro vzdělávání a práci s příklady dobré praxe v oblasti udržitelného rozvoje
Zkrácený název: Síť místních měst
Název projektu EN: Network of Cities, Towns and Regions as a Platform for Education and Best Practise in Sustainable Development
Datum zahájení projektu: 1. 6. 2005
Datum ukončení projektu: 31. 5. 2007
Cíl a účel projektu
Hlavním cílem projektu je zasíťovat nová města, obce a regiony v ČR, které budou v praxi na místní úrovni uplatňovat principy udržitelného rozvoje; zároveň ale také zvýšit kvalitu již probíhajících postupů k udržitelnému rozvoji..
Projekt je zaměřen na vzdělávání širokých cílových skupin – zástupců úřadů, NNO, veřejných institucí, podnikatelských subjektů apod. Každá z těchto cílových skupin má díky projektu „svůj produkt šitý na míru“. Pro úřady jsou např. připraveny specializované akreditované vzdělávací programy, zástupci z řad NNO a veřejnosti jsou zaškolováni zejména na příkladech dobré praxe – ukázkových aktivitách a projektech, které se osvědčily.
Výraznou inovací je vytvoření a zavádění moderního informačního systému DATAPLÁN NSZM. Tato internetová databáze je nejen pomocníkem pro strategické řízení v obcích a městech, ale zároveň oslovuje širší veřejnost, NNO a podnikatele přehlednou prezentací ukázkových aktivit (Databáze DobráPraxe) a možností sledovat jaké náměty na projekty jsou podávány v jejich regionu či k jakému tématu se vztahují (tzv. projektové zásobníky).
Projekt je dvouletý a jeho výstupy jsou průběžně prezentovány doma i v zahraničí. Hlavními výstupy projektu jsou:
  • sběr příkladů dobré praxe v oblasti udržitelného rozvoje a jejich prezentace;
  • vytvoření a zpřístupnění celostátního informačního systému pro strategické řízení DATAPLÁN NSZM a databáze DobráPraxe pro přenos ukázkových postupů;
  • příprava a realizace vzdělávacích kurzů, seminářů a akreditovaných programů v oblasti udržitelného rozvoje.
Kontakt - podrobnější informace:

Mgr. Jitka Boušková
tel. +420 606 755 373
e-mail: bouskova@zdravamesta.cz

Vybrané výstupy:

[služby] AKREDITOVANÉ vzdělávací programy NSZM

[média] Závěrečná TZ: Města a obce jsou v podpoře kvality života zase o krok dále

Souhrnná prezentace projektu Síť místních Agend 21

Projektové inkubátory

Databáze DobráPraxe

Akce a aktivity:

Fórum k rozvoji města, obce, regionu (Fórum ZM)

Seminář - Rozvoj venkova - spolupráce mikroregionů a MAS

Seminář - Jak úspěšně čerpat peníze z EU?

Metodické semináře

XIII. celostátní konference NSZM ČR: "Dobrá praxe – brána do Evropy" - osvědčené postupy, projekty a aktivity měst, obcí a regionů

Konzultační setkání NSZM - Jak rozvíjet Projekt Zdravé město

Seminář NSZM ČR na Ministerstvu vnitra ČR

Média:

Tisková konference k podpisu rozhodnutí o přidělení dotace EU k projektu NSZM ČR - reportáž

Tisková konference k podpisu rozhodnutí o přidělení dotace EU k projektu NSZM ČR - tisková zpráva

Další informační zdroje:

Publikace Dobrá praxe jako inspirace

Dataplán NSZM - Informační systém pro strategické řízení měst, obcí a regionů

Sdílejte stránku

TISK
i