• naše weby..
 • ..
 • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Strategické řízení municipalit k udržitelnému rozvoji - s důrazem na environmentální vzdělávání

Význam a cíle projektu

Počínaje rokem 2004 realizuje Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) projekt Strategické řízení municipalit ČR k udržitelnému rozvoji (s důrazem na environmentální vzdělávání) finančně podpořený ze Státního fondu životního prostředí. Projekt je zaměřen na posílení udržitelného rozvoje na místní úrovni prostřednictvím strategického řízení municipalit. Zejména se projekt soustředí na vytvoření a ustálení vlastních kapacit pro strategické plánování a řízení na komunální úrovni a jejich prostřednictvím pak ke strategicky řízené, efektivně fungující, transparentní a navenek otevřené municipalitě rozvíjející se v souladu s hodnotami zdraví, udržitelného rozvoje a kvality života. Projekt navazuje na výsledky celostátního průzkumu , který realizovala NSZM v rámci předchozího projektu Místní Agendy 21 v Programech sociálního a ekonomického rozvoje municipalit (2003-2004, projekt podpořen SFŽP).

Účast v projektu
Do projektu se může zapojit město, mikroregion i kraj - pokud se jedná o členy NSZM. V roce 2004 se do řešení projektu úspěšně zapojila města Litoměřice, Vsetín, Hodonín, Třebíč a Kraj Vysočina. V roce 2005 se připojila města Mladá Boleslav, Chrudim, Kopřivnice, Valašské Meziříčí, Boskovice, Letovice a Kuřim. Následovala města Prostějov a Šternberk. V roce 2007 se zapojila města Pelhřimov a Karlovy Vary a mikroregion Drahanská vrchovina. Jednání je vedeno i s dalšími zájemci o účast v projektu.Struktura projektu
 1. Analytický modul - posouzení výchozího stavu (4 měsíce)
  1. vyhodnocení kvality strategického řízení a plánování na úrovni municipality;
  2. expertní analýza zohledňování principů udržitelného rozvoje;

 2. Vzdělávací modul - posilování místních kapacit (1,5 měsíce)
  1. odborný seminář určený místním zastupitelům, členům komisí a výborů úřadu, klíčovým pracovníků úřadu, případně všem dalším zainteresovaným osobám a zájemcům v oblasti udržitelného rozvoje, zdraví, kvality života a v problematice strategického řízení municipalit v souladu s udržitelným rozvojem (1 den);
  2. školení a trénink pracovníků úřadu a zástupců komisí a výborů v používání metod strategického plánování a řízení a v osvojení si dalších manažerských dovedností (2,5 dne + 1 den kontrolní).

 3. Aplikační modul - pilotní zpracování dílčích tématických oblastí a nastavení systému strategického řízení municipality (4 měsíce)
  Na základě provedených analýz úrovně strategického řízení a strategických dokumentů municipality se aplikují získané znalosti a osvojené dovednosti pro jejich aktualizaci a zkvalitnění - vzorovým postupem se za použití metody LogFrame zpracují 2-3 dílčí tématické oblasti strategického rozvoje, které je možno rozpracovat až na úroveň projektů. V rámci aplikační části se uskuteční 3 konzultační dny s místním týmem, v rámci kterých se zároveň nastaví místní systém strategického řízení.


Konkrétní harmonogram projektu v jednotlivých městech naleznete na stránce: www.nszm.cz/aktual


Kontakt - podrobnější informace:
Mgr. Jitka Boušková
tel. +420 606 755 373
e-mail: bouskova@nszm.c

Sdílejte stránku

TISK
i